Ännu ett forskarupprop


Jag vet inte varför så många forskare vill devalvera titeln forskare och sina forskningsområden men det är i alla fall det som pågår. 

Det mest episka exemplet är Musse Pigg-listan, där 11 000 forskare och “forskare” gjorde bort sig när de krävde klimatnödläge för hela planeten. Där alla möjliga som hade något att göra på ett universitet, den absoluta majoriteten forskare inte om något ens i närheten av miljö och klimat dessutom, tyckte att skriva under med titeln forskare skulle göra att alla skulle ta just deras åsikt lite mer på allvar och göra som de säger. 

Men detta självskadebeteende har inte hindrat 2000 svenska “forskare” och forskare att göra samma sak, nu mot Covid19.

För på listan fanns såklart inte bara forskare där heller utan en rad helt vanliga studenter, diverse labbassistenter och även en administratör för anslag. 

Inte ens initiativtagarna är epidemiologer. Där hittar vi teknik, endokrinologi och biokemi bland annat. 

Men på listan har förstått ingen skrivit ut VAD de forskar om, för det låter ju bättre med bara “professor” så att man antyder att ens specialistområde är relevant.

Problemet är bara att en forskare alltså INTE är en slags allvetande guru, ett orakel i Delphi som kan allt om allting. 

Utan en forskare är bara expert på just det områden han eller hon forskar om. En etnolog eller biolog har alltså lika mycket kunskap om Covid19 och dess följdverkningar som jag som civilekonom har. Jag kan till och med ha mer kunskap beroende hur nära jag följt debatten etc. 

När ska vi sluta se forskare med självskadebeteende i systemförstörande debattartiklar kräva någon slags särbehandling i opinionen bara för att de forskar?

För det är systemförstörande att slentrian-använda sin forskningstitel i alla möjliga sammanhang tar man tycker till om saker för till slut kommer man inte ta ens legitima debattartiklar av forskare på allvar. 

Alla har givetvis lika stor rätt att öppet deklarera sina åsikter men forskare liksom andra borde avhålla sig från att använda sina yrkestitlar om debattartikeln inte har att göra med ens direkta jobb.

Jag förstår att det är lockande när man har en fin titel att överanvända den men det jag inte förstår är varför universitet inte verkar ha någon slags policy mot detta. Det förstör ju för alla om forskare försöker skaffa sig fördelar i debatten genom att i sammanhang som inte är relevanta ändå skriva under med yrkestiteln. 

Tyvärr tror jag skadan här redan är skedd efter Musse Pigg-listan. Så fort den här listan dök upp med 2000 forskare tänkte jag och många andra – here we go again. 

Hoppas alla de 2000 forskarna tycker att det är värt priset att många av oss numera inte tar några debattartiklar forskare skrivit under riktigt på allvar. 

Listan med alla namn hittar ni här.

Öppet brev

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 0762096244

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

7 kommentarer till Ännu ett forskarupprop

 1. Oraklet i Delfi var notoriskt dunkel och mångtydig, därigenom har hon en viss likhet med många i “forskarsamhället”.

 2. Det helt rätt att 99 % av de som undertecknat uppropet är inte vetenskapligt kompetenta virologer och epidemiologer. Icke desto mindre delas den uppfattning som framförs i uppropet av flertalet kompetenta virologer och epidemiologer (dock inte av Anders Tegnell, som verkar vara det ena eller det andra. Bland undertecknande finns det en mängd vetenskapligt skolade personer, som har förmågan att ta till sig de ståndpunkter, som företräds av experter i sammanhanget, och äger således förmågan att skilja mellan bärande argument och trams. Trams har nämligen framförts och framförs fortfarande av “kompetenta” personer som Anders Tegnell, som ändrar sig från ena dagen till den andra och som skämmer ut sig och den statsförvaltning han jobbar inom. Dito Agnes Wold, som definitivt inte kan göra anspråk på att kallas expert inom området, men som återkommer varenda dag i kvällspressen med sina tyckanden.

 3. Icke en enda svensk å listan ofvan, om icke denne Conrad Hildebrand (som låter något tyskt). Å det vänsterkorrumperade och i nuläget förstörda Uppsala Universitet sitter antisemiten och vänstertalibanen, västhataren och den eurofobiska rasisten Mattias Gardell med likasinnadt anhang af vänsterohyra och bedrifver nu “mångvetenskaplig forskning om rasism”. Tre vänsterlögner i ett västerkorruptionsilldåd. Och Mattias Gardell sjelf kallar sig “professor” i (jag ides härvid icke kolla upp det exakta) någon religionsgjemförelse under Nathan Söderbloms namn… Påhittad nonsenstitel för professor. Men det finne en ännu värre i det vänsterkorrupta Uppsala Universitet, nämligen en “professor” i “rasism”… Jo, läsare, du läste rätt: “professor” i “rasism”. Någon latinameriansk kvinna hafver fått denna absolut absurda titel. Och det är antaga, att hennes vänsterkompisar som del af deras vänsterkorruption hafver gifvit henne denna titel “professor” i “rasism” endast för hennes ras’ skull, hennes köns skull och för hennes vänsterisms skull. Alltså en akt af “integration”, “mångfaldsarbete”, “antirasism”, “jämställdhet” och allsidig vänsterkorruption. Hvarför, vänsterafskum, icke inrätta en professurer i “antirasism”, “jämställdhet”, “islamofobi” “värdegrund” och så vidare?

  Vänstern förstör allt den kommer vid. Tro icke att den hafver respekt för professors namn eller vetenskapen sjelf.

 4. Själv tror jag har avsevärt bredare kunskaper än “normalforskaren” och med ett antal “spetsar” på detta. I varje fall när jag jämför hur så kallade “forskare” formulerar sig.

 5. En masterstudent har redan 3 års grundutbildning, och läser påbyggnad 2 år på avancerad nivå. Det är alltså inga nya studenter, som kommer direkt från gymnasiet.

  Epidemiologi kan man säga är en typ av statistiks läkarvetenskap, vilket gör att det spänner över fler områden. Just därför ser jag inga problem med att det finns med professorer och andra högutbildande inom andra områden inom medicin, biokemi, biofysik och statistiska metoder.

  När jag jobbat inom teknisk forskning har många som doktorerat suttit med något med laboratorie, assistent eller liknande i titeln efteråt, vilket gör att går det inte alltid går att utläsa utbildningsnivå i alla titlar.

  Men säkert kan någon “Musse Pigg” eller Professor Dumbledoore dyka upp i ett sådant här upprop. Och självklart hade det ju varit bra om varje person som skrev under även skrev vad hen sysslar med och vilken utbildning den har.

 6. En fundering.
  Listan innehöll en väldigt liten andel svenska namn för kategorin Forskare och nedåt i den akademiska hierarkin, inklusive masterstudenter. Vad ska man läsa in i detta? har naturvetenskaplig utbildning på högre nivå blivit så impopulärt bland svenska ungdomar? i så fall – vad beror det i sin tur på? Eller vilka förklaringar kan annars finnas? Det är en enorm förlust för Sverige om den naturvetenskapliga kunskapsnivån i landet sjunker, vilket den riskerar att göra om en stor andel av de som utbildas i systemet väljer att flytta ifrån Sverige, något som troligen ökar i sannolikhet ju färre av de som utbildas som är härifrån.

 7. Du överskattar nog svenska folkets förmåga och vilja att hänga med. Jag tror inte mer än några procent känner till skandalen med Musse Pigg-listan. De allra flesta har kvar sitt förtroende för auktoriteter, media och politiker. Medan de i godan ro dansar till “Närmare Gud till dig” medan vattnet forsar in i Titanic.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap