En försvagad riksrevision

Är det något jag är allergisk mot är det politisering av myndigheter, vänskapskorruption och slöserier och minsta lilla steg som riskerar att äventyra en myndighets självständighet är dåligt. 

Det verkar som om även mina partikamrater i Konstitutionsutskottet vill göra just det. På något annat sätt kan jag inte tolka KU:s nya förslag om en förändrad Riksrevision. 

Man vill gå från tre revisorer till en, och istället göra en till Riksrevisionsdirektör. 

Men denna person ska utses av KU, för hela sju års tjänstgöring. Vilket är standard för nuvarande riksrevisorer.

Men varför sju år? Alla vet vad som händer om en GD sparkas – de får lön och samtliga villkor hela perioden. Att utse en person på sju och inte fem år förstår jag inte. Jag förstår inte ens fem år. Visst kan man utse någon på fem år men då med undantaget att sparkas han/hon gäller inte fem år utan en omställningstid på ett år med betald lön, till exempel. 

Riksrevisorn och direktören ska alltså ha samma sorts jobb delvis förutom att direktören är mer administrativ chef – de ska båda granska. Men den ena utses direkt från KU. 

KU tycker också att en av det två revisorerna som är utsedda av politikerna ”ska samråda” med direktören innan denne inleder granskningar.

Med andra ord, en politiskt tillsatt GD ska bestämma vad riksrevisorn som ska granskas. En slags överrock. 

Man koncentrerar makten och därmed ökar risken för att andra lojaliteter än den mot väljarna gäller. 

Idag utses alla tre riksrevisorerna av riksdagen. Med två revisorer istället för tre koncentreras alltså makten ytterligare. Generellt är jag för färre människor med makt på myndigheter och färre myndigheter men just Riksrevisionen är den bästa myndigheten för de granskar alla andra. 

Det låter faktiskt som ett jättedåligt förslag. Jag ser inge heller skälen varför man ska ändra systemet. 

Moderaterna brukar oftast ha bra kompass i sådana här frågor (inte alltid) så jag undrar ju vad som hänt här. 

Eftersom tre fjärdedelar av riksdagen måste rösta för hoppas jag nu att det finns en fjärdedel som tänkt säga nej till det här. Riksrevisorerna måste kunna självständigt inleda granskningar, inte ha en enda politiskt tillsatt överrock. 

Jag skulle hellre se att KU kom med ett förslag om att inrätta en Kommunrevisor, ge Riksrevisionen utökade befogenheter och mandat och införa en klausul i anställningsavtalet att vid i förtid avslutad anställning antingen själv eller sparken så utgår ett års omställningstid med bibehållen lön. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!