Tillitssamhällets kollaps

Jag är den i Sverige som skrivit om fusk och slöseri mest. Jag har bevakat många former av slöserier i sex år nu. Hålen i välfärdssystemet har alltid varit många gånger större än det påstådda skattefusk sossarna av populistiska skäl istället ägnar sig åt att försöka jaga. 

För om man satsar på att göra något åt bedrägerierna i välfärden erkänner man samtidigt att systemet är fel. Och alla system i Sverige bygger på en enda sak. Jag hade önskat svaret var kontroll men det är tillit. 

Jag försäkrar på heder och samvete. 

Den meningen vilar hela vårt välfärdssystem på. 

Medger man att det fuskas medger man att tillittssystemet kollapsat och man riktar också fingret mot stora väljargrupper som framför allt Socialdemokraterna men även Vänterpartiet vilar på. 

Alltså gör man helt ingenting. Utan lägger istället stora resurser på att förstöra för 500 pensionärer i Portugal. 

I Sverige är det framför allt ”integritetet” som är central. Att alla människor som på olika sätt får bidrag, frivilligt eller ofrivilligt (barnbidraget är ett bidrag du inte kan lämna tillbaka eller avstå ifrån, det är obligatoriskt). 

Folks ”integritet” gör att man inte samkör systemen. Alla system. 

Eftersom vår tradition i svensk offentlighet är att vi litar på varandra, vi försäkrar på heder och samvete, är inget system byggt med inbyggd kontroll. Vi kontrollerar i efterhand istället. Det nätet vi då kan sätta upp är stormaskigt och fångar mycket liten andel av fuskandet. Det mest fuskandet kan det offentliga inte ens föreställa sig ska hända, alltså finns inga skydd inbyggda och när vi väl får inblick att detta fusk inträffat är det genom att polisen utrett. Då är det för sent att bygga om systemet robust nog att inte släppa igenom, enda som återstår är efterkontroller. Dyra och inte alls lika effektiva. 

Jag har tjatat i sex år. System, alla system, som ger bidrag, måste ha kontrollerna inbyggda. En sådan enkel sak som föreningsbidrag till exempel. 

Kräver man att föreningar ska ha en hemsida, att det på den ska ligga styrelse, kontaktuppgifter, protokoll, årsredovisningar och en löpande uppdaterad aktivitetsredovisning, får man direkt bort en del lycksökare. Ställer man dessutom krav på att inget bidrag finansierar mer än 40 % av någon lönekostnad och en förening som inte genomfört de resultat man budgeterat för får betala tillbaka hela bidraget kommer en stor del av fuskarna försvinna. 

De skyr nämligen ljuset och ljuset är kontroll. 

Hundratals miljarder försnillas genom att välfärdssystemet läcker som ett såll och ingen politisk vilja finns hos Socialdemokraterna och deras fyra lydpartier Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att göra något åt det för att S inte vill. De skulle tappa majoriteten av sina väljare om de stramade upp bidragssamhället. 

Alltså fokuserar de på fem hundra pensionärer och deras möjlighet att få behålla lite mer av surt beskattade intjänad pension. Det är makalöst. 

300 miljarder, minst, har försvunnit i fusk och även omedvetna misstag. Sedan 2005.

Här är åtgärderna som kan fixa lite av problemen: 

 • Ingen som tar emot ett bidrag i Sverige någonstans får ansökan beviljad om man inte kryssat in rutan att man godkänner att informationen delas med andra berörda myndigheter. 
 • Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen delar information med varandra, med Migrationsverket, Polisen och även ger kommuners socialtjänster rätt att avropa information om folk som söker försörjningsstöd och andra bidrag. 
 • Avskaffa systemet med samordingsnummer och ersätt med ett nytt system som kräver legitimering och lämnande av biometrisk data hos polis, ex en utlänningslegitimation. 
 • Alla samordingsnummer raderas ur samtliga databaser efter detta. De som skaffat ny id ersätts i systemen med detta nummer, resten försvinner. 
 • Gör det omöjligt att få plocka hit anhöriga med handikapp för att sedan starta assistansfirmor.
 • Att få välja sin assistent är viktigt för handikappade men stäng möjligheten att anställa en släkting eller anlita en släktings assistentbolag. Då försvinner en del fusk direkt. 
 • Inför en elektronsik varning i Skatteverkets system när fler än två vuxna individer skriver sig på samma adress och den varningen innebär att man fysiskt kontrollerar vilka som bor där och deras relation till varandra. Inför en spärr för X individer på samma adress, det ska helt enkelt inte gå att skriva sig fler. 
 • Avskaffa försörjningsstödet och ersätt med ett statlig etableringsbidrag för alla utlandsfödda som hamnat där för att de invandrat. Socialbidrag är sista skyddsnätet, inte en livstids försörjning. 
 • Kräv att för att få etableringsersättning ska man stämpla in varje dag 9-17. Antingen på studier, på beredskapsjobb, söka jobb på Arbetsförmedlingens hemsida eller bara sitta av tiden. Vi kan inte fortsätta dela ut fikabidrag. 
 • Inga föräldrapenningsdagar för något barn som inte är fött i Sverige. Det är en förmån man får för barn man föder här, inte en rättighet utlandsfödda automatiskt ska få bara de sätter sin fot här. 
 • Ingen förmån via Försäkringskassan kan vara enbart kopplad till att man är folkbokförd här. Alla rättigheter måste vara kopplade till inkomst på olika sätt. 
 • Bidrag kan inte vara pensionsgrundande. 
 • Ta bort rättigheten att få en enda krona i ersättning för avlidna föräldrar som aldrig satt sin fot i Sverige. 
 • Återkalla alla uppehållstillstånd som fåtts på lögner. Och även medborgarskap, om dessa bygger på lögner. Ingen preskriptionstid. För det kommer rättigheter med tillstånden och medborgarskapet och dessa rättigheter ska inte ges vid lögn. 
 • Ta bort rättigheten för utlandsfödda som blivit medborgare att deras barn om dessa föds utomlands automatiskt blir medborgare. Det måste vara en medfödd rättighet för föräldrarna att deras barn ska bli svenska medborgare automatiskt. Inte för de som fått medborgarskap som vuxna. Deras barn blir medborgare om de föds i Sverige. 
 • Ingen person som är i Sverige ska kunna göra någonting om de inte har ett av polisen utfärdat utlänningsleg som asylsökande/arbetskraftsinvandrare/studenter/forskare får fixat när de kommer hit men som automatiskt ogiltigförklaras i systemet när t ex asylsökande de fått avslag i tredje gången. Det och leg utfärdade i EU, för EU-medborgare är det som måste gälla för all form av kontakt med officiella Sverige inklusive välfärdssystemet. Utan detta får man inte söka en enda välfärdsförmån. Det ska också avkrävas för all vård som inte är akut. 

Bygg in kontrollerna i systemen. Avskaffa tillitssystemet.

Det har redan för många decennier sedan upphört att fungera. 

 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!