Status åldersbestämningar


Ett tag var det massa snack om åldersbestämningar, nu är det tyst. Men det betyder inte att de inte görs. 

Jag har kollat på hur det går med det. Myndigheten som utför dem heter Rättsmedicinalverket och där kan läsa om metoder, och statistik. 

2017 testade de nästan 10 000 personer. 83 % bedömdes vara vuxna. Bara 15 % testades och bedömdes vara under 18 år. 

2018 års siffror bekräftar de från 2017. Då testade man 1 252 personer. 72 % bedömdes vara vuxna. 5 % kunde man inte bedöma. 

Årets resultat blev följande: 134 tester till september. 62 % var vuxna. Men resten var inte garanterat barn utan 24 % ”talade möjligen för” att de var under 18 år

De som sa tidigt att dessa så kallade ”ensamkommande barn” inte alls var barn och att erfarenheter från Danmark och Norge visat att en överväldigande majoritet ljuger om sin ålder visade sig alltså vara sann. 

Nu ska man notera att denna statistik bara mäter de fall Migrationsverket inte bedömt själva.

Men de har fortfarande hela makten att själva via ”okulär besiktning” och sannolikhet avgöra när en person säger att denne är under 18 år.

De flesta som sökt hit som ”barn” har bedömts vara barn där. 

Varför har vi fortfarande inte krav på att alltid när någon söker som ensamkommande barn låta läkare och i slutändan RMV göra avgörandet? Det borgar ju för fusk och misstag i redan första ledet. Och möjlighet för den asylsökande att utöva otillbörligs påtryckningar för att bli klassad som barn.

Hade vi däremot infört krav på ålderstester för alla som säger att de är under 18 år hade vi haft en tillförlitlig statistik historiskt. 

Mellan 62 % och 83 % av de ensamkommande som testats var vuxna.

Gruppen ensamkommande är till stor majoritet inte barn som synes.

Inför krav nu på att 100 % av de asylsökande som söker som ensamkommande barn ska underkasta sig åldersbestämnings eller bedömas som vuxna.

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Copy link
Powered by Social Snap