Sossarna sålde ut beredskapen


I en artikel om kalla kriget i Ny Teknik 1999 beskrev de beredskapslager Sverige haft många decennier för olja. 

Innan dess hade vi 46 statliga oljelager i ett 70-tal bergrum med 1999 var de flesta avvecklade.

Statsminister 1999 var Göran Persson. 

2002 kunde man läsa i Ny Teknik att man för 400 miljoner kronor kunde köpa hela det svenska beredskapslagret av metaller och ”kemiska produkter”. 

Överstyrelsen för Civil Beredskap lades samtidigt ner. Men eftersom man inte ansåg att man behövde beredskap längre pga det ”säkerhetspolitiska läget” lade man ner den och istället skulle andra funktioner säkerställa andra sorters skydd. 

Statsminister 2002 var Göran Persson. 

Tidigt 1990-tal beslutades  att avveckla våra stora beredskapslager av olja och 1998 var bergrummen utanför Sala helt tömda och sanerade. 

Statsminister var Ingvar Carlsson. 

Även beredskapslager för mat såldes, efter beslut av Carlsson. 

2011 tillsatte Alliansen en utredning om beredskapslager av medicin och sjukvårdsmateriel. Den redovisades före valet 2014, som man förlorade. 

Statsminister från 2014 heter Stefan Löfven. 

Ser ni mönstret?

Det är Socialdemokraterna som framför allt varit de som förstört landets förmåga att ha beredskap och avvecklat och sålt ut bit för bit av den beredskap vi haft. När Alliansen ville bygga upp ett beredskapslager av just sjukvårdsmateriel gjorde Löfven sedan…..ingenting. 

Kom ihåg det här när vi ska diskutera ansvar efter krisen är över. Och kom ihåg detta valet 2022. 

Aldrig tidigare ha så lite tid ägnats av statens kärnuppgifter under två mandatperioder och aldrig har så mycket fokus istället riktats på meningslösa symbolfrågor och saker som ger S och MP mer makt. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 0762096244

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Copy link
Powered by Social Snap