I skuggan av en pandemi…

Då kan man smyga igenom massa dumt och är det en av många saker Socialdemokraterna är bra på är det att passa på. De skickar därför pressmeddelanden om olika dumma idéer midsommarveckan, i juli, dagarna innan jul etc. När de krävde av Migrationsverket att de skulle fördröja sin statistik som brukar komma i juli till efter valet 2018 kommunicerades det mitt i semestern på sommaren. 

Så de passar förstås på i detta totala mediala vakuum nu när varenda högerdebattör och varenda journalist i hela landet ägnar sig åt samma sak. 

När hölls då presskonferensen?

Samtidigt som LO presenterade sin Jämställdhetsbarometer.

Bara en slump såklart, inte alls samordnat. 

Så här gör de jämt och jag är övertygad om att det kommer komma mer saker nu när det är totalt politiskt mediemörker, för att få personer verkar kunna ha fler än en tanke i huvudet. 

Vad handlar då denna kommission om?

Detta är ingen litet obetydligt politikområde, det här är som så mycket S i maskopi med LO gör ytterligare en attack på näringslivet som planeras.

Men att utreda räcker inte. Komissionen ska under 2 års tid opinionsbilda för glatta livet, av statliga pengar. 

När socialister lagt planerna på att försöka smyginföra planekonomi genom saker som löntagarfonder och förstatligande har strategin sedan 1980-talet för S och LO men även V och numera även MP varit att istället socialisera en tugga i taget. Att reglera så mycket man kan i näringslivet genom olika lagar och regler. Och ge folk med rätt partibok uppdraget att myndighetsutöva. 

Man äter upp systemet inifrån istället för utifrån. Istället för att stjäla landets företag en nyemission i taget som var tanken bakom löntagarfonder tar man ifrån företag beslutanderätt över sin verksamhet och egendom. 

Jämställda livsinkomster. Det låter ju fint. Men det bygger på premissen att livsinkomsterna idag är orättvisa och orättfärdiga. Det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors livsinkomster men det finns inga belägg för att dessa skillnader orsakas av kön eller är orättfärdiga. Läs vad ansvarig myndighet Medlingsinstitutet skriver i sina kartläggningar varje år. 

Vilka ska då tänka de tankar Åsa Lindhagen redan tänkt klart?

Folk med rätt partibok, såklart. 

  • Lise Bergh är sosse först och främst, hon var statssekreterare på Näringsdepartementet 1996-2006. 

  • Mahmood Arai är nationalekonom och en välkänt ansikte inom vänstern. 

Han var bland annat paneldeltagare när rasismforskning vid Uppsala Universitet hade konferens i oktober 2017 ihop med andra kända vänsterforskare och han är referensgrupp i ett forskningsprojekt som ifrågasatta och kontroversiella opinionsbildarna vid Mångkulturellt centrum har fått 4,9 miljoner kronor för 2017. 

  • Sture Nordh är fd TCO-ordförande och givetvis sosse. Han var statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet 1996. 

  • Nina Åkestam är forskaren på Handels som ser diskriminering mot kvinnor i varje buske och gärna skriver om det i kolumner i bl a glättiga SvD Perfect Guide. 

Låter verkligen som en grupp tillsatt på kompetens och inte minst mångfald. I åsikter. 

Vad ska då denna grupp komma fram till? För sossar tillsätter inga utredningar som ska undersöka objektivt utan de tillsätter olika grupper, de kallas bara olika saker, för att komma fram till det de bestämt på förhand. 

Här kan ni läsa utredningsdirektivet. 

Jag ska översätta politiskan åt er. 

Enligt direktivet ska man föreslå en ny myndighet/ge Medlingsinstitutet/Feministdepartementet….förlåt Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samla in statistik. Som gratis ska avkrävas av landets alla arbetsgivare.

Företag kommer tvingas att rapportera in även detta till en myndighet med hot om böter och avgifter och ska alltså, som alltid, finansiera det utan ersättning. 

Några osakliga löneskillnader finns alltså inte enligt den myndighet (MI) som idag ansvarar för att mäta detta. Ändå utgår direktivet från just att de finns. Trolleri. 

