Radikal förändring

Vi har nu 10 333 000 invånare.

Nyss passerade vi 10 miljonersstrecket. Det tog bara två år för oss att öka med ytterligare 330 000 personer. Det är ofattbart snabbt. 

Kollar man SCB ser man att vi redan innan 2030 kommer vara 11 miljoner. 

Andel utrikes födda är givetvis den stora anledningen. Det strömmar fortfarande in såväl asylsökande som deras anhöriga, och tidigare asylsökandes anhöriga. 

2002 fanns det 8 940 788 personer i Sverige. 

 • 1 053 463 personer var utrikes födda (12 %).
 • 304 751 personer var inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (3,4 %).
 • 553 772 personer var inrikes födda till en utrikes född förälder (6 %).
 • 7 028 802 personer var inrikes förra till två inrikes födda föräldrar (79 %).

2018 såg siffrorna ut så här: 

Totalt 10 230 185 personer. 

 • 1 955 569 personer är födda utomlands (19%).
 • 587 851 personer är inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (5,7%). 
 • 767 892 personer är inrikes födda till en utrikes född förälder (7,5 %). 
 • 6 918 886 personer är inrikes födda till två inrikes födda föräldrar (68 %).

Andelen inrikes födda till svenska föräldrar har på 16 år minskat från 79 % till 69 %. 

Tittar man sedan på barnen ser man att det kommer bli ännu lägre andel snabbt. 

Totalt 2018 fanns det 1 819 729 barn mellan 0 år och 14 år.

 • 171 337 är födda utomlands. 
 • 286 006 är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.
 • 231 556 är födda i Sverige med en utrikes född förälder. 
 • 1 130 830 personer är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar. 

Av dessa var 62 % etniskt svenska i den bemärkelsen att de har två infödda föräldrar. 

Vad gäller unga människor i barnafödande ålder, som kan kategoriseras 15-24 år, 25-34 år och 35-44 år är det ännu högre andel. 

2002 fanns det totalt 3 480 857 personer i den åldern. Jag var en av dem eftersom jag var 27 år då. 

 • 508 925 utrikes födda (14,6%).
 • 133 654 inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (3,8 %).
 • 281 553 inrikes födda till en utrikes född förälder (8%).
 • 2 556 725 inrikes födda till två inrikes födda föräldrar (73 %).

2018 fanns det totalt 3 864 542 personer i åldern 15-44 år i Sverige. 

 • 989 694 utrikes födda (26 %).
 • 224 453 inrikes födda till två utrikes födda föräldrar (5,8 %). 
 • 301 768 inrikes födda till en utrikes född förälder (7,8 %).
 • 2 348 609 inrikes födda till två inrikes födda föräldrar (60 %). 

Lägger man till barnen och får ålderskategorin 0 till 44 år, vilket säger hur framtida andelar kommer se ut:

Totalt antal personer 2018: 5 684 271 personer.

 • Andel utrikes födda: 20,4 %
 • Andel inrikes födda till två utrikes födda föräldrar: 9%
 • Andel inrikes födda till en utrikes född förälder: 9,3 %
 • Andel inrikes födda till två inrikes födda föräldrar: 61 %

Vi har alltså redan idag en befolkning som under 44 år bara till 61 % motsvaras av svenskar födda av två svenska föräldrar.

För den äldre delen av befolkningen är det högst andel och den dör av. Framtiden för våra barn kommer vara att med samma inflöde som vi har idag så kommer de under sin livstid vara i minoritet, de som har två infödda svenska föräldrar. 

Jag menar inte att de som är födda i Sverige till en eller två utrikes födda föräldrar inte är svenskar utan det beror ju på familjen, om de är integrerade eller inte. Men integrationen är otroligt eftersatt. 

Vad händer med ett land där en majoritet av befolkningen inte bara har utländsk bakgrund utan dessutom inte själva betraktar sig som svenskar?

Andelen svenskar födda av svenska föräldrar har på 16 år minskat från 79 % till 69 % men kollar man på den yngsta halvan av befolkningen har siffran ändrats till 60 %. 

Det är nämligen ett tänkbart scenario under vår livstid. Vi har haft en otroligt snabb demografisk förändring bara sedan 2002. 

Om det Sverige vi har idag, med de svenska traditioner, värderingar, kulturyttringar etc ska finnas kvar till våra barnbarn måste integrationen vara helt central i svensk politik. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!