Vad pysslar MSB med 2020?

Tja, inte är det beredskap för kriser som verkar ha varit i fokus i alla fall. Inte sedan landets mest skadliga sosse Dan Eliasson blev chef där i alla fall, ett tröstpris efter att ha förstört polisen i några år. Det fanns tydligen gränser även för Morgan Johansson. 

Officiellt är MSB detta: 

Deras jobb är alltså att skydda svenska befolkningen i Sverige och hjälpa till i nationella kriser, vad gäller konflikter utomlands är det Försvarsmakten men framför allt SIDA som står för fiolerna. MSB jobbar både internationellt och nationellt. Som en pandemi och hotande ekonomisk kollaps, bara för att ta ett exempel från luften, då fokus är att hantera krisen i Sverige. 

Ett av Myndigheten för Samhällskydd och beredskaps allra största fokus är dock inte försvar utan genus. 

Giftcocktailen sossar i Rosenbad och jämställdhetsintegrering som gett genuskluddare överallt en ohemul makt och extra pengar håller långsamt på att förstöra samhällskroppen. Både myndigheter och vetenskap är de första offren. 

I ”Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014-2016” kan man läsa att MSB redan 2011 finansierade genusprojekt: ”Från novis till nestor – Maskulinitet, organisation och risk i räddningstjänsten” och ”Den genuskodade räddningstjänsten – en studie av jämställdhetens förutsättningar”. 

2015 publicerades bland annat den här studien om ”Genus, risk och sårbarhet”. Så MSB:s genusfixering kan inte ha med Eliasson att göra utan det är någon annan som internt driver det där. 

I den kan man bland annat läsa att författaren och de han intervjuat ville att MSB skulle ha ett samhällsbyggande fokus istället för operativt, dvs handla i kris. Och det här  ju problemet med genusvetare att allt de producerar går på att hävda att samhället blir bättre med fler genusvetare så att de kan säkra sitt eget lilla maktimperium.

Det äter upp organisationer inifrån till slut. För en myndighet som ska agera i kris ska alltså agera OPERATIVT. Inte sitta och diskutera mansnormer i ett ljudisolerat rum fullt med pan-sexuella genusvetare om det problematiska med mansnormer och heroism hos brandmän.

2017 gick MSB ut och sa att tio miljoner kronor av statsbidraget de fått för just krisberedskap istället skulle satsas på genusforskning. 

 

I maj 2019 lanserade MSB sin ”MSB Gender Equality Toolkit”, fräsigt namn på en absurd produkt. Detta gäller internationella insatser framför allt, för tydlighetens skull. 

På framsidan finns 26 figurer. Fyra (14 %) har hijab. 16 är kvinnor, alltså 62 %. Är detta MSB-genusologernas version av verkligheten eller önsketänkande?

Kanske kan det förklaras av att alla utom en är kvinnor som gjort studien. Jenny Molins CV hittar ni här. 

På första sidan i detta Toolkit kan man läsa mumbojumbo om att genus är ett ”essentiellt element” i att nå framgång och få effektiva resultat. Jag utgår från att författaren syftar på ”i kriser” men någon hänvisning till någon forskning finns alltså inte. 

Här kan man läsa det vanliga genusflummet om strukturer och att ”många av oss har erfarenhet av att vara en mix av könsstrukturer och normer”. Nej? Ni som tänker genus men blanda inte ihop oss med er. 

Men det har lönat sig för 2020 är MSB och därmed Dan Eliasson, nominerade av Forum för Jämställdhet till pris för sitt genusfokus. 

Det är det här vi får. 

När vi har en vänster som dominerar offentlig förvaltning, när vi har aktivister på alla våra myndigheter och en genusindustri som svällt till helt förbluffande proportioner trots mycket skakig vetenskaplig grund. 

I en verklig kris som vi är i nu ska det bli spännande att få valuta för alla genusmiljoner MSB valt att spendera istället för på att förbereda just den sortens kris vi nu står inför. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!