Politikerna leker miljöcharader

En sak som alltid fascinerat mig med politik är att ledande politiker alltid gång efter gång kan påstå faktiskt vad som helst. Det finns så många exempel på det att de inte går att räkna. 

Ledande politiker kan ogenerat stå och säga vad som helst. Vi har feministisk utrikespolitik till exempel. Vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Eller som den här regeringen med C och L som lydiga stödhjul – Sverige ska vara fossilfritt 2045. 

Alla låtsas som om detta är ett bra mål, som om det är rimligt och inte minst att det är helt realistiskt. Ingen pratar om kostnader. 

Hur ser priset för detta mål ut? För Sverige? För enskilda? 

Det upprepas i snart sett varenda pamflett från regeringen, nyss i utrikesdeklarationen. Ingen ställer ordentliga följdfrågor, alla jamsar med. Moderaterna som tog första repliken sa inget om det heller. 

Ingen ställer frågor, ingen protesterar. Är det ett rimligt mål att hävda att vi ska vara fossilfria om 25 år?

För att svara på den frågan kan vi börja titta på vilka sektorer som släpper ut växthusgaser och vilka som använder fossila bränslen. 

Som alla kan se så inleddes nedgången i utsläpp innan Löfven-regeringen men under den har minskningen planat ut, eller ökat, som för industrin.

Jag roade mig med att illustrera Samarbetsregeringen och C och L:s fastlagda politiska riktning att Sverige, inte borde, utan SKA vara fossilfritt om 25 år. 

Nej, diagrammet är inte skalenligt.

Inga fossila utsläpp. Det är vad fossilfritt betyder. 

Notera röd linje, det är transporter. Jag tänkte fokusera på det ett tag för Sverige är 447 435 kvadratkilometer stort med 22,8 invånare per kv.km. Jämför detta med det land som lyfts fram som något slags föregångsland vad gäller transporter för att de cyklar i Köpenhamn – Danmark. 42 931 kv.km och 135 invånare per kv.km.

Mellan Ystad och Kiruna är det ca 1848 km. Det här visar vikten av transporter, både av varor och människor. Det finns ett skäl varför just transporter sticker ut. 

Vi har också ökat kraftigt i befolkning på grund av invandringen och ju fler människor desto fler bilar och desto ökat behov av transporter av varor. Som diagrammet visar har antalet bilar per capita ökat under hela 2000-talet. Biltätheten ökade från 450 till 460 per 1000 invånare. 2017 var den 480.

Siffrorna kommer från myndigheten för Trafikanalys (Trafa).

Vi har nästan 5 miljoner personbilar idag. 

Hur ser bilparken ut då?

58,2 % av alla bilar är bensinbilar följt av diesel på 33,9 %. Etanolbilar står för 4,5 %, ej laddbara elhybrider 1,5 %, gas 0,9 %, laddhybrider 0,7 % och rena elbilar 0,2 %. 

Det handlar om 2,9 miljoner bensinbilar och 1,7 miljoner dieselbilar. Nyregistreringen ser något bättre ut och det är ju den som Miljöpartiet tror ska lösa det här fossilfritt-dilemmat. 

Men trots massiva beskattningar på ”fel” bilar och generösa bidrag från staten när man köper ”rätt” (som hamnar utomlands) så var 46 % av nyregistreringarna bensinbilar och 32 % diesel. Bara 4 % var elbilar och 9 % elhybrider. 

Nästan 80 % av nyregistreringarna är fortfarande fossilt. Trots att Miljöpartiet regerat i 1,5 mandatperiod. 

En bils livslängd är lång. En bil kan rulla både 20 och 25 år. Av bilparken 2017 var 2 miljoner bilar över 10 år, över 1 miljoner bilar över 15 år. 

Men det är inte bara bilar som rullar och som alltså ska bort om 25 år. Alla bilar som drivs på bensin och diesel. 

Vi har lätta lastbilar, vars nyregistrering slog rekord 2017 med 57 000 varav 95 % var dieselbilar. Samma år registrerades 474 fordon med eldrift, inga laddhybrider och fyra med elhybridsdrift. 550 000 lätta lastbilar fast det totalt 2017 och bara 9 % drivs på gas, el eller etanol. Fast gas är ju ett fossilt bränsle så de räknas bort. 

Tunga lastbilar är viktigast för långa transporter och varje år registreras 6000 – 7000 nya, 98 % drivs med diesel. 2017 registrerades 7 laddhybrider. På vägarna rullar drygt 83 000 tunga lastbilar. 

Vi har drygt 14 000 bussar i trafik varav 70 % drivs på diesel och 9 % på biodiesel. Bara 1 % drivs med el. 

Inga traktorer drivs med el, det finns 334 000 traktorer och 90 % drivs med diesel och knappt 10 % med bensin. 

Vi har också 242 000 motorcyklar, varav 2 % av enbart nyregistreringar (ca 12 000 per år totalt) är el. Resten är drivna fossilt. 

Inte bland mopederna heller är många el. Det finns 83 000 mopeder i drift i Sverige, bland nyregistreringarna var 3 % el. 

Samerna lyfts fram som ett slags märkligt klimatföredöme, trots att moderna teknik som skotrar och fyrhjulingarn tillhör samernas vardag idag och de släpper ur en del skit. 284 000 terrängfordon fanns i drift 2017. De drivs inte på el direkt. 

Hur ska det gå till när ingen av dessa fordon får rulla förutom de som drivs på el och etanol? Kan någon förklara det för mig?

Ska vi skrota drygt 5 miljoner fordon rakt av? Förbjuda dem?

Inte undra på att människor tappar tilltron till politiken när både de som regerar och de som är opposition jamsar med i den här sortens teater när alla ska låtsas som om det är ett rimligt politiskt mål som dessutom ska dominera alla andra politiska beslut. 

Sverige kommer aldrig bli fossilfritt och det är ett idiotiskt mål. Inte utan att skicka landets befolkning i fattigdom, svält och misär i alla fall. 

Det är helt uppåt väggarna att vi har en samlad politisk kår som jamsar med i den här charaden.

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!