Myndighetsbonanza

Då och då är det dags att påminna om hur många myndigheten vi faktiskt har. 

Som moderat vill jag ha så få som möjligt så efter listan tänker jag lista de mest onödiga och därför borde lägga ner samt vad de kostar och vad besparingen blir per år. 

Listan är från Riksarkivet som är tillsynsmyndighet. 

Följande myndigheter är onödiga: 

Hur ska de läggas ner?

 • Brå, som ju gör rapporter, läggs under SCB samt blir beställare av kriminologiska rapporter från olika universitet i Sverige, om man arbetar löpande med ett flertal kriminologiska instutioner minimeras risken för bias
 • Delegationen mot segregation är redan idag varmluft, skapad av Stefan Löfvens kassa regering. Inget vet vad de gör, ingen kommer sakna dem. Segregation löser man inte genom en myndighet. 
 • Digital förvaltning läggs som en avdelning till Datainspektionen
 • Barnombudsmannen läggs som en del av Diskrimineringsombudsmannen, det behöver inte vara en egen myndighet 
 • Elmarknadsinspektionen läggs under Energimyndigheten (Alliansen bröt ut den obegripligt nog).
 • Folke Bernadotteakademin läggs under SIDA
 • Forum för levande historia läggs ner och uppdraget ges till Skolverket och Statens historiska museer. 
 • Myndigheten för delaktighet läggs ner och ingår i Myndigheten för tillgängliga medier, som förvandlas till Myndigheten för tillgänglighet
 • Myndigheten för vårdanalys läggs ner och uppdraget ges till Inspektionen för vård och omsorg som en avdelning
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar läggs ner och uppdraget flyttar till IFAU
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor läggs ner
 • Nämnden för styrelserepresentation läggs ner
 • Nämnden mot diskriminering läggs ner
 • Konstrådet blir en del av Kulturrådet
 • Trafikanalys uppgår i Trafikverket, och vissa delar kanske i SCB
 • Upphandlingsmyndigheten läggs ner
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering läggs ner
 • Jämställdhetsmyndigheten läggs ner
 • Konstnärsnämnden uppgår i Kulturrådet
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering uppgår i Socialstyrelsen
 • Statens väg – och transportforskningsinstitut uppgår i Trafikverket
 • Tillväxtverket läggs ner. Skapa förutsättningar för nya företag är politikens roll med politiska beslut, det görs inte via en myndighet. Hur många företag har skapats tack vare Tillväxtverket? 

En myndighet med egen GD som sedan har ett eget naturligt och starkt incitament att låta myndigheten svälla, för att själv vara mäktigare, ska vara förbehållet samhällskritiska funktioner. Saker som verkligen behöver vara egna myndigheter. 

Alla andra ska reduceras, läggas ner, uppgå i andra myndigheter. Vi ska ha så få generaldirektörer som möjligt, det måste vara ett mål i sig eftersom GD dessutom har landets mest förmånliga avtal med garanterade höga löner utan krav på att jobba om de sparkas, i flera år. Och förmånliga pensioner. 

Här är exempel på myndigheter jag vill lägga ner som svällt: 

 • Folke Bernadotte-akademin: 
  – första budgeten 2003 var på 10 Mkr, 16 år senare 125 Mkr. 
 • Energimarknadsinspektionen
  – första budgeten 2009 var 81 Mkr, tio år senare 123 Mkr. 
 • Forum för levande historia 
  – första budgeten 2003 var på 30 Mkr, idag är den 46 Mkr
 • Myndigheten för vårdanalys 
  – första budgeten 2011 var på 18 Mkr,  idag är den på 36 Mkr
 • Konstrådet
  – budgeten 2003 var på 6,5 Mkr, idag är den på 36 Mkr

Detta är bara myndigheterna, då har jag inte börjat med alla institut, sekretariat, kommittér etc. 

En annan stor besparing är SIDA men det kräver flera helt egna inlägg så jag lämnar biståndet till den granskning jag tänkt göra. 

Beräkningar om vad detta reformarbete skulle spara kan jag dock inte svara på då det är komplicerat. En del av arbetet flyttas till nya myndigheter, en del läggs ner och vissa myndigheter läggs ner helt. Det skulle behövas en expert för att räkna ut kostnaden i besparing. 

Men de myndigheter jag tagit upp kostar ca 1,5 miljarder kronor per år. Vi pratar 6 miljarder kronor per mandatperiod. Och de sväller. 

Detta är myndigheter som, förutom Konstrådet, inte delar ut några bidrag och gör inga transfereringar. De är administratörer, kontrollinstans eller bara meningslösa. 

Den nya policyn vad gäller myndigheter måste vara att de är ett nödvändigt ont och att man ska ha så få det bara går, med ju få generaldirektörer som möjligt. Som inte får högre lön när myndigheten slås ihop med andra för övrigt. 

Det här är ett av många problem med svensk politik. Att ingen lägger ner myndigheter utan de växer i antal och varje som startas sväller i omfång. 

Den första som börjar med kvasten har en säck pengar att lägga på annat, som att sänka skatten. 

………………………………

Stöd mig, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Men allt går att läsa gratis och en gåva är inte att betrakta som något annat än just en gåva. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!