Mansöverskottet växer


Jag var först i Sverige att adressera det alarmerande överskottet på män 2015 men sedan dess finns det nästan ingen debatt om det här. 

Det är ett reellt problem vars konsekvenser vi inte ens i närheten av att se ännu. Och därför måste vi göra något åt det. En kombination av att prioritera att utvisa de män som fått avslag och börja enbart ta kvotflyktingar där kvinnor och barn väljs ut kan vara ett sätt att försöka balansera detta. 

Och göra det mycket svårare för utlandsfödda män som fått asyl att ta hit kärleksinvandrare, lösningen kan inte vara mer invandring än den vi redan har. 

2018 hade vi 5 142 438 män totalt i alla ålderskategorier inklusive små barn. 

 • 982 542 utrikes födda män (19 %).
 • 301 980 inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (5,8 %).
 • 391 485 inrikes födda till en utrikes född förälder 7,6 %).
 • 3 466 431 inrikes födda till två inrikes födda föräldrar (67%).

Men kollar man på de yngre åldrarna förstår man vidden av problemet. 

I kategorin 15 år – 44 år var det 2018 totalt 1 992 301 män. 

 • 515 619 utrikes födda (26 %).
 • 115 383 inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (5,8 %).
 • 154 462 inrikes födda till en inrikes födda föräldrar (7,8 %).
 • 1 206 837 inrikes födda till två inrikes föräldrar föräldrar (60,5 %).

2018 fanns det totalt 1 872 224 kvinnor i åldern 15 till 44 år. 

 • 474 075 utrikes födda kvinnor
 • 109 071 inrikes födda kvinnor till utrikes födda föräldrar
 • 147 306 inrikes födda kvinnor till en utrikes född förälder
 • 1 141 772 inrikes födda kvinnor till två inrikes födda föräldrar (60 %).

I de kommande generationerna är redan inrikes födda till två inrikes föräldrar nere på 60 % idag. 

I hela den yngre generationen finns det 3 864 525 personer, varav 52 % är män. Men bryter man ner det ytterligare:

5 till 14 år: 635 179 killar, 590 042 tjejer. Totalt: 1 225 358.

 • 75 644 utlandsfödda killar, 70 706 tjejer
 • 83 256 inrikes födda till två utlandsfödda, 78 511 tjejer
 • 74 268 inrikes födda till en utlandsfödd, 70 641 tjejer
 • 392 011 inrikes födda till två inrikes födda föräldrar, 370 184 tjejer

52 % killar och 48 % tjejer. 

15 – 24 år: 604 970 killar och 552 136 tjejer.

 • 127 213 utlandsfödda killar, 100 263 tjejer
 • 53 657 inrikes födda av två utrikes födda föräldrar, 51 411 tjejer
 • 54 078 inrikes födda till en inrikes född förälder, 51 477 tjejer
 • 370 022 inrikes födda till två inrikes föräldrar, 348 985 tjejer

1 157 106 personer mellan 15 och 24. 53 % killar, 47 % kvinnor. 

Procentsiffrorna säger dock för lite om vidden. Nedanför bilden kan ni se en sammanräkning av antalet. Det låter kanske lite med en skillnad på 3 %-enheter men det får stora konsekvenser. 

I de yngre ålderskategorierna ”saknas” det: 

 • 5-14 år: 45 137 kvinnor
 • 10-14 år: – 17 523 kvinnor
 • 15-19 år: – 28 091 kvinnor
 • 20-24 år: – 24 243 kvinnor
 • 25-29 år: – 20 574 kvinnor
 • 30-34 år: – 18 769 kvinnor
 • 35-39 år: – 15 906 kvinnor

Totalt saknas det alltså 125 106 kvinnor. Varav 107 583 kvinnor i de åldrarna man börjar bli sexuellt aktivt och letar efter en partner av olika slag. 

De som förväntas bilda familj snart eller kommande ett till två decennierna. 

Ett helt Uppsala för lite kvinnor.

Vem ska alla dessa män bli i ihop med?

En ytterligare faktor är att de allra flesta människor föredrar att gifta sig och skaffa barn med en person från samma slags kultur och religion som man själv tillhör.

33 5151 av de saknade kvinnorna totalt i alla ålderskategorierna ovan är utrikes födda.

27 739 kvinnor i den närmaste kategorin födda i Sverige men av två utrikes födda föräldrar. 

Det är inget svenskt beteende, så funkar alla människor. Snarare är andra kulturer ännu mer traditionsbundna i sitt val av partner. Det skulle vara intressant att se på forskning i Sverige om det här, hur många människor som lever här som lever med någon från en annan kultur och religion och hur stor andel som valt en person från samma. 

Att det föds fler pojkar än flickor kan vi inte göra något åt, anledningen är att pojkfoster och spädbarn är skörare och har historiskt dött i större omfattning, varför vi hade i princip 50-50 i befolkningen män kvinnor tidigare, med en övervikt på kvinnor i de äldre årskategorierna eftersom kvinnor dessutom lever längre.

För även i den inrikes födda befolkningen av svenska föräldrar saknas det killar – 45 052 kvinnor totalt. 

11 341 st 10-14 år. 10 844 st 15-19 år. 10 193 st 20-24 år. 12 974 st 25-29 år. 

Idag har vi teknik som räddar fler barn, vilket säkert förklarar en del av obalansen antar jag. 

Men födslar kan man inte styra, invandring kan man styra. 

Vi borde ha samma policy som Kanada. De tar inte en några ensamma vuxna män alls. 

Istället borde kvinnor och barn prioriteras i såväl asylmottagning som kvotsystem, tills vi övergått till att bara ha kvotflyktingar. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Copy link
Powered by Social Snap