En försvagad riksrevision


Är det något jag är allergisk mot är det politisering av myndigheter, vänskapskorruption och slöserier och minsta lilla steg som riskerar att äventyra en myndighets självständighet är dåligt. 

Det verkar som om även mina partikamrater i Konstitutionsutskottet vill göra just det. På något annat sätt kan jag inte tolka KU:s nya förslag om en förändrad Riksrevision. 

Man vill gå från tre revisorer till en, och istället göra en till Riksrevisionsdirektör. 

Men denna person ska utses av KU, för hela sju års tjänstgöring. Vilket är standard för nuvarande riksrevisorer.

Men varför sju år? Alla vet vad som händer om en GD sparkas – de får lön och samtliga villkor hela perioden. Att utse en person på sju och inte fem år förstår jag inte. Jag förstår inte ens fem år. Visst kan man utse någon på fem år men då med undantaget att sparkas han/hon gäller inte fem år utan en omställningstid på ett år med betald lön, till exempel. 

Riksrevisorn och direktören ska alltså ha samma sorts jobb delvis förutom att direktören är mer administrativ chef – de ska båda granska. Men den ena utses direkt från KU. 

KU tycker också att en av det två revisorerna som är utsedda av politikerna “ska samråda” med direktören innan denne inleder granskningar.

Med andra ord, en politiskt tillsatt GD ska bestämma vad riksrevisorn som ska granskas. En slags överrock. 

Man koncentrerar makten och därmed ökar risken för att andra lojaliteter än den mot väljarna gäller. 

Idag utses alla tre riksrevisorerna av riksdagen. Med två revisorer istället för tre koncentreras alltså makten ytterligare. Generellt är jag för färre människor med makt på myndigheter och färre myndigheter men just Riksrevisionen är den bästa myndigheten för de granskar alla andra. 

Det låter faktiskt som ett jättedåligt förslag. Jag ser inge heller skälen varför man ska ändra systemet. 

Moderaterna brukar oftast ha bra kompass i sådana här frågor (inte alltid) så jag undrar ju vad som hänt här. 

Eftersom tre fjärdedelar av riksdagen måste rösta för hoppas jag nu att det finns en fjärdedel som tänkt säga nej till det här. Riksrevisorerna måste kunna självständigt inleda granskningar, inte ha en enda politiskt tillsatt överrock. 

Jag skulle hellre se att KU kom med ett förslag om att inrätta en Kommunrevisor, ge Riksrevisionen utökade befogenheter och mandat och införa en klausul i anställningsavtalet att vid i förtid avslutad anställning antingen själv eller sparken så utgår ett års omställningstid med bibehållen lön. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

3 kommentarer till En försvagad riksrevision

  1. Förskräckligt! Politikerna är numer helt oblyga när de så målmedvetet förstör myndigheterna. Våra fina myndigheter som är ett av demokratins fundament. Länge har klumpiga ministrar försagt sig publikt och låtsats ångerfulla när de lagt sig i myndighetsbeslut. Nu sker allt detta öppet och utan någon reaktion från gammelmedia, ett förskräckande exempel är lagen som drevs igenom och som tillät afganska män att få stanna här utan att skälen prövades. Men detta med den kommande politiska styrningen av den ytterst viktiga Riksrevisionen är en del av det som sker, förfärligt hur S låter detta ske! En gång i tiden bekämpade de sådant, nu hörs Ygeman och Morgan Johansson oblygt attackera vad folk tänker och tycker och pratar bort brott mot svenska folket. Återigen, det är förfärligt att våra politiker importerar människor som inte behövs här och inte är flyktingar alls, att våra politiker tillåter det ske och sedan använder det kaos man skapar för att inskränka yttrandefrihet mm. Gräsligt det som sker, gräsligt! Mycket mer finns att säga, det är inte svårt att se vad som sker, vad kommer maktlösheten hos vanligt folk att föra med sig så småningom?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap