Myndighetsbonanza


Då och då är det dags att påminna om hur många myndigheten vi faktiskt har. 

Som moderat vill jag ha så få som möjligt så efter listan tänker jag lista de mest onödiga och därför borde lägga ner samt vad de kostar och vad besparingen blir per år. 

Listan är från Riksarkivet som är tillsynsmyndighet. 

Följande myndigheter är onödiga: 

Hur ska de läggas ner?

 • Brå, som ju gör rapporter, läggs under SCB samt blir beställare av kriminologiska rapporter från olika universitet i Sverige, om man arbetar löpande med ett flertal kriminologiska instutioner minimeras risken för bias
 • Delegationen mot segregation är redan idag varmluft, skapad av Stefan Löfvens kassa regering. Inget vet vad de gör, ingen kommer sakna dem. Segregation löser man inte genom en myndighet. 
 • Digital förvaltning läggs som en avdelning till Datainspektionen
 • Barnombudsmannen läggs som en del av Diskrimineringsombudsmannen, det behöver inte vara en egen myndighet 
 • Elmarknadsinspektionen läggs under Energimyndigheten (Alliansen bröt ut den obegripligt nog).
 • Folke Bernadotteakademin läggs under SIDA
 • Forum för levande historia läggs ner och uppdraget ges till Skolverket och Statens historiska museer. 
 • Myndigheten för delaktighet läggs ner och ingår i Myndigheten för tillgängliga medier, som förvandlas till Myndigheten för tillgänglighet
 • Myndigheten för vårdanalys läggs ner och uppdraget ges till Inspektionen för vård och omsorg som en avdelning
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar läggs ner och uppdraget flyttar till IFAU
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor läggs ner
 • Nämnden för styrelserepresentation läggs ner
 • Nämnden mot diskriminering läggs ner
 • Konstrådet blir en del av Kulturrådet
 • Trafikanalys uppgår i Trafikverket, och vissa delar kanske i SCB
 • Upphandlingsmyndigheten läggs ner
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering läggs ner
 • Jämställdhetsmyndigheten läggs ner
 • Konstnärsnämnden uppgår i Kulturrådet
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering uppgår i Socialstyrelsen
 • Statens väg – och transportforskningsinstitut uppgår i Trafikverket
 • Tillväxtverket läggs ner. Skapa förutsättningar för nya företag är politikens roll med politiska beslut, det görs inte via en myndighet. Hur många företag har skapats tack vare Tillväxtverket? 

En myndighet med egen GD som sedan har ett eget naturligt och starkt incitament att låta myndigheten svälla, för att själv vara mäktigare, ska vara förbehållet samhällskritiska funktioner. Saker som verkligen behöver vara egna myndigheter. 

Alla andra ska reduceras, läggas ner, uppgå i andra myndigheter. Vi ska ha så få generaldirektörer som möjligt, det måste vara ett mål i sig eftersom GD dessutom har landets mest förmånliga avtal med garanterade höga löner utan krav på att jobba om de sparkas, i flera år. Och förmånliga pensioner. 

Här är exempel på myndigheter jag vill lägga ner som svällt: 

 • Folke Bernadotte-akademin: 
  – första budgeten 2003 var på 10 Mkr, 16 år senare 125 Mkr. 
 • Energimarknadsinspektionen
  – första budgeten 2009 var 81 Mkr, tio år senare 123 Mkr. 
 • Forum för levande historia 
  – första budgeten 2003 var på 30 Mkr, idag är den 46 Mkr
 • Myndigheten för vårdanalys 
  – första budgeten 2011 var på 18 Mkr,  idag är den på 36 Mkr
 • Konstrådet
  – budgeten 2003 var på 6,5 Mkr, idag är den på 36 Mkr

Detta är bara myndigheterna, då har jag inte börjat med alla institut, sekretariat, kommittér etc. 

En annan stor besparing är SIDA men det kräver flera helt egna inlägg så jag lämnar biståndet till den granskning jag tänkt göra. 

Beräkningar om vad detta reformarbete skulle spara kan jag dock inte svara på då det är komplicerat. En del av arbetet flyttas till nya myndigheter, en del läggs ner och vissa myndigheter läggs ner helt. Det skulle behövas en expert för att räkna ut kostnaden i besparing. 

Men de myndigheter jag tagit upp kostar ca 1,5 miljarder kronor per år. Vi pratar 6 miljarder kronor per mandatperiod. Och de sväller. 

Detta är myndigheter som, förutom Konstrådet, inte delar ut några bidrag och gör inga transfereringar. De är administratörer, kontrollinstans eller bara meningslösa. 

Den nya policyn vad gäller myndigheter måste vara att de är ett nödvändigt ont och att man ska ha så få det bara går, med ju få generaldirektörer som möjligt. Som inte får högre lön när myndigheten slås ihop med andra för övrigt. 

Det här är ett av många problem med svensk politik. Att ingen lägger ner myndigheter utan de växer i antal och varje som startas sväller i omfång. 

Den första som börjar med kvasten har en säck pengar att lägga på annat, som att sänka skatten. 

………………………………

Stöd mig, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Men allt går att läsa gratis och en gåva är inte att betrakta som något annat än just en gåva. 

13 kommentarer till Myndighetsbonanza

 1. Den här saknas i sammanställningen:
  Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.

  Bort med den!!

 2. Jag skulle nog gå ett antal steg längre och slå ihop de allra flesta myndigheterna till en stor myndighet. Kalla den för Statsverket eller vad som helst. De olika områdena som legat under nuvarande myndigheter skulle då bli enheter inom myndigheten. Utöver besparingen finns det enbart fördelar. Idag hindras mycket av arbetet p.g.a. sekretess, vilket inte skulle vara fallet här. Tillsynen och utövningen skulle inte bli begränsad till en viss ort, landsdel eller plats, utan hela riket. Det skulle innebära större tillgänglighet. Man ska inte heller stirra sig blind på besparingar på GD och liknande. Det är så mycket mer. En eller ett fåtal myndigheter skulle innebära färre inköp i utrustning, dataprogram m.m. Idag betalar vi för samma sak många gånger om. Det säger sig självt att det är idiotiskt.
  Slutligen är det rena vansinnet att utbetalning av bidrag är fördelat på så många myndigheter. Det borde hanteras av en myndighet, som har krav på sig på opartiskhet och som har en uppbyggnad som inte kan påverkas av regeringen.

 3. mycket intressant att läsa denna sammanställning.
  Man skulle kunna tro att gamla DDR avses och inte Sverige med detta myller av skatteavlönde institutioner och myndigheter.
  Att hela kalaset “bara” skulle kosta 1.5 miljarder per år låter väldigt lågt, speciellt med tanke på att Kronofogdemyndigheten uppger att Skuldsaneringen kostar 30-50 miljarder per år. Där finns det mycket att spara om behovsprövningens regelverk görs striktare. Överkonsumtion skall inte bekostas med skattemedel.

 4. Gårdagens Bernaditte har jag inte sett…
  Vid sidan av myndigheter finns det organisationer som inte formellt är myndighet men ändå lever på skattemedel. Svenska FN Förbundet tycks vara en sådan organisation som det skulle vara intressant att få genomlyst. Syftet tycks vara att agera som lobbyorganisation för FN. Vad som skulle behövas är en löpande mycket kritisk granskning av FN.

 5. Vilka/vem sitter på dessa välbetalda myndigheter. Våra skattepengar går till overksamma fd Politiker- eller ?!

 6. Bra! Emotser genomgången av onödiga kommittéer, sekretariat etc!

  Många av alla dessa “organisationer” lär ha tillkommit för att kunna omplacera personer som är en nål i ögat på andra politiker, har gjort sig omöjliga etc. Ännu fler finns för att genom att dela ut subventioner/bidrag ta kontroll över “farliga” (alltså icke kommunistiska) politiska rörelser.

 7. Du e fantastisk!!!
  Tänkte skicka bild till dig ang. swisch-horor men kan inte.

  ” Aktuellt Fokus? Swisha valfritt belopp som gåva till 0720 20 1984. Kim Fredriksson är betalningsmottagare. Gåvorna går i princip uteslutande till webbhotell, support och research om inget annat anges.”

 8. Medborgerlig Samling har detta som punkt på partiprogrammet. Enda partiet?
  Ser fram mot granskningen av Sida. Det skulle behövas en bok och en streamad film på SVT om detta svindleri. Nej, förlåt, glöm SVT det är ju ett svenskt public service företag., vilket betyder det motsatta, som så mycket annat i propagandamaskineriet.

 9. Nej Sverige kan inte lägga ner alla onödiga departement. Arbetslösheten samt skatten skulle innebära enorma problem. De rika i Sverige är så få att deras skatter inte gör så mycket dock bidrar den. Den stora massan samt alla företag som beskattas är den bas som Sverige gör att den kan vara Sverige. Sänka skatten blir ett större problem om dessa skulle fösvinna. Vad många människor i Sverige inte känner till är att hur mycket skatt som kommer in. I en artikel av David Suhonen i Afbt så erkänner han ironiskt just den summa som finns varje ÅR i Sveriges lador. 400 Miljarder inte miljoner. Tänk statsbudget 1000 miljarder för ALLT som rör Sverige sedan tänk totala skatteintäckter 2300 miljarder? Detta är ett stort skäl varför Sverige ser ut att vara misslyckat, Tänk alla invardrar samt Svenskar som skulle vilja komma åt pengarna. Vad man måste få till stånd är en omfördelning istället.

 10. hej rebecca-fantastisk genomgång, nu behövs endast folk som kavlar upp ärmarna+ sätter igång utrensningen!(tyvärr! kom ditt parti M vara för skraj för det+frågan om övht! ett svenskt parti klarar-tveksamt, får bli ngn AKTIVIST(SIC). GRUPP TILL. endast liten “anmärkning”+ av ren egen erf: VAD DOMSTOLSVERKET NU ÄR ÖVERLYCKLIG!! GÅTT UNDER DIN RADAR!- en av de ytterligare tot meningslösa inrättningarna- förutom biten “hjälpa domstolar”(SOM KÄNT FINNS INGEN!! MOTSV INRÄTTNING “HJÄLPA MEDBORGARNA” -JO,JK MFL ÄR KORRUPTA SKÄMT). DV-s EGNA/AV REGERINGEN UPPDRAG – “UTREDNINGAR” OM ÄMNEN, SOM TEX MR,ETIK MM- KAN MAkULERAS DIREKT EFTER TRYCKPRESSEN- ABSOLUT INGEN! OFF INRÄTTNING BRYR! OT: bloggen har fått HELT FANTASTISK LAYOUT-SUPER!. mvh! ( OBS- KOMMENTAR ENBART DIG PERSONLIGEN)

 11. Det var inte mycket till nedläggningar. Lägg ner SIDA (inte statens uppgift) och Arbetsförmedlingen. Mndighetsuppgifer från AF läggs på Försäkringskassan och en mindre del av besparingen stärker upp postgymnasiala utbildningar. Besparing över 100 miljarder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap