Gymnasielagens skugga


Ett av de största såväl politiska som juridiska haverierna förra mandatperioden var den orimliga gymnasielagen som gav 10 000 vuxna män från Afghanistan utan asylskäl uppehållstillstånd. 

Centerpartiet och Miljöpartiet var de som krävde det och påstod att kostnaden var tre miljarder. 

Det är såklart inte ens i närheten, bara en gymnasieplats utan extra stöd kostar 100 000 kronor per person och år i skattepengar. 

En av alla dessa kostnader är att de unga vuxna männen får studiestöd av CSN för att stanna. 

Det handlar om: studiebidrag, studielån, studiehjälp, extra tillägg, inackorderingstillägg, lärlingsersättning, förhöjt bidrag, tillägsbidrag, merkostnadslån, grundlån, lån med förhöjt bidrag och studiestartsstöd. 

Året när gymnasielagen fattades var summan 9 miljoner kronor i bidrag och 2 miljoner kronor i lån. 

Men sedan dess har vi totalt i bidrag betalat ut nästan 280 miljoner i bidrag till denna redan otroligt i skattemedel dyra grupp utlandsfödda. Till personer som redan bedömts inte ha några asylskäl. 

Utöver det har CSN lånat ut 202 miljoner kronor på tre år. 

Så en halv miljard i totalt utbetalt belopp på tre år. 

När ska den här lagen avskaffas? Centerpartiet pratar så mycket om ansvar att man får hål i huvudet för att dölja att något ansvar, det tar de inte. Ingen som medverkade till detta generande beslut verkar överhuvud taget intresserade av att ta något ansvar och röja upp här. 

Och kvar står sedan kommuner som nu tvingas skaka fram bostäder till en grupp vuxna med med gräddfils-priviliegier jämfört med alla andra asylsökande, trots att de redan sitter med Svarte Petter och ansvarar samtidigt för att ordna skolgång OCH se till att samma personer, om de struntar i skolan eller inte klarar den, rapporterar detta till Migrationsverket. 

En oerhört utsatthet för enskilda lärare såklart och det måste vara otroligt lockande att antingen som lärare känna sympati och ge afghanerna godkänt trots underkänt eller lockande för afghanerna att utöva otillbörliga påtryckningar mot enskilda lärare och rektorer för att få det godkännande de behöver för att få förlängt. 

Moment 22. 

Men för varje dag så tickar miljonerna fortsatt iväg. 

 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish 076-2096244

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Copy link
Powered by Social Snap