Åklagare vägrar ge ut information

Trial of the century, kanske Lundin-rättegången kan kallas. 

Förundersökningen kring påstådd medhjälp till grovt folkrättsbrott mot företrädare för oljebolaget Lundin Petroleum (som genom politiska påtryckningar från högt uppsatta Socialdemokrater, framför allt försvarsminister Peter Hultqvist och justitieminister Morgan Johansson som i åratal, även innan de blev statsråd, har jagat på för att rättegång ska bli av och de äntligen ska få knäppa Carl Bildt på näsan). För det handlar inte om Lundin. 

Det handlar om Moderaterna, för dem. För den halva skolklass åklagare som arbetat, och fortfarande arbetar, med fallet handlar det om något annat – hoppas jag. 

Jag skrev första inlägget om Lundin Petroleum och sossarna i höstas och kommer följa upp och skriva mer eftersom  detta ämne, liksom så mycket i samhället, inte intresserar den stora huvuddelen av journalister. Många av dem tycker att ett oljebolag redan från början är skurkar så om Lundintopparna åtalas för brott mot folkrätten är det bara logiskt, och rätt. 

Så jag har roat mig med att begära ut handlingar från åklagarna. Inte för att jag förväntade mig annat än motstånd i ett så här politisk nära kopplat fall, men ändå. 

I mailet står: 

”Enligt TF kap 2 begär jag härmed ut följande offentliga handling:

  • Antal mål totalt som följande åklagare arbetade med 2018 och 2019: Henrik Attorps, Magnus Elving, Karolina Wieslander, Pontus Hamilton, Christer Peterson, Eva Korpi och Thomas Ahlstrand

Jag vet att ni givetvis förvarar den offentliga handlingen i era system varför den ska anses som en potentiell offentlig handling om den inte finns tillgänglig direkt och ska anses kunna tas fram med rutinbetonade åtgärder.

Nekande ska bifogas ett beslut där giltigt skäl anförs så utförligt som möjligt och kommer omedelbart att överklagas till Kammarrätten.”

Ni kan aldrig gissa vad jag fick för svar…..

Det är alltså inte ett rutinbetonat arbete att ta fram hur många mål en åklagare hanterat varje år. Men det blir märkligare. 

Döm av min förvåning när Åklagarmyndigheten svarar att de inte vet hur många fall en åklagare hanterar varje år. 

Vice chefsåklagaren i Stockholm vet heller inte hur man gör intern uppföljning. 

Anledningen till att jag började här är att jag är nyfiken på hur det kommer sig att detta politiskt motiverade ”fall” ens kan komma att gå till åtal och eventuellt även rättegång och blotta storleken av fallet gör att jag inte förstår hur så få kan vara intresserade av att gräva djupare i dessa frågor.

Hur rimligt är det då att Åklagarmyndigheten hävdar att de inte vet hur många fall en åklagare hanterar per år?

Läser man i deras egen årsredovisning för 2018 kan man läsa följande: 

”Åklagarmyndighetens statistik för brottsutredande verksamheten hämtas från myndighetens ärendehanteringssystem för brottmål. Uppföljningen sker utifrån ärenden, brottsmisstankar och misstänkta personer.”

I deras egen databas finns följande statistik: inkomna brottsmisstankar, beslutade brottsmisstankar, antal misstänkta personer totalt, antal misstänkta personer med lagföringsbeslut, antal häktade personer och antal häktade personer med restriktioner. 

 

Men alltså noll information om antal fall varje anställd åklagare hanterar per år. 

Läser man vidare i årsredovisningen kan man läsa ett stort antal statistiska mått. 

Och det visar sig att de har örnkoll på hur många ärenden de totalt hanterat. Men de har samtidigt ingen aning om hur många fall enskilda åklagare hanterat per år. 

Är inte det jättekonstigt?

Jag tror Åklagarmyndigheten pratar goja faktiskt. De vill inte lämna ut uppgifterna, och verkar tro att de kan välja att inte göra det – trots att offentlighetsprincipen som de lyder under är grundlagsskyddad i Sverige

Så jag ska såklart överklaga till Kammarrätten. 

Fortsättning följer!

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!