Tillitssamhällets kollaps


Jag är den i Sverige som skrivit om fusk och slöseri mest. Jag har bevakat många former av slöserier i sex år nu. Hålen i välfärdssystemet har alltid varit många gånger större än det påstådda skattefusk sossarna av populistiska skäl istället ägnar sig åt att försöka jaga. 

För om man satsar på att göra något åt bedrägerierna i välfärden erkänner man samtidigt att systemet är fel. Och alla system i Sverige bygger på en enda sak. Jag hade önskat svaret var kontroll men det är tillit. 

Jag försäkrar på heder och samvete. 

Den meningen vilar hela vårt välfärdssystem på. 

Medger man att det fuskas medger man att tillittssystemet kollapsat och man riktar också fingret mot stora väljargrupper som framför allt Socialdemokraterna men även Vänterpartiet vilar på. 

Alltså gör man helt ingenting. Utan lägger istället stora resurser på att förstöra för 500 pensionärer i Portugal. 

I Sverige är det framför allt “integritetet” som är central. Att alla människor som på olika sätt får bidrag, frivilligt eller ofrivilligt (barnbidraget är ett bidrag du inte kan lämna tillbaka eller avstå ifrån, det är obligatoriskt). 

Folks “integritet” gör att man inte samkör systemen. Alla system. 

Eftersom vår tradition i svensk offentlighet är att vi litar på varandra, vi försäkrar på heder och samvete, är inget system byggt med inbyggd kontroll. Vi kontrollerar i efterhand istället. Det nätet vi då kan sätta upp är stormaskigt och fångar mycket liten andel av fuskandet. Det mest fuskandet kan det offentliga inte ens föreställa sig ska hända, alltså finns inga skydd inbyggda och när vi väl får inblick att detta fusk inträffat är det genom att polisen utrett. Då är det för sent att bygga om systemet robust nog att inte släppa igenom, enda som återstår är efterkontroller. Dyra och inte alls lika effektiva. 

Jag har tjatat i sex år. System, alla system, som ger bidrag, måste ha kontrollerna inbyggda. En sådan enkel sak som föreningsbidrag till exempel. 

Kräver man att föreningar ska ha en hemsida, att det på den ska ligga styrelse, kontaktuppgifter, protokoll, årsredovisningar och en löpande uppdaterad aktivitetsredovisning, får man direkt bort en del lycksökare. Ställer man dessutom krav på att inget bidrag finansierar mer än 40 % av någon lönekostnad och en förening som inte genomfört de resultat man budgeterat för får betala tillbaka hela bidraget kommer en stor del av fuskarna försvinna. 

De skyr nämligen ljuset och ljuset är kontroll. 

Hundratals miljarder försnillas genom att välfärdssystemet läcker som ett såll och ingen politisk vilja finns hos Socialdemokraterna och deras fyra lydpartier Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att göra något åt det för att S inte vill. De skulle tappa majoriteten av sina väljare om de stramade upp bidragssamhället. 

Alltså fokuserar de på fem hundra pensionärer och deras möjlighet att få behålla lite mer av surt beskattade intjänad pension. Det är makalöst. 

300 miljarder, minst, har försvunnit i fusk och även omedvetna misstag. Sedan 2005.

Här är åtgärderna som kan fixa lite av problemen: 

 • Ingen som tar emot ett bidrag i Sverige någonstans får ansökan beviljad om man inte kryssat in rutan att man godkänner att informationen delas med andra berörda myndigheter. 
 • Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen delar information med varandra, med Migrationsverket, Polisen och även ger kommuners socialtjänster rätt att avropa information om folk som söker försörjningsstöd och andra bidrag. 
 • Avskaffa systemet med samordingsnummer och ersätt med ett nytt system som kräver legitimering och lämnande av biometrisk data hos polis, ex en utlänningslegitimation. 
 • Alla samordingsnummer raderas ur samtliga databaser efter detta. De som skaffat ny id ersätts i systemen med detta nummer, resten försvinner. 
 • Gör det omöjligt att få plocka hit anhöriga med handikapp för att sedan starta assistansfirmor.
 • Att få välja sin assistent är viktigt för handikappade men stäng möjligheten att anställa en släkting eller anlita en släktings assistentbolag. Då försvinner en del fusk direkt. 
 • Inför en elektronsik varning i Skatteverkets system när fler än två vuxna individer skriver sig på samma adress och den varningen innebär att man fysiskt kontrollerar vilka som bor där och deras relation till varandra. Inför en spärr för X individer på samma adress, det ska helt enkelt inte gå att skriva sig fler. 
 • Avskaffa försörjningsstödet och ersätt med ett statlig etableringsbidrag för alla utlandsfödda som hamnat där för att de invandrat. Socialbidrag är sista skyddsnätet, inte en livstids försörjning. 
 • Kräv att för att få etableringsersättning ska man stämpla in varje dag 9-17. Antingen på studier, på beredskapsjobb, söka jobb på Arbetsförmedlingens hemsida eller bara sitta av tiden. Vi kan inte fortsätta dela ut fikabidrag. 
 • Inga föräldrapenningsdagar för något barn som inte är fött i Sverige. Det är en förmån man får för barn man föder här, inte en rättighet utlandsfödda automatiskt ska få bara de sätter sin fot här. 
 • Ingen förmån via Försäkringskassan kan vara enbart kopplad till att man är folkbokförd här. Alla rättigheter måste vara kopplade till inkomst på olika sätt. 
 • Bidrag kan inte vara pensionsgrundande. 
 • Ta bort rättigheten att få en enda krona i ersättning för avlidna föräldrar som aldrig satt sin fot i Sverige. 
 • Återkalla alla uppehållstillstånd som fåtts på lögner. Och även medborgarskap, om dessa bygger på lögner. Ingen preskriptionstid. För det kommer rättigheter med tillstånden och medborgarskapet och dessa rättigheter ska inte ges vid lögn. 
 • Ta bort rättigheten för utlandsfödda som blivit medborgare att deras barn om dessa föds utomlands automatiskt blir medborgare. Det måste vara en medfödd rättighet för föräldrarna att deras barn ska bli svenska medborgare automatiskt. Inte för de som fått medborgarskap som vuxna. Deras barn blir medborgare om de föds i Sverige. 
 • Ingen person som är i Sverige ska kunna göra någonting om de inte har ett av polisen utfärdat utlänningsleg som asylsökande/arbetskraftsinvandrare/studenter/forskare får fixat när de kommer hit men som automatiskt ogiltigförklaras i systemet när t ex asylsökande de fått avslag i tredje gången. Det och leg utfärdade i EU, för EU-medborgare är det som måste gälla för all form av kontakt med officiella Sverige inklusive välfärdssystemet. Utan detta får man inte söka en enda välfärdsförmån. Det ska också avkrävas för all vård som inte är akut. 

Bygg in kontrollerna i systemen. Avskaffa tillitssystemet.

Det har redan för många decennier sedan upphört att fungera. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

17 kommentarer till Tillitssamhällets kollaps

 1. Jag bor ju i Portugal. Jag vill inte använda ordet ” kränkt”, men när man till punkt och pricka följt alla regler, och ändå utpekas som näst intill brottsling, då är måttet rågat. Vi har tiotusentals människor som inte gör annat än ljuger och luras, så prioriteringarna kan verkligen ifrågasättas.

 2. Spot-on Rebecca ! 🙂
  Hur, ‘bara’, ska de utomordentliga råden kunna implementeras med nuvarande stolpskott i den s.k. ‘regeringen’ ???

 3. “Jag köper hela paketet kommer att kopieras in i partiprogrammet omedelbart!”
  Finns ett sånt parti?
  För att inte något politiskt parti skall lockas att skaffa väljare genom bidragsgenerositet. Föreslås att
  endast nettoskattebetalare har rätt att påverka riksdagens sammansättning genom val.
  En nettoskattebetalare är den som betalar mer skatt än vad som erhålls i bidrag. Undantaget är barnbidrag och bostadsbidrag. Fullt barnbidrag erhåll för de två förstfödda, det tredje barnet får ett halvt och övriga försörj av föräldrarna till 100%
  Alla som uppnått rätt ålder erhåller röstkort men för dem som inte har betalt in tillräckligt med skatt får besked om vilken summa som fattas innan röstkortet blir giltigt.

 4. Detta med bidrag är en sak som man kan argumentera sig till döds för och emot. Men de som har, haft eller fått avslag ifrån samt blivit återbetalnningsskyldiga har en uppfattning som folk som aldrig varit inne i systemet aldrig kommer att förstå. Fikapengar är just det vad som är resultatet när man hamnar i systemet. Tyvärr så är Vab en av det största orsakerna till förluster? För när man talar om bidrag så är det just det att det är försörjningsstöd. 1mille sambandsnummer som används för invandrare och deras anhöriga för att komma in i systemet. Systemet är inte ruttet eller fel annat än att det finns för mycket regler och lagar som ger folk bekymmer. Att sedan folk som inte har upplevt svårigheter med finanserna ofta skriver rätta matsäcken efter munnen är bara tråkigt och avslöjar ett människoförrakt.
  Jag har varit inne i systemet tillräckligt länge och allt för många ggr för att se att systemet är OK men det handlar igentligen om hur männsikor ska försörja sig i dags läge. Varför anställs inte alla lärare, sjuksystrar etc i kommunerna? De råder brist sägs det. Varför säger man upp så många överallt inom vård och omsorg? Lägg krutet på att anställa fler i kommunerna och gör om arbetstider.

 5. Hej.

  Du föreslår alltså husarrest i statlig lokal som en besparingsåtgärd? Det finns inget rimligt eller vettigt ekonomiskt eller arbetsskapande syfte med en sådan åtgärd, att en arbetslös skall sitta i husarrest mellan 0900-1700 varje vardag, för att kvalificera för socialbidrag eller annan ersättning.

  Ensamstående eller hushåll där bägge är arbetslösa behöver då ha sina barn på dagis på heltid, och eftersom de är arbetslösa måste det offentliga betala detta. Redan där har du omvandlat din besparing till en utgift.

  Ren idioti, rent ut sagt, och då har jag inte berört rättsaspekten av det hela.

  Dessutom kommer den som i praktiken skall tvingas sitta som gisslan behöva busskort. I det län jag bor i kostar ett månadskort som lägst ca 700:-. 8 400:- extra i bidragsutgift per person och år. Vidare kommer Af:s lokaler inte att räcka till. Dels måste det finnas ett rimligt antal terminaler, dels behövs där behövs möbler, toaletter, ev. handikappanpassning av byggnaden, städning, och inte minst personal. Två eller fler ordningsvakter per lokal kommer också att behövas.

  Och slutligen: är det inte ett bättre bruk av våra resurser att se till att den miljon som invandrat tack vare Reinfeldts politik återvänder hem? Det är en begränsad utgift. Det vore till och med ekonomiskt förnuftigt att erbjuda alla som skall repatrieras 1 000 000 kronor för att avsäga sig medborgarskapet och lämna Sverige.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 6. Du har så rätt så rätt. Detta skulle leda till att så mycket fusk försvann och vår tilltro till politikens förmåga ta ett vuxet ansvar skulle öka.

 7. Speciellt registrering och användning av biometriska data (ögonbottenbild, fingeravtryck, DNA, helkroppsbild, ansiktsgeometri, etc) skulle förhindra multipla identiteter och mycket fusk. Man kan fråga sig varför detta inte redan genomförts.

 8. Bra som alltid och denna krönika är verkligen spot on stort tack för att du lyser med pannlampan även där det är mörkt sas.
  Gör ett lackmustest:
  “Ingen som tar emot ett bidrag i Sverige någonstans får ansökan beviljad om man inte kryssat in rutan att man godkänner att informationen delas med andra berörda myndigheter. ” hade kunnat göras när som helst från start till dags dato….

 9. Dina förslag saknar den värdighet som de vilka även med den snävaste definition är berättigade till.

  Man måste vara försiktig med vad man ösnkar sig. Dina krav på kontroll kan missbrukas av just de vänstertotalitära du med rätta vill befria oss ifrån.

 10. “Inför en elektronsik varning i Skatteverkets system när fler än två vuxna individer skriver sig på samma adress och den varningen innebär att man fysiskt kontrollerar vilka som bor där och deras relation till varandra. Inför en spärr för X individer på samma adress, det ska helt enkelt inte gå att skriva sig fler.”

  Jag förstår inte riktigt varför du vill begränsa detta? Vad är det för fusk man kan göra genom att bo flera på samma adress?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap