Forskningen bevisar, igen

Det är med forskning som med statistik – det kan bevisa lite vad som helst beroende på vilka studier man väljer och hur man väljer ut datan ur studien samt hur man tolkar den. 

En vanligt citerad studie vad gäller just örnar och bly är en studie Björn Helander på Naturhistoriska riksmuseet gjorde 2009. Då var budskapet att 14 % av örnarna dör av blyförgiftning. 

Björn Helander är nära Naturskyddsföreningen, det var där hans örnengagemang började en gång i tiden och numera driver han just totalförbud mot blyhagel i debatten. 

I rapporten hade man hittat bly i sex av 118 undersökta örnar. 

Men i en intervju med Svensk Jakt medger Helander sedan att pressmeddelandet inte till fullo återspeglar innehållet i undersökningen. 

Naturhistoriska riksmuseet gjorde 2012 återigen en studie om just örnar och bly. Den studien används också som belägg varför vi måste förbjuda blyammunition. 

De undersökte även här 116 örnar. Ingen av dem hade färska metallrester i magsäcken, alltså kunde man inte därför härleda eventuella fynd av bly till något de ätit. 

Bara sex örnar hade bly i kroppen som var över gränsvärdena. Inget statistisk samband kunde påvisas mellan blyhalt och proverna i levern.

Det farligaste för örnar är alltså inte blyhagel. Det är istället tåg. För 100 örnar dödades i fjol av tåg. 

De lockas av kadaver på spåren, de flyger alltså inte ”troligen” in i tåg för att de är blyförgiftade. 

Det finns inget problem med blyhagel som motiverar ett förbud. Vill man rädda örnarna ska man förbjuda tåg. Och byggnader. 

Eller varför inte bötfälla kadaver som dör på spåren och lockar dit örnarna?

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!