Högsta Domstolen sviker handlarna

Det är på så många sätt vårt rättssystem är urspårat, med straffrabatter, ungdomsrabatter och utredningar som läggs på hög eller läggs ner. Allvarliga brott, som sexualbrott. 

Så rättssystemet har övergett vissa delar av samhället. På något annat sätt kan man inte tolka rådande situation. 

De som står utanför idag är definitivt landets livsmedelshandlare. Inte nog med att de tvingas anställa dyra ordningsvakter själva för att få bukt med den accelererande kriminaliteten där gäng och enskilda plockar på sig vad de vill ha i butikerna och går därifrån, inte minst kött som sedan säljs till mindre nogräknade mindre butiker eller restauranger. 

Nu har Högsta domstolen sett till att tjuvarna inte kan dömas för stöld om de inte stjäl för minst 1250 kronor, då är det ringa stöld som är böter och inte fängelse. 

En kriminell överklagade alltså till HD att han, som ertappats med varor för 1 114 kronor trots att gränsen är 1000 kronor inte skulle dömas för stöld utan för ringa stöld. 

Hur kan ett så högt belopp av vårt rättssystem betraktas som ringa? Ringa stöld är väl ändå ett obetydligt belopp?

Hade jag inte vetat hade jag själv gissat på några hundra kronor som ringa och allt däröver stöld och grov stöld. 

För en livsmedelshandlare handlar detta om att folk kan gå iväg med en hel matkasse, en veckohandling, och bara straffas med böter om de åker fast. 

På bara tre år har butiksstölderna ökat med 30 % och idag kostar detta privata företagare nio miljarder per år. 

Nu tycker Högsta Domstolen att 1250 kronor är ringa. Och sveket mot handlarna blir ännu större. 

Dessutom vet forskningen att just stöld och snatteri är inkörsport till grövre kriminalitet. Vad händer med ett samhälle som inte straffar dessa brott? 

Det är bara att räkna ut själv att dessa unga småkriminella går vidare i sina karriärer och blir grova yrkeskriminella till stor del. Istället borde straffen skärpas för snatteri och gränsen för ringa brott sänkas radikalt just för att få bort dessa kriminella från möjligheten att bli professionella. 

Nästan 9 000 individer stod under 00-talet för stöld- och snatteribrotten, de högaktiva som dömts för nio eller fler förseelser. 

Istället för att se till att livsmedelshandlare som utgör en grundstomme i den svenska mat-infrastrukturen och borde betraktas som samhällsbärande, skyddas överger vi dem mer och mer för varje år. 

Vad gör vi när handlare börjar lägga ner sina verksamheter för att de inte klarar av att bedriva verksamheten längre på grund av stölder, hot och våld?

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!