Föreslå en ny lag om lönecertifiering. 

Island har infört det här märkliga, som är en slags statlig certifiering som alla företag måste ha annars blir det böter. Företag måste både betala män och kvinnor lika på samma tjänst OAVSETT KOMPETENS och sedan bevisa det, annars blir det böter. 

Man får alltså inte betala en disputerad ekonom med 20 års erfarenhet bättre än en nyexad ekonom om de har olika kön och råkar ha samma jobb. Helt sjukt faktiskt. En manlig 60-årig lärare som är lektor i grunden får inte ha en enda krona högre än en 25-årig tjej med vanlig gymnasielärarexamen. 

Blir det högre eller lägre kvalitet på arbeten av detta? Diskutera i grupp. 

I regleringsbrev ge alla myndigheter i uppdrag att opinionsbilda för den av Socialdemokraterna certifierade rätta jämställdheten.

Kvotera föräldrapenningen 50-50 och andra delar av socialförsäkringen som fungerar att kvotera. 

Skapa en ny myndighet/ge Genusverket….förlåt Jämställdhetsmyndigheten mer pengar för att sedan skapa en statlig märkning som man säljer till företag, som Svanen är. 

Öronmärka ännu mer statliga pengar till statlig opinionsbildning om hur kvinnor och män ska leva sina liv. 

Det här är det första. Men läser man sedan texten i direktivet hittar man ännu fler mål, det vill säga vad utredningen ska landa i för skarpa förslag. 

Som att ge sig på kapitalinkomster, LO och S gamla hatobjekt. När det inte går att skatta sönder det eller stjäla företag får man helt enkelt hitta en ny dörr in för att förstöra. 

Direktivet återkommer till just kapitalinkomster i ett stycke längre ner, vilket visar att detta ska vara ett av flera fokus trots att just kapitalinkomster inte fanns med i punkterna. 

För att Socialdemokraterna vet att de få som läser direktivet läser oftast bara punkterna. Smart va?

Det som står är en önskan om särlagstiftning och ännu mer kvotering, i form av statligt riskkapital (det finns redan massa genusrelaterade sådana åtgärder idag). 

Och en dörr in till att med skatter (höjda, såklart) tvinga fram ett annat beteende. Gissar att Magdalena Andersson i jämställdhetens namn återigen kommer lägga fram ett förslag om ökning av olika företagsskatter inklusive kapitalskatten. 

Det här stycket i direktivet kallar jag Arai special, för det är därför han sitter i utredningen. Slutsatserna kan jag redan nu gissa mig till – utlandsfödda kvinnor får inte jobb för att svenskar är rasister (strukturell rasism och diskriminering på politiska).

Noterar ni stycket där det står att just inom gruppen utlandsfödda, i vissa grupper, har man mycket större utmaning med jämställdhet än inom andra grupper?

Att kultur, religion men även hedersförtryck låser in kvinnor och flickor i liv där de är ofria att välja yrken de vill ha, vissa kvinnor får inte jobba, religiös utövning och klädsel som hindrar på arbetsmarknaden och inte minst, dålig utbildning.

Inte? 

Sist men inte minst går regeringen all in och slänger in lite förslag om kvoterad VAB och kanske även försämringar av RUT för ni får inte glömma den gamla devisen inom vänstern – kan man inte fixa så någon får det bättre är det minst lika bra att någon får det sämre. Huvudsaken är att det är lika. Lika dåligt funkar också. 

Som mycket annat den här regeringen gjort och gör är det här ännu en attack mot näringslivet i syfte att göra det dyrare och krångligare att driva företag, en möjlighet att skapa ännu fler av partimedlemmar styrda myndigheter och skapa mer tvång och kvotering. 

Det ska redovisas innan jul 2021, perfekt innan valrörelsen drar igång för valet 2022. Regeringen lär snabba på med lagförslag så att de antingen har chans att klubba dem innan valet eller kan säga att Centern och Folkpartiet hatar jämställdhet för att de inte röstar för. 

Vilket som gynnar Socialdemokraterna. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!