Massutrotning?

Den extrema klimatrörelsen bygger bland annat på att vi är ”int the sixth mass extinction”. Massutrotning. Ett kraftfullt ord som direkt skapar massa känslor, vilket klimataktivisterna använder som hävstång för att skapa engagemang för sin fråga. 

Det är det namnet Extinction Rebellion anspelar på. Men är vi verkligen inne i en massutrotningsfas?

Påståendet om utrotningen kommer från en studie som Anthony D. Barnovsky publicerade i Nature den 2 mars 2011. 

Den är låst men finns refererad bland annat i Science. 

Det är från denna studie påståendet om massutrotning härrör, det är källan. 

Barnovsky har för att försöka jämföra först beräknat ett genomsnitt på utrotning för hela perioden från 65 miljoner år sedan till idag. Men naturen är inte statistik och ett genomsnitt tar inte hänsyn till särskilda dramatiska händelser historiskt, som enorma vulkanutbrott eller istid som under en kort tidsperiod utplånar en stor andel djur och växter. Så snittet säger rätt lite egentligen. 

En som kritiserat detta är den prisbelönte författaren Steward Brand, utbildad vid Stanford.  För påståendet om massutrotning bygger också på att alla djur på den röda listan försvinner, då är vi i massutrotning. 

Men vi är inte där nu. Inget djur på den röda listan för utrotningshotade djur är de facto utrotade än. 

Media hjälper också till att skapa en felaktig uppfattning om vad forskningen faktiskt säger genom att feltolka och misstolka rapporter som släpps. Som den här rapporten om marint liv som publicerades 2015 och där New York Times valde rubriken: 

Men rapporten säger inte det. Utan den konstaterar att marint liv är för att vatten är en sammanhållen enhet där djuren kan flytta på sig lätt om förhållanden ändras är just marint liv även om det är hotat inte alls lika utsatt som liv på land. 

Sedan år 1500 har 514 arter utplånats på land medan bara 15 i haven. 

John C Briggs publicerade den 16 juni 2017 en rapport som kraftigt emotsäger alla påståenden om massutrotning. Istället handlar det om 1,5 arter per år de senaste 500 åren som alla ersatts av nya arter. Han var professor i marinbiologi utbildad vid Stanford. 

I ett brev i Science 2014 skrev han också att de flesta arter dött i geografiskt avgränsade områden som öar, där djurlivet är mest sårbart på jorden när en ny art, sjukdom eller något annat etablerar sig. Eller människan. 

Ett annat påstående i debatten är havsnivåer, som är en annan faktor som rör den massutrotning och massdöd aktivisterna pratar om. Ofta används diagram från Nasa till exempel. 

Problemet är inte Nasa utan att tidsserierna är alldeles för korta. Ska man få en bild av hur havsnivåerna fluktuerar över tid måste tidsserierna vara jättelånga. 

Det här diagrammet har Nasa 1995 som referenspunkt. 

Det är ännu vanligare att använda 1800-talet som referens. 

Det ser ju fruktansvärt ut.

Men kollar man på det här diagrammet som har havsnivåer över 500 miljoner år ser det annorlunda ut. Vi har betydligt lägre havsnivåer än vi haft historiskt. 

Diagram: Hallam et al. (1983) and ”Exxon”, composite from several reconstructions published by the Exxon corporation (Haq et al. 1987, Ross & Ross 1987, Ross & Ross 1988)

Faktum är att havsnivåerna för bara tre miljoner år sedan var 16,2 meter högre. 

Vi är inte alls i någon utrotningsfas. Det är gissningar och antaganden som bygger på det orealistiska scenariet att alla djur på röda listan plötsligt skulle dö ut. 

Men som mycket i klimatdebatten bygger den på gissningar, överdrifter och rena medvetna feltolkningar av en aktivism som får bra gratis hjälp av klicksökande redaktörer på världens mediehus. 

Trots att debatten påstås drivas av faktas saknas sans och balans. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!