LO har mer makt än någonsin

En liten pandemi-kris är ingenting som hindrar sossarna från att i marsch-takt fortsätta med än det ena lagförslaget, än det andra som ska ge LO så mycket fördelar som möjligt innan makten ryker i Rosenbad. 

Centern och Folkpartiklarna gör i vanlig ordning ingenting alls. 

Nu vill de strypa all möjlighet för den fria rörligheten av personer och tjänster genom att göra det i praktiken svindyrt att utländska bolag anlitas i Sverige. 

Det kallas utstationeringsdirektiv och är en EU-grej men som S nu passar på att göra så hård de bara kan, trots att det inte behövs. 

De passar på. Igen. 

De kallar det ”likabehandling” för att det låter fint. LO-anpassning, vilket det är, säljer inte förslaget lika väl. 

Sossarna tänker alltså lagstifta om att alla som arbetar på svensk mark inte bara måste ha minilön utan ”den lön som får krävas inte längre begränsas till minimilön”. Med andra ord, det kommer bli lagstadgat att betala en minst snittlön. 

Allt för att det inte ska löna sig ett dugg att använda utländska företag. 

De passar även på att kräva att ”samtliga arbets- och anställningsvillkor” ska tillämpas för ”långvarigt utstationerade. Och dessutom lagstifta att det inte behöver vara en period som är sammanhängande utan samtlig tid personen spenderat i Sverige under en viss tidsperiod ska räknas samman till en period och därefter avgöras om det anses långvarigt eller ej. 

Vilka ska då lägga ihop perioden?

Det kan man ju gissa. För de har bara publicerat en artikel och inte själva proppen. Men om inte ordet ”arbetstagarorganisation” ihop med ordet ”kollektivavtal” nämns i proppen blir jag förvånad. 

Sossarnas vanliga recept för den här sortens lagstiftning är nämligen att lagstifta om förmåner för just LO. 

 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 0762096244

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!