Debattartikel Snyggbonde

Per-Ola Olsson, som på Twitter heter Snyggbonde och som är en välkänd debattör inom allt vad lantbruk, kött, ekologiskt, Naturskyddsföreningen etc heter, hade problem att få sin artikel publicerad. 

Därför publicerar jag den på min plattform. 

Enjoy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

För ett tag sedan skrev Filter om Äppelkriget på Österlen. Inte Hasse och Tages, utan ett betydligt färskare drama. En ekologisk fruktodlare hade nämligen gjort några uttalanden som inte uppskattades av hans konventionella kollegor. Det jag fann uppseendeväckande var att det var våra skattepengar som användes till att slå in kilar mellan odlarna. Jordbruksverket hade nämligen gett denne och två ytterligare fruktodlare en miljon kronor för att bedriva opinionsbildning. I det här fallet gick opinionsbildningen till och med emot myndighetens sektorsansvar.

Jag kikade mer på det hela, och fann att fler projekt och kampanjer får pengar. Till och med projekt som saknar evidens. Jag gick igenom underlaget för en av kampanjerna och skrev ner mina slutsatser i den debattartikel ni kan läsa nedan. Tyvärr ville varken Expressen, Aftonbladet, SvD eller SVT Opinion publicera den.

Jag ser det som väldigt problematiskt att de stora debattsidorna inte släpper igenom välgrundad kritik mot det som anses vara gott. Då allting vi gör påverkar miljön ser jag det som otroligt angeläget att de val vi gör är kloka avvägningar grundade på kunskap, och inte förenklade svar gjorda för att attrahera en urban medelklass känslor. Som tur är finns det människor som vågar publicera debattartikeln, och jag vill rikta ett stort tack till Rebecca.

***

Grundlösa påståenden i statsfinansierad jordbrukskampanj

Ni missade det förmodligen, men i höstas lanserades kampanjen ekoseptember. En kampanj som Jordbruksverket finansierat med skattepengar för att sprida oriktiga uppgifter om ekolantbruk. Totalt betalar myndigheten ut 26 miljoner till olika intressenter. Bland annat för felaktig opinionsbildning.

Jag har gått igenom kampanjens referenser. Organisationerna bakom försöker framhålla ekos förträfflighet genom att jämföra med något som sedan början av det här decenniet varit förbjudet i hela EU – Ännu längre i Sverige. De hänvisar till en studie om bin som inte ger stöd för deras påståenden.

De pekar på en studie om att eko ger större biodiversitet. Främst växter och pollinatörer. Ett välskött ekofält är dock en minst lika grön öken som ett konventionellt fält. Att man hittar lite fler pollinatörer torde rimligtvis bero på att eko gör köttfärs av de fåglar som äter just pollinatörer. Det visade sig vidare att även eko hade problem med biodiversitet. Exempelvis med daggmaskar. Studien, som bland annat bygger på Google, väcker en hel del frågetecken, men även om eko skulle ha någon fördel i marginalen spelar det ingen roll om vi för att föda dagens befolkning med ekomat måste skövla motsvarande fyra Indien enbart för att odla grödor för humankonsumtion. Fodret till djuren är inte medtaget.

De påstår att det finns mindre ”jox” i ekomat. Sanningen är dock att det är minst lika mycket naturligt förekommande toxiner i ekomat, och att Livsmedelsverket fastslår att dessa toxiner, miljögifter, mögelgifter och gifter som uppstår vid tillagning är en större hälsorisk än de växtskyddsmedel och tillsatser som kampanjen kallar för jox. Faktum är att det Jordbruksverket och ekoorganisationerna kallar jox är enligt Livsmedelsverket de mest undersökta och lättast reglerade.

De påstår att eko bidrar till friskt vatten trots att eko läcker mer näringsämnen och att jordbruket inte är skyldigt till de mest hittade ämnena i europeiskt grundvatten, nämligen myggmedel, koffein och perfluorerade ämnen.

De pekar på handelsgödsel som något dåligt när eko är nästan lika beroende av handelsgödsel som konventionellt är. Eko bara whitewashar det genom att ta omvägen via konventionellt. En fransk studie visar att eko får 23 procent kvävet, 73 procent av fosforn och 53 procent av kaliumet från konventionellt. Vi vet också att jorden utan handelsgödsel klarar av att ge mat till 3,8 miljarder människor. Det är ett rimligt krav att de som argumenterar för mer eko också pekar ut vilka som ska dö om dessa ambitioner blir verklighet.

De framhåller sin egen certifiering som något bra när ekoorganisationernas berättigande ligger i konflikten med konventionellt lantbruk. Samtidigt har konventionellt kommit så långt förbi eko i miljöhänsyn att eko är överflödigt om man uppriktigt vill naturen väl. Utan konflikt försvinner dock organisationernas berättigande, och de skruvar fullt förståeligt upp tonläget. Men det handlar inte om miljön – Det handlar om deras lön.

När jag fyller 70 kommer vi vara dubbelt så många som när jag föddes. Vi kommer inte ha dubbelt så mycket mark. Mest troligt mindre. Det är då inte rimligt att lägga skattepengar på att torgföra ett system som slösar med marken och som på grund av ett regelverk som handlar om att låta bra snarare än vara bra innebär ökad belastning på klimat och miljö.

Det är dags att avliva den smått religiösa dogmen ekologiskt mot konventionellt och istället börja prata om hållbart mot inte hållbart, samt att vi inser att ekologiskt tillhör det sistnämnda.

Per-Ola Olsson. Lantbrukare, journalist och folkbildare.

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!