Bästa lånet

Långivare brukar ju vara duktiga på att få igen sina pengar och inte minst tjäna pengar. Men det finns ett lån på marknaden som har oslagbara villkor. 

Vad sägs om att du får låna upp till 35 000  kronor om ni är en familj på 3 barn och två vuxna, till 1,74 % och utan någon säkerhet?

Du behöver inte betala ett öre förrän två år senare heller och har du svårt att betala räcker det med att kontakta långivaren och kan då få reducerad amortering eller helt amorteringsfritt ett helt år. Om långivaren sedan anser att du aldrig kommer kunna betala tillbaka (du är gammal, varit sjuk länge eller har låg inkomst) kan de till och med efterskänka allt. 

Låter det som ett toppenerbjudande?

Men det är inte något du kan söka. Detta lån kallas hemutrustningslån och är ytterligare en av de rättigheter som bara ges utlandsfödda. Närmare bestämt bara de utlandsfödda som fått TUT eller PUT som flykting, alternativt skyddsbehövande eller som anhörig till dessa grupper. 

Råkar du vara född i Sverige och har separerat eller ska flytta hemifrån? Spelar ingen roll, du har ändå ingen rätt att söka ens.

Detta är ett i raden av institutionell orättvisa som det offentliga byggt upp för nyanlända i något slags felriktad välvilja – det är synd om invandrare – men som istället sliter isär samhället. För olika regler gör det. Det är det som är själva definitionen av orättvisa. 

Samma myndighet som lånar ut pengar så här till nyanlända skickar dig till inkasso om du inte betalar tillbaka studielånet trots att du är sjukskriven eller lever på a-kassa.  Och samma myndighet fryser helt sonika alla utbetalningar om du som student råkar bli sjuk och missar en tenta. 

Staten ger och staten tar.

Och i det här fallet tar staten genom CSN från alla andra och ger sedan till nyanlända. 

Jag begärde ut lite statistik om hur utbetalningarna ser ut inklusive uppgifter på efterskänkning/avskrivning. Det senare fick jag inte ut och fick begära igen så det får jag skriva om i senare inlägg. 

Vi har sedan 2010 betalat ut 1,3 miljarder i hemutrustningslån till icke-svenskar, som man ändå får kalla nyanlända. 

Vi har massa grupper som skulle behöva ett så här förmånligt lån, inte minst ungdomar och studenter. Men icke. De är hänvisade till banker, eller snarare mindre nogräknade nischbanker med räntor på 6-7 % för lån utan säkerhet.

2019 betalades det ut totalt 74,5 miljoner skattekronor till detta ändamål. 

1 miljon i lån till folk från Yemen.

En fråga uppstår här direkt – vilka har fått låna?

För 2019 fick noll personer uppehållstillstånd som sökt asyl från Yemen.

Jag kollade 2018 och 2017 också. Noll personer. Varken för asyl eller som alternativ eller anhörig fick uppehållstillstånd från Yemen enligt Migrationsverket. 

Så vilka från Yemen har då lånat 1 miljon 2019?

2018 gav CSN nästan 900 000 kr i lån till folk från Yemen. Jag kan ha missuppfattat men reglerna var som sagt TUT eller PUT för asyl, i någon form. 

Hur kontrollerar CNS personerna som ansöker om lån undrar jag?

Sedan 2010 har vi totalt betalat ut 6,4 miljoner kr i hemutrustningslån till Yemen som är ett land som har mycket få som beviljas asyl, har som sagt via Migrationsverkets officiella statistik i alla fall inte hitta någon senaste åren. 

Man kan också se att de senaste åren ha de legat högt för att nå all time high 2019. 

Annars hade jag förväntat mig att de största invandrargrupperna genom asyl (Irak, Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia) dominerar. 

103 miljoner kronor har somalier lånat förmånligt hos CSN sedan 2010. Över 100 miljoner kronor på tio år. 

155 miljoner kronor totalt har eritreanerna lånat. 

42 miljoner kronor i lån till iranier. 

67 miljoner kronor till irakier. 

Och helt otroliga 583 miljoner kronor i lån till syrier. Som ni kan se ökade lånen markant 2013. Då ändrade Anders Danielsson helt på eget bevåg reglerna att alla syrier oavsett varifrån de kommer beviljades PUT, utan individuell prövning. Det året sökte sig 32 % av hela EU:s asylsökande syrier till lilla Sverige. Och alla verkar ha känt till att man kan låna billigt. För lånen ökade markant då. 

Kollar man då på vilka som lånat mest ser man både det förväntade och det icke förväntade. 

Som att turkar och kongolser lånar mer än somalier, enligt statistiken 2019.

2018 var det fler iranier än somalier som lånade, fortfarande var kongolser stora

Problemet här är inte att det finns ett lån, jag tycker hela uppehället borde vara lån tills man kan försörja sig själv. Inte bidrag. 

Utan det handlar om de orimliga villkoren framför allt. 

Om staten nu ser ett behov att folk som är oetablerade i samhället behöver ett lån, varför utestänga andra utsatta grupper ens från att ansöka?

Och varför ska CSN ha uppdrag att efter en missad tenta helt dra in studiemedlen för studenter men får efterskänka hela lånet ”om man har låg inkomst”? Dessutom är det orimliga i att just detta lån skrivs av vid dödsfall, alla andra lån döda människor tagit blir dödsboet skyldig och först efter man sålt ägodelar och betalat lån kan arvingar få dela på det som är kvar. 

Nu väntar jag på uppgifter om hur många lån som efterskänks, helst fördelat per nation. 

Jag vill veta hur stor faktiskt kostnad de här lånen är för staten och hur stort missbruket är. 

Jag tänker också kolla med Migrationsverket hur många av respektive grupp som de beviljat TUT pga asyl, alternativt skyddsbehövande eller anhörig och jämföra några års siffror med ansökningar om lån samma år och året efter. För jag tycker siffrorna ser luriga ut faktiskt. 

Men det enda raka är att göra om dessa lån direkt. 

  • ensamstående och ungdomar som flyttar hemifrån ska också få ansöka
  • räntan höjs till jämförbara lån på banker
  • inget amorteringsfritt utan det börjar man amortera på direkt, precis som på alla lån
  • ingen möjlighet till noll amortering i ett helt år utan enstaka månader
  • ingen avskrivning på grund av några anledningar
  • dödsboet får betala tillbaka lånet om låntagaren dör, precis som för alla lån

Ska man erbjuda lån till boende i Sverige kan det inte vara byggt på en orättvisa och det kan inte vara helt orimligt bra villkor. Utan det generösa från staten är att de tar risken, det vill säga lånar ut pengar till människor som kanske inte fått låna hos någon annan. 

I annat fall kan personer låna just på marknaden, som inte daltar med sina låntagare utan där skickar man folk till fogden om de inte betalar och inga lån skrivs av för att man råkar ha låg inkomst. 

Inte heller har privata banker enorma kreditförluster till utlandsfödda som försvinner från Sverige för att deras kontrollsystem fungerar. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon.

Swish: 076-2096244

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!