Det mest auktoritära lagförslaget sedan andra världskriget

Jag har som enda person vad det verkar under hela krisen ägnat mig åt att istället skriva om vad sossarna gör för att passa på.

Gång efter gång har jag visat att för ett sosse är detta ett utmärkt tillfälle att passa på att ge sig själva mer makt och smyga igenom en massa skit för att ingen tittar. 

Därför är jag inte förvånad över att de nu snabbt försöker trycka igenom en chockerande antidemokratisk auktoritär lag. Men jag är ändå chockad över exakt hur antidemokratisk den är. 

Jag går så långt att kalla lagförslaget som en uppvisning i rent demokratiförakt. 

För det går ut på att helt runda riksdagen. 

Regeringen vill ge sig själv absolut makt. Det är vad det handlar om. Och inte om småsaker. 

”……i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden men enbart om det av smittskyddskläl behövs för att hantera spridningen av det virus som orsakar Covid19”.

Ingenstans i vare sig deras kommunikation eller lagrådsremissen framkommer exakt vad i dagens ordning som inte fungerar.

Har oppositionen bråkat om varje förslag? Har en stor politisk konflikt brutit ut för andra fattade beslut vad gäller Covid? Har de ekonomiska stödpaketen fallit för att partier i riksdagen av ideologiska skäl inte tycker de ska igenom?

Nej. Inget av de har hänt, tvärtom har alla i riksdagen samarbetat och bidragit till att alla förslag snabbt har kunna fattas. 

Socialdemokraterna redovisar inte ett enda skäl varför 

Istället vill de har ett ”carte blanche” att själva dessutom inte bara utan riksdagens godkännande göra kompletta ingrepp i personer och företags egendom och verksamhet ge sig själva friheten att inte på förhand definiera vad sådana ingrepp kan tänkas vara. 

Framför allt vill sossarna kunna ta sjukvårdsmaterial både från regioner men också privata företag utan att ta hänsyn till hur det påverkar verksamheten eller definiera någon ersättning. 

De vill uttryckligen ge sig själva, en minoritetsregering, makt att lagstifta om böter, skatt

De vill även ge sig själva möjlighet att bestämma nya avgifter och böter som polisen sedan ska inkassera. 

Men någon kompensation tänker inte regeringen reglera i lag. 

Det står att beslut ska följa grundlagen men enda sättet för dig som enskild eller företagare om regeringen plötsligt bestämmer att just din lagerlokal eller ditt sommarhus ska tas i anspråk pga smittspridningen är att du får överklaga på sedvanligt sätt. 

Regeringen har inte heller gett riksdagen ett veto. 

Utan regeringen vill stifta nya lagar och sedan, om en majoritet i riksdagen tycker nej, först då ska lagen upphävas. Det finns inget veto. Detta ger dessutom S möjlighet att kohandla. Att erbjuda partier i riksdagen symbolfrågor i utbyte senare mot att de idag accepterar lagen. De köper sig tid. 

Ni kanske det låter alarmistiskt att varna för att regeringen kan ta dina fastigheter men det finns medvetet inga undantag skrivna. Allt är på bordet. Och regeringen har tidigare varit och nosat på just den här sortens lagar. 

För detta är inget nytt, det påminner i själva verket om en proposition från Göran Persson-tiden 1997 som jag skrev om 2015. 

Den heter ”Beredskap för svåra påfrestningar för samhället i fred”, tyvärr har riksdagen dödat länken och tagit ner ursprungsdokumentet av oklar anledning men man kan garanterat maila dem för att få det pga offentlig handling. 

Där listas olika tänkbara kriser i fredssituation, om pandemi nämns vet jag inte eftersom dokumentet inte finns tillgängligt online. 

Persson definierade ett sådant läge som: ”en situation som avviker från det normala, uppstår hastigt, hotar grundläggande värden och kräver snabba beslut”.

Precis som en pandemi alltså. 

Propositionen byggde i sin på en utredning (SOU 1993:89) där krisen som utreddes skulle kunna orsaka behov av särskilda rättigheter för regeringen var massflykt av t ex ett grannland. 

Den byggde i sin tur bland annat på  ”Förfogandelagen”, vilken är skriven så att den tillämpas vid krig. Om Sverige är del av krig eller om krig hotar landets försörjning men utredarna tyckte att den var möjligt att tillämpa även på kriser som ”knapphet eller betydande risk för knapphet inom riket på förnödenheter som uppkommit till följd av krig eller annan utom riket inträffad utomordentlig händelse”.

Den ger regeringen extraordinära rättigheter, såsom att ta folks egendom och företag om det bedöms vara nödvändigt. 

Utredaren tyckte också att staten skulle kunna beslagta vilken fastighet den ville genom en av regeringen fattad rekvisition. I dagens läge skulle alltså regeringen med stöd av detta i praktiken kunna fatta beslut om rekvisition för vilket privatägt hus eller fastighet som helst för att  t ex inkvartera sjuka i. Åtminstone tyckte utredarna att man skulle kunna tolka Förfogandelagen så och med hjälp av den nya lagen. 

Jag ser inget behov alls vare sig då eller nu för att sossar ska kunna utan demokratins godkännande fatta beslut som gör ingrepp i människor och företags egendom och liv. 

Jag ser bara sossar som alltid passar på. 

Som idag blivit höga på den makt det ger att ha ett läge trots en svag minoritetsregeringn byggd på kompromisser i ett sällsynt läge av borgfred få fatta än det ena än det andra stora politiska beslutet utan att något annat parti ens sagt flaskhals utan bara snällt fogat sig i ledet. Och mycket vill ha mer. 

Nu när landets politiska partier just är dedicerade till stundens allvar vill de likt råttfångaren i Hammeln spela på maktflöjten och leda alla hypnotiserade rätt i fördärvet. 

Notera också att de partier som gapat mest om fascismens återkomst Centern och Folkpartiet nu när vi de facto har ett lagförslag på bordet som just nedmonterar demokratin är totalt knäpptysta.

Så mycket var deras vurm av demokrati värt alltså. 

De partier som tycker att detta är en bra idé ska stå till svars i valet 2022. Hur de så lättvindigt röstade bort demokratin och införde de mest auktoritära lagarna sedan andra världskriget. 

Och väljarna ska inte glömma vilka de var som sa nej. 

Hittills är det bara Moderaterna som säger nej. Och Vänsterpartiet, märkligt nog då gamla kommunister alltid hatat demokrati. 

Det finns bara ett svar på frågan: NEJ. NEJ. NEJ. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 0762096244

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!