Välfärdsmyten

Det har upprepats i all oändlighet – välfärden skulle gå under utan alla utlandsfödda som arbetar där. Jag har aldrig sett en enda siffra som backar upp det och det finns ett skäl till det tror jag. För det är lite mer komplicerat. 

Jag har kollat på statistiken i SCB:s statistikdatabas. 

För ordet ”utlandsfödd” säger ingenting om var personen är född och det är medvetet. Flyktingarna kommer från Mellanöstern och Afrika, i princip alla andra invandrar till Sverige av andra skäl där arbete är största skälet. Men vad gäller utlandsfödda i Norden och Europa, närmare Sverige alltså, är också kärlek ett skäl till att flytta hit. 

Jag valde de vanligaste yrkena i vården för enkelhetens skull. Första diagrammen är enligt SYK-kod med grövre indelning. SCB har tyvärr inte statistik i databasen på födelseland utan region men det ger en fingervisning i alla fall. Jag har begärt ut statistik från SCB fördelat på födelseland men inte ännu fått svar. 

Vad gäller sjuksköterskor som kräver 3-årig utbildning ser det ut på följande sätt: 

Flest utlandsfödda sjuksköterskor kommer från Europa, följt av Asien men där ingår ju såväl Mellanöstern som Indien och Kina tyvärr, de två senare kategorierna är de som dominerar arbetskraftsinvandringen och har mycket lite asylsökande. 

Därefter kommer Norden. 

Varför de har en ”sjuksköterskor fortsättning” som SYK är också oklart. 

Det är givetvis jättebra att antalet från Asien ökar om detta är en konsekvens av att asylsökande börjar jobba och ju fler händer vi har i vården desto bättre. Detta inlägg ska inte tolkas som en kritik mot en enda person som är utlandsfödd och jobbar i vården, tvärtom.

Jag vill bara bena ut vad som är vad i debatten och om det stämmer att vården är helt beroende av asylsökande invandrare från Mellanöstern och Afrika. 

Hur många svenskar jobbar då som sjuksköterskor?

93 453 personer (2017). 

Enligt SCB arbetade det 2017 totalt 106 123 personer som sjuksköterska.

Av dessa var 0,9 % födda i Afrika. 3,5 % var födda i Asien (inkl. Kina och Indien). 4 % var födda i Europa exklusive Norden. Och 2,6 % födda i Norden. 

88 % av sjuksköterskorna är födda i Sverige. Räknar man sedan de födda i Norden och EU motsvaras yrkeskåren av 100 428 personer.

Eller 94 %. 

Om vi då kollar på läkare ser man ett liknande mönster. 

Totalt hade vi 2017 enligt SCB 38 818 läkare. 

Av dessa var 66 % svenskar. 1,2 % födda i Afrika. 10 % födda i Asien. 18 % födda i EU och 3,2 % födda i Norden. 

Läkare från EU inklusive Sverige motsvaras av 87 % av läkarkåren. I Asien räknas återigen även arbetskraftsinvandrare från Kina och Indien och andra länder med kvalificerad arbetskraft. 

Bland den högutbildade delen av vården är alltså inte utomeuropeiska asylinvandrare så stora alltså. Men kollar man däremot på den lågutbildade delen ser det annorlunda ut. 

2017 fanns det 186 805 undersköterskor. 

Av dessa var 141 245 svenskar. 

Ca 5 % av dem var födda i Afrika. 8 % var födda i Asien. Betydligt högre siffror för afrikaner i den är kategorin alltså och fler från Asien än vad gäller sjuksköterskor. 

Men undersköterskor födda i EU dominerar. 85 % av yrkeskåren. 

Skötare, vårdare och personliga assistenter är inte en egentlig del av sjukvården men av vården så jag tar med den ändå just för att det kräver låg utbildning. 

149 366 personer, varav 90 % är från EU. Inte heller här är det särskilt många från asylländerna alltså. 

Vårdbiträde är annan viktig kategori i vården men som inte kräver hög utbildning, lägre än undersköterska. 

76 063 personer arbetade som vårdbiträde 2017. 


Av dessa var 51 660 personer, eller 68 % svenskar. 7,5 % var födda i EU. 1,7 % födda i Norden. 

Totalt var 77 % av vårdbiträdena födda inom EU.

Den enda kategori där de som kommit genom asyl kommer upp i en rimlig andel. 

9,7 % var födda i Afrika och 13,6 % födda i Asien. 

Det skulle vara intressant att se hur många av de födda i Asien som är födda i våra asylinvandrarländer och motsvarande i arbetskraftsländerna, för att få en bild av hur det ser ut. 

Slutsatsen är att ja, det jobbar folk med icke svensk bakgrund i vården och de gör precis som alla andra ett viktigt jobb. Alla som jobbar är värdefulla oavsett bakgrund.

Men nej, man kan inte säga att asylinvandringen räddar vården. De viktigaste funktionerna i vården är och förbli läkare och sjuksköterskor då det är de som har mandat att ta prover, beslut och ställa diagnoser. 

Över 20 % av befolkningen har utländsk bakgrund men inte i någon kategori motsvaras utlandsfödda av 20 % av de anställda enligt SCB SYK.

Det är kanon att vi kan fylla på med lågutbildad arbetskraft så vi får fler händer i vården som kan avlasta sjuksköterskor med jobb som inte är kvalificerat. Men om varje asylsökande innebär minst fyra personer totalt, två vuxna och två barn, och de bara i en enda kategori i vården ens har den representation de motsvarar i befolkningen (vårdbiträde) innebär inte asylinvandring förstärkning utan försvagning av resurserna. 

De flesta utlandsfödda i vården är inte fd asylsökande.

De är förutom svenskar folk från EU. 

Så ja, vården är absolut beroende av alla sina händer även de som inte är födda i Sverige. Men att flyktingar räddar vården är inte sant. Snarare stjälper de vården eftersom de inte jobbar där i stor utsträckning men varje person som ges asyl nästan har anhöriga som denne tar hit och asylsökande konsumerar dessutom mer vård än infödda. 

Vi måste sluta använda felaktiga ekonomiska argument när vi diskuterar migration. Det är kontraproduktivt. 

Sanningen är att ska man argumentera för hög asylinvandring finns inga ekonomiska rationella argument. Då måste det handlar om moral. Inte kronor. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!