Status åldersbestämningar


Ett tag var det massa snack om åldersbestämningar, nu är det tyst. Men det betyder inte att de inte görs. 

Jag har kollat på hur det går med det. Myndigheten som utför dem heter Rättsmedicinalverket och där kan läsa om metoder, och statistik. 

2017 testade de nästan 10 000 personer. 83 % bedömdes vara vuxna. Bara 15 % testades och bedömdes vara under 18 år. 

2018 års siffror bekräftar de från 2017. Då testade man 1 252 personer. 72 % bedömdes vara vuxna. 5 % kunde man inte bedöma. 

Årets resultat blev följande: 134 tester till september. 62 % var vuxna. Men resten var inte garanterat barn utan 24 % “talade möjligen för” att de var under 18 år

De som sa tidigt att dessa så kallade “ensamkommande barn” inte alls var barn och att erfarenheter från Danmark och Norge visat att en överväldigande majoritet ljuger om sin ålder visade sig alltså vara sann. 

Nu ska man notera att denna statistik bara mäter de fall Migrationsverket inte bedömt själva.

Men de har fortfarande hela makten att själva via “okulär besiktning” och sannolikhet avgöra när en person säger att denne är under 18 år.

De flesta som sökt hit som “barn” har bedömts vara barn där. 

Varför har vi fortfarande inte krav på att alltid när någon söker som ensamkommande barn låta läkare och i slutändan RMV göra avgörandet? Det borgar ju för fusk och misstag i redan första ledet. Och möjlighet för den asylsökande att utöva otillbörligs påtryckningar för att bli klassad som barn.

Hade vi däremot infört krav på ålderstester för alla som säger att de är under 18 år hade vi haft en tillförlitlig statistik historiskt. 

Mellan 62 % och 83 % av de ensamkommande som testats var vuxna.

Gruppen ensamkommande är till stor majoritet inte barn som synes.

Inför krav nu på att 100 % av de asylsökande som söker som ensamkommande barn ska underkasta sig åldersbestämnings eller bedömas som vuxna.

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

7 kommentarer till Status åldersbestämningar

 1. Jag tycker att siffrorna du tar fram (väldigt sannolikt) visar på ett annat problem, som jag inte kan minnas jag hört något om i “vanliga” media: det är en överväldigande majoritet män bland de som söker asyl i Sverige. Det som oroar mig är vad denna majoritet kan få för effekt på samhället….

  Nu vet jag, jag generaliserar “ålderstestad asylsökare” till “asylsökare”, men jag ser ingen anledning att tro att män skulle vara så mycket mer benägna ä kvinnor att möjligen ljuga om sin ålder. Skulle jag ha fel får någon gärna säga till, så jag slipper oroa mig över fel saker.

 2. Det verkar råda total förvirring inom flera myndigheter. ex. samordningsnummer varför inte ställa krav på ett personligt besök hos skattemyndigheten för legitimation. Det finn s 100.000 tals personer i landet som inte polisen vet vilka dom är. Sverige är i fritt fall. Det är svängdörrar vid gränsen man tror att man drömmer. S. MP. L. C. är handlingsförlamade Bara en sak gäller nu OMGÅENDE EXTRA VAL SVERIGE BEHÖVER EN NY REGERING.

 3. Vi måste förbereda oss för att omvärdera äldre invandrares ålder då de närmar sig pensionen – av humanitära skäl.
  Tänk på att många är äldre än de uppgivit för att få bli svenskar.
  Ett extra statsanlag till pensionskasan för åldersreviderade personer.
  Det kan kräva att nya miljöskatter införs redan nu.

 4. Förutom krav på åldersbedömning så bör de som inte kan styrka sin identitet på ett godtagbart sätt, dvs med pass och andra identitetshandlingar från länder där det finns en fungerande infrastruktur för detta, även registreras med fingeravtryck och dna-prov så att identitet kan spåras.
  Om det visar sig att någon fuskar, manipulerar eller utger sig för att vara någon annan så ska givetvis samordningsnummer, personnummer och liknande spärras och eventuellt utgivna uppehållstillstånd och medborgarskap baserade på sådan felaktig identitet omedelbart dras in. Som minimum tills dess att en korrekt identitet har kunnat fastställas, går inte det eller om det handlar om omfattande fel så dras de in permanent.
  Givetvis ska spärrlistor med indragen/felaktig identitetsinformation spridas till alla större aktörer för att undvika att de används vid bedrägerier och även göras tillgänglig för t.ex. gränskontroller i Europa. Vid misstanke om att en identitetshandling används av någon annan än ägaren så ska det snabbt gå att kontrollera t.ex. fingeravtryck, eller åtminstone registrera det så att kontroll kan ske i efterhand och kanske stoppa personerna vid nästa gränspassage.

  Grunden för myndighetsarbetet ska vara att underlätta för de som gör rätt och försvåra för de som gör fel, inte tvärtom som idag då man försöker klämma åt de som försöker göra rätt för att visa sig handlingskraftiga, samtidigt som man inte vågar stöta sig med aktivisterna genom att ta tag i de verkliga problemen. Naivitet och ideologiska skygglappar ska inte vara en ursäkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap