Radikal förändring


Vi har nu 10 333 000 invånare.

Nyss passerade vi 10 miljonersstrecket. Det tog bara två år för oss att öka med ytterligare 330 000 personer. Det är ofattbart snabbt. 

Kollar man SCB ser man att vi redan innan 2030 kommer vara 11 miljoner. 

Andel utrikes födda är givetvis den stora anledningen. Det strömmar fortfarande in såväl asylsökande som deras anhöriga, och tidigare asylsökandes anhöriga. 

2002 fanns det 8 940 788 personer i Sverige. 

 • 1 053 463 personer var utrikes födda (12 %).
 • 304 751 personer var inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (3,4 %).
 • 553 772 personer var inrikes födda till en utrikes född förälder (6 %).
 • 7 028 802 personer var inrikes förra till två inrikes födda föräldrar (79 %).

2018 såg siffrorna ut så här: 

Totalt 10 230 185 personer. 

 • 1 955 569 personer är födda utomlands (19%).
 • 587 851 personer är inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (5,7%). 
 • 767 892 personer är inrikes födda till en utrikes född förälder (7,5 %). 
 • 6 918 886 personer är inrikes födda till två inrikes födda föräldrar (68 %).

Andelen inrikes födda till svenska föräldrar har på 16 år minskat från 79 % till 69 %. 

Tittar man sedan på barnen ser man att det kommer bli ännu lägre andel snabbt. 

Totalt 2018 fanns det 1 819 729 barn mellan 0 år och 14 år.

 • 171 337 är födda utomlands. 
 • 286 006 är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.
 • 231 556 är födda i Sverige med en utrikes född förälder. 
 • 1 130 830 personer är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar. 

Av dessa var 62 % etniskt svenska i den bemärkelsen att de har två infödda föräldrar. 

Vad gäller unga människor i barnafödande ålder, som kan kategoriseras 15-24 år, 25-34 år och 35-44 år är det ännu högre andel. 

2002 fanns det totalt 3 480 857 personer i den åldern. Jag var en av dem eftersom jag var 27 år då. 

 • 508 925 utrikes födda (14,6%).
 • 133 654 inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (3,8 %).
 • 281 553 inrikes födda till en utrikes född förälder (8%).
 • 2 556 725 inrikes födda till två inrikes födda föräldrar (73 %).

2018 fanns det totalt 3 864 542 personer i åldern 15-44 år i Sverige. 

 • 989 694 utrikes födda (26 %).
 • 224 453 inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (5,8 %). 
 • 301 768 inrikes födda till en utrikes född förälder (7,8 %).
 • 2 348 609 inrikes födda till två inrikes födda föräldrar (60 %). 

Lägger man till barnen och får ålderskategorin 0 till 44 år, vilket säger hur framtida andelar kommer se ut:

Totalt antal personer 2018: 5 684 271 personer.

 • Andel utrikes födda: 20,4 %
 • Andel inrikes födda till två utrikes födda föräldrar: 9%
 • Andel inrikes födda till en utrikes född förälder: 9,3 %
 • Andel inrikes födda till två inrikes födda föräldrar: 61 %

Vi har alltså redan idag en befolkning som under 44 år bara till 61 % motsvaras av svenskar födda av två svenska föräldrar.

För den äldre delen av befolkningen är det högst andel och den dör av. Framtiden för våra barn kommer vara att med samma inflöde som vi har idag så kommer de under sin livstid vara i minoritet, de som har två infödda svenska föräldrar. 

Jag menar inte att de som är födda i Sverige till en eller två utrikes födda föräldrar inte är svenskar utan det beror ju på familjen, om de är integrerade eller inte. Men integrationen är otroligt eftersatt. 

Vad händer med ett land där en majoritet av befolkningen inte bara har utländsk bakgrund utan dessutom inte själva betraktar sig som svenskar?

Andelen svenskar födda av svenska föräldrar har på 16 år minskat från 79 % till 69 % men kollar man på den yngsta halvan av befolkningen har siffran ändrats till 60 %. 

Det är nämligen ett tänkbart scenario under vår livstid. Vi har haft en otroligt snabb demografisk förändring bara sedan 2002. 

Om det Sverige vi har idag, med de svenska traditioner, värderingar, kulturyttringar etc ska finnas kvar till våra barnbarn måste integrationen vara helt central i svensk politik. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

28 kommentarer till Radikal förändring

 1. Alla rätt ända till sista meningen. Integration är som jag tror du och många andra kloka redan förstått, inte vare sig möjlig eller tillräcklig. De som nu är här kom för många samtidigt och de blir bara fler, då funkar inte integration, än mindre det vi egentligen vill ha, nämligen assimilering. Då måste det börja repatrieras. För alla som begår brott ovillkorligen så, men också för dem som inte vill eller kan integreras. Vi måste hitta rätt morötter, men också effektiv organisation och avtal med länder som tar emot.

 2. Hur behandlas minoriteter i de länder våra migranter kommer ifrån? Det kan ge en fingervisning om hur svenskarna får det i framtiden när vi blir minoritet om inget görs nu.
  Får minoriteter i deras länder tak över huvudet, fri skola, fri sjukvård m.m.?

 3. På min busshållplats är infödda resenärer redan en minoritet (majoriteten av de infödda åker väl egen bil). I den mån de infödda finns där, kan man inte heja på dem eller se deras ögon, i alla fall inte de yngre – de står med sladdar hängande ur öronen och blicken fast ned i telefonplattorna – de är liksom helt bortkopplade från den omgivande verkligheten och kommer om några decennier inte att ha en susning om hur och varför samhället förändrades så här. Hör man intervjuer med skolbarn i nyhetsmedia, märker man att den så kallade ‘blatte-svenskan’ (detta tonlösa rabblande) är totalt förhärskande, och med tanke på skolans socialiserande betydelse inser man att så kommer ‘normalsvenskan’ att låta inom något decennium…

 4. Är statistiken medborgare eller personer bosatt i Sverige? Jag antar att den senare är ännu mer extrem än den föregående, och det är dit vi är påväg.

 5. Vi skall inte satsa på integration i sig. Detta kostar fabulöst med pengar som Sverige f n inte har. Däremot behöver nya metoder användas av rättsväsendet vilket kräver massor av pengar.
  Vissa saker, dock! Som att endast undervisning i svenska sker i skolorna, på svenska språket. Detta skall gälla även privatskolor. Undervisningstillstånden måste börja kontrolleras hårdare. Inte mesig kontroll som f n.

  Viktigt är att inte invandrare via aktivister plockar ut skolpeng för att sedan skicka sina barn till gamla hemlandet – sådana familjer kan ju direktutvisas.

  Viktigt är dock att avskilja alla kriminella individer från samhället, genom att våldtäktsmän, mördare, rånare etc utvisas/förvisas, och sätts i förvar tills utvisning/förvisning kan verkställas. Avräkning på dömd tid sker först när Sverige har lämnats. Om en större del av brottslingar/våldsmän hålls inlåsta under häktesliknande former, så borde det återverka på volymen av kriminella.

 6. Intressant statistik och utmanande framtid om man ska uttrycka sig PK. Vore inte så om de flesta invandrare vore villiga att ta till sig vår kultur, skyldigheter och synsätt m.m. Bara för det behöver man ju inte förneka sin egen religion och kultur, men acceptera de sedvänjor och de skyldigheter man har i sitt nya land.
  Finns det något land som ligger “före” Sverige, där invandringen ökat kraftigt och den inhemska befolkningen % minskat gentemot de invandrade som vi ser händer i Sverige nu. Och hur har de lyckats/misslyckats med integrationen? Och då ska du ju vara med olika kultur/religion såklart. Gärna något land som har ung. samma befokningsstorlek. Vore intressant att se hur de gjort

 7. Med en public servicetv som markerar svenskhet med program som fostrar publiken till en slags amerikaner är det inte lätt förstå hur den angelägna integrationen ska gå till. Svenska språkets höghet styrka och renhet upplevs inte när vart och vartannat ord från de yngre gästerna i tv är “shit”. Utan tv blir det nämligen ingen integration i det omsorgsfullt segregerade Sverige.

 8. Allt är S´s fel. Samt Reinfeldts när ärthjärnan sa öppna era hjärtan och skapade det problem Sverige har idag Massinvandringen. Sedan kommer alla som tycker att Sverige ska ta emot alla och allt som vill. Nästan Alla som söker asyl är ekonomiska flyktingar. Att det förekommer krig blir bara ett svepskäl för att flytta bort eftersom de kan finansiellt. Varför vill inga flytta tillbaka? Jo cuz of money! Finns få jobb? hallå återuppbygga landet skapar den marknad de behöver. Anslut till armen och motverka terrorism? Ja vill inte nä då kanske du inte är en landsman från landet du drog från. Att sedan vilja skapa ett land i landet Sverige är inte okey Sverige kan inte och ska inte bli ett USA. Folk vill detta och försöker med privata saker, typ vård skola. HELA jävla samhället ÄR skattefinasierat. Det finns INGA privata områden om man får betalt av staten! Är det så jävla svårt att fatta eller vill man inte?

 9. Integration? Integration är omöjligt. Plocka bort det ordet ur din vokabulär. Allt fler vill inte integreras, och det går inte att tvinga någon.
  Det vi kanske kan hoppas på är att staten behandlar alla lika.

  Sveriges integrationspotential är inte “låg”, den är noll!

  Vissa invandrare väljer att anpassa sig, det fula ordet “assimilering.” Andra gör det inte.
  Den första gruppen klarar sig bättre.

 10. Hej, är det möjligen någon som har siffror om vår åldrande befolkning. Margareta Anderssons eviga tjat om att skatterna måste höjas igen, på grund av den snabbt växande skara av pensionärer. Inte ett ord om alla asylanter som kostar. Om det hade funnits siffror om andelen pensionärer för 10 år sedan både i antal och procent, jämfört med nu och en prognos om tex 5 eller 10 år. Tack för ordet

 11. Har du tittat på antalet invånare fördelat på åldersgrupper?
  Kolla gärna män 18-30…..
  Vi ligger ungefär som Kina där – och DE har problem pga detta, dvs kvinnobrist..

 12. Det er vanskelig å finne ord for hvor skremt vi kan bli over det som nå skjer i Europa og de nordiske land, og især Sverige. Et av verdens beste land, ruineres på een generasjon, av humanisme, globalisme, indentitetspolitikk, white guilt, politisk korrekthet etc. og en bisarr beskyttelse av en eller annen “vaerdegrunn” som har tillatt denne katastrofen. Norge følger like etter, og der er ikke en eneste politiker som kommer til å løfte en finger. Dere har tross alt SD. Men hva hjelper det mot islamsk dominanskultur?

  Her er en demografisk analyse, for hele Norden, som også kan være av interesse:

  //morklaggning.wordpress.com/2019/09/07/prognoser-for-befolkningarnas-etniska-och-religiosa-sammansattning-i-norden-aren-2020-2100/

  //morklaggning.wordpress.com/2017/04/18/befolkningsprognoser-for-sverige-norge-danmark-och-finland-2015-65/

 13. >Om det Sverige vi har idag, med de svenska traditioner, värderingar, kulturyttringar etc ska finnas kvar till våra barnbarn måste integrationen vara helt central i svensk politik.

  “Integrationen”? Tillåt mig skratta. Du kan likväl försöka integrera en orangutang. Det vi behöver är massiv återvandring — ofördröjligen.

 14. >Om det Sverige vi har idag, med de svenska traditioner, värderingar, kulturyttringar etc ska finnas kvar till våra barnbarn måste integrationen vara helt central i svensk politik.

  “Integrationen”? Tillåt mig skratta. Du kan likaväl försöka integrera en orangutang. Det vi behöver är massiv återvandring — ofördröjligen.

 15. Det kan väl även bli så att inom en snar framtid ”två infödda svenska föräldrar” mycket väl kan vara andra generationens invandrare och helt ointegrerade?

 16. Och………..?
  Vissa tider har det varit mer folk på vandring och vissa mindre. Det är klart att sådant som händer just nu har inverkan på kultur, traditioner, språk och samhälle. Gamla strukturer ändrar form förnyas. En hel del gammalt, gott och beprövat försvinner. Tyvärr. En del förlegat, sämre och inför framtiden ohållbart försvinner. Vilket är bra! Lika bra som att ett sädeskorn måste dö för att ge liv åt något nytt.

  Men så är livet. Och så har det alltid varit. Men det som alltid bör finnas med är respekten för livet, demokratin, för varandra och för skapelsen. Och att man finner mening med livet och hopp för framtiden. Och religionsfrihet, där samhället inte motarbetar sunda religiösa sammanhang utan låter dem själva utveckla teologier, gudstjänstformer och gemenskaper.

 17. Den enda lösningen på Sveriges enorma problem, sociala, kulturella, kriminella och ekonomiska är en aktiv återvandringspolitik av de utomeuropeiska klankurturella folken, särskilt de med muslimsk kultur. Då får vi möjligen en ny era av framtidstro.

 18. “Om det Sverige vi har idag, med de svenska traditioner, värderingar, kulturyttringar etc ska finnas kvar till våra barnbarn måste integrationen vara helt central i svensk politik.”

  Lycka till! Hur integrerar vi personer som hatar Sverige och svenskar! Och vad gäller muslimer, är det förbjudet enligt islam att integrera sig. Hur många politiker i Sveriges Riksdag tror ni känner till det? Jag skulle tro att antalet är lika med noll.

 19. Hejk.
  Jaak hetter Rebecka. Jaak ock min brutscha e moderater. Ruinfeldt bra, men inte bra för dåleg integrasjon. Bra integrasjon behovs. Jaak og min brutscha skriva bok, dålig inegrasjon, Timbrå. Allas lika värde e på riktisch½! Fattr dooh? Vi e liberaler, riktisch svensk verderinhar krever integrasjon. Vi kempe måt sosseväldet för riktisch bårgerlig poletek. Fuckin´venster dåååålisch! Riktig bårgerlig politik (och rejält sänkta skatter!). Alle kan ble svenskar, men då måst vi också senke skatterna!

 20. Om man tittar på historien så har det aldrig funkat att integrera etablerade grupper som invandrat till en främmande kultur, de förblir oftast en kulturell kärna som består om inte något radikalt inträffar. Detta är ännu mer sant när den eller de främmande grupperna växer snabbt och får politiskt inflytande; därför bör vi Svenskar inte försöka då det är slöseri med tid. Vi får skylla oss själva och de få Svenska barn, urinvånarna, får lida för vår naivitet. Så som det sig bör vara när man agerat dumt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap