Återuppliva Invandrarverket

Sverige har som jag redogjort för många myndigheter vars existens man inte förstår. 

Men en myndighet borde skapas. Eller snarare återskapas. Invandrarverket. 

Migrationsverket hanterar mottagande och beslut. Invandrarverket skulle hantera allt annat som rör invandrare. 

Statens invandrarverk skapades 1969, genom att man slog ihop tre verksamheter: tillståndsfrågorna från Utlänningskommissionen, medborgarskapsfrågor från Justitiedepartementet och integration, som då kallades ”anpassningsfrågor” från Arbetsgruppen för invandrarfrågor på Inrikesdepartementet. 

Anledningen till sammanslagningen var att man ansåg att det var viktigt att hålla ihop invandringspolitiken. 

Tyvärr la man ner Invandrarverket 1999 och år 2000 ersattes det av Migrationsverket som ni vet bara hanterar tillstånd, medborgarskap och liknande. Den socialdemokratiska regeringen ansåg att resten var alla myndigheters ansvar och därför behövdes inte ett särskilt departement. 

Den nya socialdemokratiska regeringen 2014 gick i samma spår och la ner migrationsministern och integrationsministern. Av samma anledning – det är allas ansvar. 

Och när det är allas ansvar blir det……just det. Ingens ansvar. 

Det är dags att vi återupprättar Invandrarverket, som får ha ansvar över allt det inte Migrationsverket ansvarar för. Eller snarare även ta några arbetsuppgifter. 

Ett sådant skulle till exempel ansvara för att betala ut den statliga etableringsersättning som borde ersätta alla försörjningsstöd som delas ut till invandrare. Och hela samhällets tolktjänster borde gå via en enda myndighet så vi kan kontrollera kostnaderna. Därifrån får invandrare begära tolk de tre år de har rätt att ha en kostnadsfritt (vilket alltså borde införas omedelbart.) 

Invandrarverket borde också ansvara för boende, både till helt nyanlända men också se till att det finns anläggningsboenden som invandrare som inte försörjer sig själva får bo i. Vi måste ta bort rätten till egen lägenhet/bostad när man inte jobbar. Vi har tiotusentals unga som inte kan flytta hemifrån på grund av bostadsbrist, tusentals hemlösa svenskar (romer exkluderade) och andra grupper. Egen lägenhet, som man dessutom får fixa själv.

Framför allt skulle myndigheten vara ansvarig för integrationen i Sverige, och kontrollen. Något Migrationsverket inte är. 

Att vi sedan i varje regering borde ha en invandringsminister/migrationsminister eller vad man nu kallar det är bortom självklart. Det är ett så stort och så viktigt område för att det påverkar allt i samhället. 

När vi ändå reformerar invandringspolitiken – lagstifta om att Migrationsverket aldrig får fatta beslut själva som höjer volymerna av asylsökande. De besluten måste åtminstone förankras i den demokratiskt valda församlingen. 

Att tjänstemän på Migrationsverkets rättsliga avdelning själva har mandat att fatta beslut av kategorin ”alla syrier får PUT” eller ”nu har land X invånare alla rätt att söka asyl” är orimligt. Säkerhetsläget borde dessutom inte bedömas av verket utan en tredje instans, som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) till exempel. 

Dags för ordentliga reformer vad gäller invandringspolitiken, även vad gäller det förvaltningsmässiga. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!