Flyktinginvandring räddar inte vården

Jag har granskat påståendet att asylinvandringen räddar välfärden, med fokus på vården. 

Då begärde jag ut siffror från SCB. Nu kan jag rapportera hur det ser ut per yrkesgrupp.

Det hävdas både att flyktingar med låg utbildning gör de enkla jobben och att de räddar vården. Vårdbiträde kräver kortast utbildning och är det enklaste jobbet i vården. 

Så här ser det enligt SCB:s register ut.

Våra största flyktinggrupper idag är irakier, somalier, eritreaner, syrier och afghaner. 

Knappt 2000 afghaner jobbar som vårdbiträden, en grupp som generellt har låg utbildning när de kommer. Inte en obetydande del av framför allt kvinnorna är till och med analfabeter (du får inte jobb som vårdbiträde om du inte kan läsa dock, även vårdbiträde kräver utbildning.)

Nästan lika många eritreaner som afghaner är vårdbiträden, 2500 irakier, 1800 somalier och 1200 syrier. 

Och 55 000 svenskar. 

Även skötare/vårdare kräver låg utbildning. 132 000 svenskar jobbar inom detta område medan 1100 afghaner, 1000 eritreaner, knappt 4000 irakier, 2000 somalier och 1600 syrier har de jobben. 

Undersköterska kräver gymnasieutbildning eller motsvarande men är lägre utbildning än sjuksköterska och läkare. 

1000 afghaner är undersköterskor. 

1800 eritreaner.

3300 irakier.

1600 somalier och 700 syrier. Samtidigt är 148 000 undersköterskor svenskar. 

Varje person som jobbar i vården är värdefull, vi behöver absolut fler som väljer den branschen. Det är det ingen som ifrågasätter. Men påståendet att invandring räddar vården måste nyanseras. 

För de stora invandrargrupper vi har belastar vården med sig själva och sin familj, av de största familjerna är dessutom en majoritet utlandsfödda. Och det är inte alls så att just flyktinggrupperna som är störst i så stor utsträckning jobbar i vården som vissa debattörer vill göra gällande. Det borde givetvis vara många fler. Men av någon anledning är det så, jag gissar att brist på utbildning och språk är saker som är hinder för dessa grupper. 

Varje hand i vården är lika mycket värd och oerhört viktig. 

Men att säga att en stor flyktinginvandring är nödvändigt för att rädda vården är helt enkelt inte sant då varje individ som kommer hit också har vårdbehov och har de familj räcker ändå inte händerna för att väga upp. 

Det finns argument för och emot en stor flyktinginvandring. Men inget av de argument som rör att rädda välfärden håller.

Tvärtom ökar trycket på välfärden vård, skola och omsorg för varje uppehållstillstånd som beviljas såvida inte personen specifikt arbetskraftsinvandrat hit för att jobba inom vården och denne inte har en familj med sig. 

Av kommunernas kostnader är den absolut största kostnadsposten som rör migrationen inte försörjningsstöd som man kanske kan tro utan just alla dagisplatser, skolplatser, speciallärare, omsorgspersonal etc man behöver.

Istället för att slänga ur sig argument som inte är giltiga borde samma personer komma fram med idéer hur vi ska få betydligt fler av de som redan bor här att skaffa sig en utbildning så att de kan jobba i vården. För de behövs verkligen där, många många fler invandrare måste jobba i vården på olika sätt för att vi ska klara samma servicenivå.

Med så stor invandring vi haft under hela 2000-talet är det insatser att fler av de som kommit som måste jobba generellt och i synnerhet jobba inom välfärden som måste till för att välfärden inte ska behöva skära ner. 

 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!