Rättvisa

För de flesta betyder detta lika för alla, sedan har socialister och vi i högern olika definitioner efter det. 

Socialister tycker att det ska vara lika utfall, högern tycker att det handlar om samma villkor för alla. Människor börjar på olika ställen i livet men alla har en chans att göra en klassresa. 

Med tanke på hur fundamentalt rättvisa ändå varit i svensk politisk historia då Socialdemokraterna för länge sedan kidnappat begreppet och låtit sin definition vara allrådande är det märkligt att så få idag intresserar sig för att prata om rättvisa. Jag har länge tyckt att det är dags att högern tar ordet och gör det till vårt, för rättvisa är inget vänstermonopol-begrepp. 

I valrörelsen körde mitt parti Moderaterna ”Lika för alla”. Ett sätt att prata om rättvisa men jag tycker att det är synd att man inte vågade löpa linan ut och även använda ordet RÄTTVISA. 

För det är inte rättvist idag i Sverige, inte i det politiska systemet som ska erbjuda just lika villkor för alla. Det är inte lika för alla. De som är utlandsfödda och som kvalar in i gruppen nyanlända har idag bättre villkor på en rad områden än resten.

Denna systeminbyggda orättvisa kan vi ändra, det är bara politiska beslut som behövs. Här är de värsta exemplen.

  1. Bostäder

63 % av landets kommuner gav 2018 förtur till nyanlända i bostadskön och i vissa kommuner, som Ekerö, ledde den tvingande bosättningslagen att i princip samtliga lediga lägenheter skulle gå till just nyanlända. 

Trots att bostadsköerna är långa ska alltså en särskild grupp gå före. Det är inte rättvisa. Det är själva definitionen på orättvisa. 

2. Tandvård

Om du som medborgare behöver uppsöka akut tandvård eller annan tandvård får du i regel betala det helt själv och den faktiska kostnaden. 

Men är du asylsökande eller illegal kostar ett patientbesök för tandvård bara 50 kronor oavsett vad du söker för  bara det av ansvarig tandläkare bedöms som ”vård som inte kan anstå”.

Med andra ord – det är upp till varje läkare. Det finns inga nationella regler. 

Men när kan vård anstå när det gäller tandbesvär? Aldrig skulle jag säga. Har man tandvärk som svensk medborgare får du ändå betala kostnaden själv. 

3. Läkemedel

Asylsökande ingår inte i läkemedelsförmånen, det vill säga högkostnadsskyddet där man över 1000 kronor per år får medicinen avgiftsfritt. 

Men, de betalar bara 50 kronor för all medicin medan alla andra får betala hela kostnaden upp till 1000 kronor.

Jag som inte konsumerar så mycket medicin per år kommer sällan upp i 1000 kronor utan får betala hela kostnaden för medicinen men en asylsökande med hypotyreos får alltså all medicin för 50 kronor för alla mediciner en läkare skrivit ut på recept vid ett och samma tillfälle. Så får man läkaren att skriva ut all man behöver på en och samma gång kostar rubbet 50 kronor för 3 månaders förbrukning. 

Varför ska jag som skattebetalare betala hela summan för medicinen när asylsökande bara betala 50 kronor för all medicin de behöver ett kvartal?

4. Vård

Det enda svenskar betalar för den offentliga vården är en patientavgift, resten tas av de inbetalade skattepengarna. 

Patientavgifterna bestäms av varje landsting, i mitt landsting Stockholm är 2020 års avgifter följande: 

Men om du är asylsökande betalar du 25 % av husläkarpriset och 14 % av priset för en specialistläkare. 

50 kronor kostar det för en asylsökande vuxen oavsett vilken läkare du besöker. 

5. Gratis körkort

Jag skriver gratis för en person som aldrig betalat skatt och får ett körtkort betalt får det gratis, det är någon annan som betalar. 

Vissa kommuner tycker att det är en bra idé att skänka bort körkort till nyanlända, som någon slags missriktad integrationsreform antar jag. 

I Skellefteå har man betalat körkort till ensamkommande sedan 2006 (artikeln från 2016). Ansvariga hänvisar till ”de stora avstånden” och att de i ”vissa fall” betalar körkort även för svenska ungdomar från HVB. Men samtliga ensamkommande i kommunen fick alltså åtminstone 2006-2016 gratis körkort. 

2018 beslutade Östergötlands landsting att lägga 1,75 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för gratis körkort till nyanlända, efter att Valdemarsvik 2016 betalat körkort till folk där. 

I Oskarshamn har 378 000 skattekronor lagts på att ge nyanlända kvinnor gratis körkort. 

Vad lär vi folk som kommit precis till Sverige om de får andra, bättre, villkor än medborgarna på olika områden?

Det är samma slags missriktad snällism som hela migrationssystemet är byggt på. För man lär folk att de måste ha särskilda regler för att det på något sätt är synd om dem. Människor som valt att komma just till Sverige av alla länder på jorden, långt borta från sina hemländer och grannländer. 

Samma regler för alla måste vara grundbulten i ett samhälle som kallar sig demokratiskt. Det är det enda rättvisa. 

Ett gott syfte innebär inte automatiskt att det är rätt. 

Goda syften kan vara lika fel som inte goda syften och allt det jag radat upp är skolboksexempel på när goda syften blir fel. 

Är det något som drar isär ett land är det olika regler, en institutionaliserad orättvisa. 

Det skapar helt onödiga motsättningar och konflikter. 

Rättigheter är något man också förtjänar. De mänskliga rättigheterna är grundläggande men rättigheter i ett välfärdssystem, alla de rättigheterna, måste bygga på inkomst av tjänst och samma regler för alla. Från bostäder och vård till jobb. 

Enda rätta är att man på olika sätt med lagar och regler försöker komma till rätta med orättvisorna. Det staten direkt kontrollerar är lagen som reglerar att nyanlända får gräddfil till tandvård och vård ”som inte kan anstå” och reglerar att patientavgifterna är lika för alla, samt reglerar vilken slags tandvård man menar med ”kan inte anstå”. 

Riksdagen kan också genast ta bort läkemedelsförmånen man gett dem. Är man nyanländ får man betala medicinen själv tills man ingår i läkemedelsförmånen. Om du vårdas just akut måste du inte betala medicinen själv men alla vi som är kroniskt sjuka i Sverige får snällt betala ordinarie pris (upp till högkostnadsskyddet men vi är många som inte kommer upp i det, eller knappt). 

Jag undrar också på vilket sätt det inte är diskriminering att ge vissa grupper körkort och bostad före andra?

Högern borde ta rättvisa som valfråga, det har jag tyckt i två val nu. Kanske händer det 2022. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!