Leila Elmi Ali – hur har det gått?

En av de största skrällarna i valet 2018 var att okända Leila Elmi Ali, som inte tidigare haft några politiska uppdrag lyckades kryssa sig förbi från plats 21 till plats 1 i Angered. 

Hur?

Hon bedrev bland annat valkampanj på somaliska. Jag och fler andra skrev då att vi sett vår första etniskt valda kryssade kandidat, man kan kalla det klanröster slarvigt. Detta är varken första eller sista gången en politisk kandidat i någon församling gjort detta men det första synliga i riksdagen.

Att lova särskilda grupper saker har olika företrädare för framför allt Miljöpartiet, som infiltrerades av islamister, och Socialdemokraterna gjort länge. 

Men jag skrev också att hon har en unik chans att använda sin djupa kunskap om somalier i Sverige, den mest svårintegrerade invandrargruppen vi har enligt all tillgänglig statistik, och verkligen göra skillnad i frågor som kvinnlig omskärelse, barn som gifts bort, hög arbetslöshet och andra generationen som misslyckas i skolan, just för att hon har kunskaper om hur gruppen fungerar. Farhågorna var dock att hon istället skulle använda sin plats på just det sätt hennes kampanj bedrevs – kräva särskilda rättigheter för olika grupper istället. En representant för en grupp istället för en politiker som representerar politiken i gruppen. 

Jag började kolla på närvaron. 

Riksdagen svarade att Ali Elmi under sitt första år som ledamot var frånvarande på 203 voteringar av 671. 

Hon har alltså inte ens varit i riksdagen 30 % av tiden om man utgår från voteringar.

Förtydligande: närvaron är således 70 %.

En riksdagsledamot behöver bara vara i riksdagen i Stockholm tisdag, onsdag och torsdag varje vecka. Varför har hon skolkat från en tredjedel av voteringarna?

Hon har 68 400 kronor per månad i lön, övernattningslägenhet i centrala Stockholm och gratis resor i första klass genom SJ. Men orkar inte åka till jobbet var tredje votering.

Hittills i höst ser det bättre ut. Av 79 voteringar har hon varit frånvarande på 5. Det är mer en normal frånvaro på 6 % ungefär, saker händer ju. Man kan bli sjuk eller något annat. 

Hon kom i mars ut som rasist, för att prata om ras är just det som kännetecknar rasister. Att man tror att vi har olika raser i mänskligheten och att dessa raser har olika egenskaper och tillhörigheter, som sedan krävs representation för i hela samhället. Det är rasism. Den synen delar hon med de käcka gossarna med stel överarm för övrigt. 

En väldigt obehaglig syn på människor jag som liberal tar kraftigt avstånd av. Det finns inga raser, det finns bara människor. Olika grupper är inte ens homogena, som svenskar, muslimer, judar eller afrikaner.

Som liberal tror jag på individen och kan aldrig acceptera en världsbild som bygger på en slags från ovan tillyxad homogenitet som bygger på ytliga saker som hudfärg, tro eller sexuell läggning. 

I riksdagen har hon på 1,5 år deltagit i fem debatter. 

Hon har varit flitigare på motionssidan och skrivit 18 motioner på 18 månader, ofta ihop med Annika Hirvonen Falk. Men 18 motioner på 18 mån imponerar inte heller.

Vad har hon då skrivit?

Exempelvis den här om krav på ännu mer modersmålsundervisning, där de påstår att ”assimileringen” på något sätt gått för långt. Oklart vad de syftar på. 

Jag tycker att det är jättebra att en djupt troende muslimsk kvinna i riksdagen engagerar sig för homosexuellas rättigheter och hoppas att hon också tar det engagemanget in i de grupperna hon säger sig företräda, för vi vet att intolerans och hat mot just homosexuella tyvärr finns hyfsat utbredd bland troende muslimer. Här kan hon göra stor nytta just med sin bakgrund att ändra fördomar och attityder. Vi behöver har fler muslimska företrädare som aktivt engagerar sig för HBTQ. 

Sedan har vi ju det här med rasregistret, som Afrosvenskarna kallar Jämlikhetsdata men som alltså är ett rent rasregister. Syftet är helt enkelt ännu mer fokus på att folk är diskriminerade och kunna kräva representation. 

Kortare arbetstid, en miljöpartistisk kärnfråga från partiet som helst vill vara lediga och låta andra betala, är en annan motion hon medverkat på. 

Det viktigaste är inte vad vi uträttar utan vad saker kallas, är en annan miljöpartistisk stolt tradition och de driver därför den otroligt viktiga frågan att byta namn på ett av de mest centrala utskotten – Arbetsmarknadsutskottet – till Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet. För att folk har ett jobb och hur företagen kan växa och anställa fler än inte viktigt nog. 

En motion hon skrivit helt själv är ett förslag riktat till ungdomar i förorten (hon sa ju att hon skulle representera orten i riksdagen) där hon inledningsvis skyller deras kassa skolresultat på ”olika saker, bland annat att föräldrarna saknar nätverk”. En av världens dyraste skolor som satsar enorma pengar just på kids med utländsk bakgrund i dåliga förorter, då är det föräldrarnas brist på nätverks fel att de floppar. Den analysen haltar tycker jag. 

Färre betyg, en annan klassisk MP-fråga från partiet som hatar betyg och helst vill avskaffa dem helt och hållet. Länge drev de en helt betygsfri skola som fråga. 

En klimatmotion där hela riksdagsgruppen står bakom. En till om klimatet där hela gruppen skrivit under. 

Hon har även skrivit under en jättelång bostadsmotion ihop med sex andra där kraven haglar om först bostad till alla och sedan sida upp och sida ner med krav på bostäderna, allt från buller och ljud till klimat, som alltså är ömsesidigt uteslutande med ett volymmål. Men matte behöver du inte kunna för att vara miljöpartist. 

Den andra motionen hon skrivit helt själv handlar om Diskrimineringsombudsmannen. 

De ska få mer pengar, driva fler ärenden och finnas i alla större städer med kontor. 

Men vi vet genom PIAC som är PISA för vuxna att utlandsfödda som har samma kunskapsnivå som svenskar får jobb i exakt samma utsträckning. Det finns ingen diskriminering byggt på etnicitet i Sverige här. Har du samma färdigheter får du jobb. 

Har du inga färdigheter har du inte rätt till något jobb, så enkelt är det. Det handlar om kunskaper och ansträngning, inget annat. Du kan inte skylla ifrån dig oavsett vem du är. 

Som man ser på SCB-diagrammet nedan har utlandsfödda lite högre utsträckning jobb än infödda svenskar när man delar upp på färdigheter. 

Bilderna har Hanif Bali delat på Twitter och källa till bilderna finns nedan. 

PIACC är PISA för vuxna och diagrammet visar att vad gäller matte så är de med afrikansk bakgrund sämst både vad gäller låg och medel i utbildningsnivå, medan de högutbildade från Afrika är bättre än Mellanöstern vad gäller matematiska färdigheter. 

Andra motioner Elmi Ali varit med på är en om mer sexualundervisning,  och förbättrad skola för särbegåvade elever, ett utmärkt förslag faktiskt. 

Ytterligare en motion om särskilda rättigheter för just grupperna Elmi Ali säger sig representera finns i motionen om jämlik skola, där hon anför krav på att upphäva närhetsprincipen för kommunala skolor för att ge nyanlända förtur. 

Krav på ett tredje kön, ihop med fem andra. Slutligen en motion som kräver öppna gränser, vad annars från det mest flyktingaktivistiska partiet?

Summa sumarum kan jag kontatera att Leila Ali Elmi inte sitt första riksdagsår visade något stort intresse för den plats hon lyckades kryssa sig till förbi Miljöpartiets alla andra av partiet valda kandidater, med frånvaro på 30 %. 

Hon har heller inte imponerat vad gäller deltagande i debatter. Två egenskrivna motioner på 18 månader imponerar inte heller. Eller bara 18 motioner sedan valet.  

Kollar man två referenspunkter i Maria Malmer Stenergard från Moderaterna och Juno Blom från Folkpartiet har Malmer Stenergard skrivit 55 förra året och 40 hittills i år medan Blom skrev 42 förra året och 12 i år. 

Det är också tyvärr så att Leila Ali Elmi tyvärr fokuserar på att vara någon slags företrädare för vissa grupper, givet vilka frågor hon driver. Det handlar enbart om rättigheter för utlandsfödda i förorter. De motioner som berör ideologiskt viktiga saker för partiet är givet att riksdagsledamöter skriver på utan för att se vilka frågor en ledamot driver själv får man se på de motioner som han/hon skrivit själva eller i mindre konstellationer. 

Nej. 

Leila Ali Elmi imponerar tyvärr inte ännu. 

………………………………………..

Stöd mig, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Men allt går att läsa gratis och en gåva är inte att betrakta som något annat än just en gåva. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!