En bomb i integrationsdebatten


De som tror att migrationsfrågan kommer att dö ut på grund av viruset tror helt fel, snarare tvärtom. Eftersom det visar sig att migranter från Somalia och Mellanöstern är överrepresenterade bland döda och smittade kommer debatten om den totala bristen på integration ta ny fart inom kort. Med rätta. 

Svensk integrationspolitik har nämligen aldrig funnits.

Inga partier har haft en och ingen har varit intresserad. Några modiga enskilda politiker som Mauricio Rojas och andra har stuckit ut hakan, opinionsbildaren Thomas Gür har skrivit om det sedan tidigt 1990-tal men i politiken har det varit noll med verklig integrationspolitik. 

Istället har det enda som skrivits om detta i svensk förvaltning snarare handlat om att invandrare inte ska anpassa sig utan istället få en massa av andra betalda stöd och bidrag för att fortsätta vara icke-svenskar i så stor utsträckning det är möjligt. Modersmålsstöd, frivilliga studier i svenska, livslånga tolkar och enorma bidrag till etniska föreningar är bara några av de institutionaliserad icke-integration som blivit svensk migrationspolitiks signum. 

Istället har regering efter regering låtsats som att det inte finns några problem. Framför allt inte med att utlandsfödda inte jobbar. Med byråkratsvenska och för allmänheten icke bekanta arbetsmarknadsord har man gång på gång försökt sätta bilden av att invandrare visst jobba. 

Genom att använda ord som sysselsättning till exempel. 

Det låter ju som om folk jobbar, eller hur? Problemet är att en person som arbetat en timme en valfri mätvecka anses som sysselsatt och i detta räknas även arbetsmarknadspolitiska program och subventionerade anställningar. 

Ingen har någonsin velat använda ordet heltidsarbetande helt enkelt för att siffrorna inte alls skulle visa bilden av framgång då. Själv har jag, trots att jag är i politik-branschen, inte heller under sex år lyckats bena ut hur många utlandsfödda som de facto försörjer sig genom vanliga heltidsjobb. 

Men så idag kom äntligen en forskningsrapport på det. Det är Entreprenörskapsforum, som ligger vid Örebro Universitet och startades 1994, som gjort rapporten. Trots att den är gjort av forskare kan vi räkna ner tre, två, ett innan X antal etniska föreningar och etno-debattörer vars livsluft är att hitta rasister i varje buske kommer försöka göra ner den som de gjort med alla rapporter som inte stödjer deras tes – att svensken är en vidrig rasist och orsaken till de få problem de anser man kan belägga inom utlandsfödda grupper. 

Rapporten heter “När blir utrikes födda självförsörjande?”.

En majoritet av utrikes födda i arbetsföd ålder har under perioden 1990-2016 inte uppnått självförsörjning. 

Drygt 600 000 utlandsfödda var 2016 bidragsberoende. 

Det tar 12-13 år innan ens hälften av alla utlandsfödda som kommer hit är självförsörjande. 

Det andra ord – 100 % lever på bidrag den dagen de kommer hit. Efter 13 år lever 50 % fortfarande på bidrag. 

Och som vi kan se är migranter från Afrika och Mellanöstern sämst i klassen. I dessa grupper är bara 38 % och 36 % självförsörjande 2016.

En annan viktig aspekt som utredningen konstaterar är att myndigheter inte säger sig ha statistik på födelseland vilket omöjliggör studier. 

Dags att direkt ge Försäkringskassan et al ett myndighetsuppdrag att registerar varje individ som söker och lever på bidrag efter födelseland så att studier och fakta kan tas fram på exakt hur stor andel av våra gemensamt betalda skattesystem som går till utlandsfödda. I många fall utlandsfödda som inte betalat skatt på arbete i Sverige.

Det kallas “socialförsärkingssystem”. Men detta implicerar att det handlar om en premie som betalas in och först då kan man vid behov kräva ersättning. Vårt system bygger inte på det alls, det bygger på folkbokföring. Nästan alla sociala försäkringsförmåner är i själva verket bidrag som vem som helst kan lägga vantarna på med ett samordningsnummer och en folkbokföringsadress, och ansökningar. 

Rapporten erbjöd fler intressanta saker. Som den här tabellen. Där kan man tydligt se att utbildingsnivån är låg. Bara 13 % av afrikanerna har pluggat på högskola, 14 % från Mellanöstern. 

En annan intressant uppgift är att bara 41 % av folk födda i södra Europa är självförsörjande. Mycket lägre än vad jag trodde, vi pratar mycket om att de invandrare som kommit tidigare ändå jobbar men så verkar inte vara fallet. Man kan också se att de utsatta områdena förvandlats från dominerande av finländare och sydeuropéer inklusive Balkan till att nästan helt domineras av afrikaner och folk från Mellanöstern. 

Äntligen har vi det svart på vitt. 

Nu måste stora politiska reformer av inte skådat slag till på integrationsområdet. 

Några av dem som borde införas är: 

 • indragna bidrag till alla etniska föreningar
 • tolkhjälp endast två första åren i Sverige, sedan får man betala själv
 • överklagande av migrationsärenden i domstol får bekostas själv
 • anhöriga får bara tas hit om man är självförsörjande och bara egna barn och fru. Andra släktingar, som föräldrar, får söka asyl själva på egen grund. 
 • verkliga beredskapsjobb för folk som lever på bidrag där alla som lever på andra tvingas stämpla in varje dag måndag till fredag och antingen studera eller sanera klotter/städa trottoarer/kratta löv/plantera etc. 
 • avskaffa alla lönesubventioner som inte fungerar
 • avskaffa socialbidrag som försöjning för utlandslandsförra och göra en statlig etableringsersättning med Migrationsverket som kontrollstation
 • stifta en lag mot trångboddhet som fastighetsägare kan stödja sig på när de nekar folk att folkbokföra sig i lägenheter. Det ska inte vara möjligt att ha en hel släkt boende ihop i en liten lägenhet och fastighetsägaren har ingen möjlighet att vräka dem. 
 • skrota hela samordningsnummersystemet och etablera ett nytt som Skatteverket ihop med polisen ansvarar för. Alla som idag har samordningsnummer får fysiskt infinna sig hos polisen för att få ett nytt inom X tid. 
 • gör om alla socialförsäkringar så att samtliga bygger på inkomst av tjänst och inte av folkbokföring. Det måste vara en försäkring. Inga förmåner ska betalas ut om man inte först tjänat in rätten. Bidrag räknas inte. 
 • ta bort alla förmåner i välfärdssystemet förutom akuta och rättigheter för barn för folk som inte har inkomst av tjänst. Efter 12 månaders inbetalning får man tillgång till resten av systemet. 
 • inför en regel att uppehållstillstånd återkallas utan preskriptionstid om det framkommer under tiden man innehar det att man ljugit för att få det. Det spelar ingen roll om vad man ljugit om, om lögnen bidragit till att man fått TUT/PUT. 
 • ta bort möjligheten helt att söka asyl vid nekande bara man undanhåller sig utvisning i fyra år. Ett nej är ett nej. Och upprätthåller man sig illegalt i landet ska utvisnings förenas med ett inresandeförbud i minst 10 år, dvs man får inte komma hit ens på semester på tio år. 
 • gör om en meningslös myndighet till en Kontrollmyndighet för offentliga medel som ansvarar för att hitta alla bedrägerier med alla sorters offentliga medel inklusive gör fysiska besök hemma hos folk. 
 • ta bort alla integritetsspärrar som hindrar att Skatteverket, Polisen, Försäkringskassan, Tullen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, CSN, Arbetsförmedlingen och alla andra som hanterar bidrag till utlandsfödda att dela information och låt den nya Kontrollmyndigheten får se rubbet. De kan sedan kontrollera att folk som säger sig bo på en adress gör det, att folk som påstår att de är skilda är det etc. 

Folk som kommer hit ska jobba och de som redan är här måste vi ställa oerhört mycket större krav på. Det mest grundläggande är att bor man här ska man kunna prata svenska. Det är grunden till allt. 

Folk med uppehållstillstånd i Sverige och som lever på bidrag borde av de instanser som levererar bidraget, om de av dessa bedöms inte kunna tillräcklig svenska, avkrävas att för att få bidraget ska man sätta sig i skolbänken igen och där får man stanna tills man kan svenska på en rimlig nivå. Utan det kan ingen någonsin bli självförsörjande och vi måste sluta dalta med folk. 

Det visar inte minst Covid19. Hade vi ställt stora krav på språket redan från start hade betydligt fler i utsatta områden från början känt till riskerna. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish 0762096244

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap