Regeringen vill utplåna bemanningsbranschen

Vad gör man om man som Socialdemokrat i en kris snabbt tvingas att införa förhatliga korttidspermitteringar för att landets stora bolag, som Volvo och SAS, annars hade gått i putten?

Man håller för näsan och gör det, MEN sedan lägger man en lagrådsremiss för att stifta en lag om just korttidspermitteringar där de man avskyr allra mest skrivs ur. 

Exakt detta har Stefan Löfvens regering gjort. För den 5 mars kom plötsligt en lagrådsremiss. 

Den nya lagen reglerar alltså det som regeringen tvingades fatta beslut om i panik och därför ingick alla företag med några få undantag. Även bemanningsbranschen får söka dagens stöd för korttid via Tillväxtverket. 

Men detta misstag tänker de inte upprepa. För de förstår att i en ekonomisk kris av något slag finns också en oerhört god möjlighet att helt slå ut en bransch om de undantas från stöd. 

På sida 19 kan man därför läsa: Stöd bör heller inte kunna erhållas av arbetsgivare vars verksamhet syftar till att möta andra arbetsgivares tillfälliga och kortsiktiga behov av arbetskraft. 

Med andra ord – inget bolag i bemanningsbranschen. 

Branschen omsätter idag över 8 miljarder, har mer än 600 företag och fler än 83 000 personer finns i årsanställning (räknat på helår så antal personer då många jobbar deltid och halvtid är betydligt fler). 

Men LO har alltid hatat bemanningsbranschen och många försök har gjorts genom åren från LO och S att på olika sätt förstöra för branschen. Nu har de sett ett gyllene tillfälle – nästa kris. 

Då kan alla andra branscher beviljas stöd men inte deras, som givetvis drabbas enormt hårt då företag säger upp personer och därför inte har behov av att hyra in eller rekrytera nya just då. 

Jag ser inte att C och L protesterat. De som sossarna måste få med sig för att få igenom lagen. 

Har de tänkt att vara tysta och se på när LO kan spika igenom kistan för en hel bransch bara för att de vill ha mer makt?

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 0762096244

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!