Debattartikel Snyggbonde


Per-Ola Olsson, som på Twitter heter Snyggbonde och som är en välkänd debattör inom allt vad lantbruk, kött, ekologiskt, Naturskyddsföreningen etc heter, hade problem att få sin artikel publicerad. 

Därför publicerar jag den på min plattform. 

Enjoy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

För ett tag sedan skrev Filter om Äppelkriget på Österlen. Inte Hasse och Tages, utan ett betydligt färskare drama. En ekologisk fruktodlare hade nämligen gjort några uttalanden som inte uppskattades av hans konventionella kollegor. Det jag fann uppseendeväckande var att det var våra skattepengar som användes till att slå in kilar mellan odlarna. Jordbruksverket hade nämligen gett denne och två ytterligare fruktodlare en miljon kronor för att bedriva opinionsbildning. I det här fallet gick opinionsbildningen till och med emot myndighetens sektorsansvar.

Jag kikade mer på det hela, och fann att fler projekt och kampanjer får pengar. Till och med projekt som saknar evidens. Jag gick igenom underlaget för en av kampanjerna och skrev ner mina slutsatser i den debattartikel ni kan läsa nedan. Tyvärr ville varken Expressen, Aftonbladet, SvD eller SVT Opinion publicera den.

Jag ser det som väldigt problematiskt att de stora debattsidorna inte släpper igenom välgrundad kritik mot det som anses vara gott. Då allting vi gör påverkar miljön ser jag det som otroligt angeläget att de val vi gör är kloka avvägningar grundade på kunskap, och inte förenklade svar gjorda för att attrahera en urban medelklass känslor. Som tur är finns det människor som vågar publicera debattartikeln, och jag vill rikta ett stort tack till Rebecca.

***

Grundlösa påståenden i statsfinansierad jordbrukskampanj

Ni missade det förmodligen, men i höstas lanserades kampanjen ekoseptember. En kampanj som Jordbruksverket finansierat med skattepengar för att sprida oriktiga uppgifter om ekolantbruk. Totalt betalar myndigheten ut 26 miljoner till olika intressenter. Bland annat för felaktig opinionsbildning.

Jag har gått igenom kampanjens referenser. Organisationerna bakom försöker framhålla ekos förträfflighet genom att jämföra med något som sedan början av det här decenniet varit förbjudet i hela EU – Ännu längre i Sverige. De hänvisar till en studie om bin som inte ger stöd för deras påståenden.

De pekar på en studie om att eko ger större biodiversitet. Främst växter och pollinatörer. Ett välskött ekofält är dock en minst lika grön öken som ett konventionellt fält. Att man hittar lite fler pollinatörer torde rimligtvis bero på att eko gör köttfärs av de fåglar som äter just pollinatörer. Det visade sig vidare att även eko hade problem med biodiversitet. Exempelvis med daggmaskar. Studien, som bland annat bygger på Google, väcker en hel del frågetecken, men även om eko skulle ha någon fördel i marginalen spelar det ingen roll om vi för att föda dagens befolkning med ekomat måste skövla motsvarande fyra Indien enbart för att odla grödor för humankonsumtion. Fodret till djuren är inte medtaget.

De påstår att det finns mindre ”jox” i ekomat. Sanningen är dock att det är minst lika mycket naturligt förekommande toxiner i ekomat, och att Livsmedelsverket fastslår att dessa toxiner, miljögifter, mögelgifter och gifter som uppstår vid tillagning är en större hälsorisk än de växtskyddsmedel och tillsatser som kampanjen kallar för jox. Faktum är att det Jordbruksverket och ekoorganisationerna kallar jox är enligt Livsmedelsverket de mest undersökta och lättast reglerade.

De påstår att eko bidrar till friskt vatten trots att eko läcker mer näringsämnen och att jordbruket inte är skyldigt till de mest hittade ämnena i europeiskt grundvatten, nämligen myggmedel, koffein och perfluorerade ämnen.

De pekar på handelsgödsel som något dåligt när eko är nästan lika beroende av handelsgödsel som konventionellt är. Eko bara whitewashar det genom att ta omvägen via konventionellt. En fransk studie visar att eko får 23 procent kvävet, 73 procent av fosforn och 53 procent av kaliumet från konventionellt. Vi vet också att jorden utan handelsgödsel klarar av att ge mat till 3,8 miljarder människor. Det är ett rimligt krav att de som argumenterar för mer eko också pekar ut vilka som ska dö om dessa ambitioner blir verklighet.

De framhåller sin egen certifiering som något bra när ekoorganisationernas berättigande ligger i konflikten med konventionellt lantbruk. Samtidigt har konventionellt kommit så långt förbi eko i miljöhänsyn att eko är överflödigt om man uppriktigt vill naturen väl. Utan konflikt försvinner dock organisationernas berättigande, och de skruvar fullt förståeligt upp tonläget. Men det handlar inte om miljön – Det handlar om deras lön.

När jag fyller 70 kommer vi vara dubbelt så många som när jag föddes. Vi kommer inte ha dubbelt så mycket mark. Mest troligt mindre. Det är då inte rimligt att lägga skattepengar på att torgföra ett system som slösar med marken och som på grund av ett regelverk som handlar om att låta bra snarare än vara bra innebär ökad belastning på klimat och miljö.

Det är dags att avliva den smått religiösa dogmen ekologiskt mot konventionellt och istället börja prata om hållbart mot inte hållbart, samt att vi inser att ekologiskt tillhör det sistnämnda.

Per-Ola Olsson. Lantbrukare, journalist och folkbildare.

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

7 kommentarer till Debattartikel Snyggbonde

 1. Det är allmänt känt att ekologiskt jordbruk ger mindre avkastning än konventionellt sådant. Vad de flesta inte vet är att skörderesultatet varierar starkt från ett år till ett annat, beroende på årsmånen. Likheten med vindkraft är påfallande, utfallet är intermittent. Regelbundet skördas ekologiska grödor inte alls. T.ex, i Tyskland drabbades potatisen för några år sedan av röta på grund av en blöt sommar (2015?). Utan växtskyddsmedel hade i stort sett hela skörden förstörts.

  Undertecknad bor på landet i Normandie sedan 1990, med betesmarker på alla sidor av min gård, men jag är inte bonde. Två av mina grannar är ekologiska mjölkbönder, de övriga driver konventionellt jordbruk. Av samma skäl som klimatalarmismen är ett hot mot land och folk, är vurmen för ekologisk odling det lika mycket, men ligger 25 år efter i tiden. En likhet mellan de två är skillnaden mellan teori och observerat utfall. Själv håller jag mig till det faktiska utfallet, som jag kan se runt om mig varje år. De som mest högljutt argumenterar för ekologiskt jordbruk har ingen aning om hur det ser ut i verkligheten, utan refererar till modeller och leds av känslor. Ta mjölkkor ( “kossor” om de är ekologiska), på gårdarna häromkring sköts de på exakt samma sätt, med ett undantag, vare sig de är ekologiska eller vanliga. D.v.s, de äter huvudsakligen hö som grovfoder och kraftfoder av majs, baljväxter och fodersäd. Undantaget är att vanliga bönder ger medel mot inälvsparasiter preventivt, medan de ekologiska kossorna får samma medicin först när de lider så mycket av parasiterna att de inte längre orkar stå upp ( //www.fotosidan.se/gallery/viewpic/377778/3687331.htm ).

  2019 var skörderesultatet här dåligt för alla grödor utom för hö. Detta på grund av en blöt vår följd av en torr sommar och höst. Ett 10 ha stort ekologiskt ärtfält misslyckades helt och plöjdes ner den 22/10.

  Majsskörden 2019 blev dålig för alla, men mycket värre för de ekologiska odlarna. Länken här efter lider till Fotosidan där jag lagt in jämförande foton av majs 2017 och 2019. Klicka på bilderna för att förstoring och bildtext (//www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=379373 ).

 2. Jordbruksverkets “vetenskapliga” term jox säger allt om den myndigheten som seriös aktör i frågan. Livsmedelsfrågan lider av samma PK-istiska slagsida som t.ex. klimatfrågan, utbildningsfrågan och migrationsfrågan. Debatten, som dessutom begränsas av medierna, kommer aldrig att förändra rådande situation. Endast genom att erövra lagstiftnings- och regeringsmakten kan förändring och utveckling i positiv riktning åstadkommas. Det är särskilt viktigt att i de arbetet ska inte Miljöpartiet och Centerpartiet vara delaktiga. Endast Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Medborgerlig Samling
  (vid eventuell riksdagsrepresentation) bör sköta samtliga dessa frågor.

  1. Nämnda frågor har det gemensamt att de har kidnappats av samhällets fiskmåsar, en människotyp som flaxar runt överallt, kastar skit omkring sig och skriker högt för att förstöra alla försök till balanserad diskussion. Och när de motvilligt tvingas medge att de haft fel så rycker de bara på axlarna och skyller på att “vi” har varit naiva!

 3. Hälsa Per-Ola Olsson
  att den viktigaste orsaken till att mänskligheten inte längre ser de regelbudet återkommande stora hungersnöder vilka dödade miljontals människor, trots att världens totalbefolkning då endast va ca 2500 miljoner, ÄR ATT CO2 ÖKAT FRÅN CA 0,028% TILL DAGENS CA 0,042%. Ändå har världens totalbefolkning sedan dess ökat till ca 8000 miljoner. Sveriges senaste hungersnöd var 1860-talets “svår-år då enbart i Norrland det dog ca 100000. Detta är inte länge sedan.

  Genom att med klimatbedrägeriet angripa CO2 som något skadligt, bygger bedragarna upp en potential för att genomför den reducering av världsbefolkningen som FN Agenda 2030 förutsätter. Skulle jorden plötsligt börja se massvälter igen är det osannolikt att masspropagandan skulle tillåta att minskande CO2 skulle pekas ut som orsak. Men svält är ett “SNABBT” sätt att avrätta stora populationer människa. Tänk om de drivande bakom Agenda 2030 vill fördubbla effekten av en framtida “minskande” CO2 i atmosfären genom att låta fanatiker hålla på med “eko” (som skall subventioneras med skattemedel och högre matpriser?).

  Erkända experiment på gymnasienivå, som vem som helst kan utföra visar att följande slutsatser gäller:
  0,01% CO2 innebär allt högre liv på jorden är utdött. Jorden ser ut som Mars
  0,02% CO2 innebär att däggdjur, inkl mänskligheten befinner sig i ett utdöende. Öknar, tundror mm ökar, avskogning sker
  0,028% CO2 var läget ca 1900 och jordens befolkning var ca 2500 miljoner med regelbundna hungersnöder. UTDÖENDET HAR BÖRJAT!
  0,042% CO2 innebär att skördarna ÖKAR så att nu ca 8000 miljoner kan försörjas (utom där det råder krig), Allt liv i naturen frodas, öknar växer igen, tundror minskar, beskogningar ökar. GMO är skit i jämförelse om man inte massförgiftar allt liv med “glyfosater”. NEJ! Skördarna ökar inte m anl av mekanisering resp konstgödsel, då hälften av alla bönder inte har RÅD med sådant – de får skördeökningar ändå via CO2.
  0,08% CO2 eller MER innebär att jorden kan försörja ca 80000 miljoner, SAMTIDIGT som hälften av all brukad mark kan återställas till naturen.
  2-4% CO2 tillsätts av växthusodlare för att flerdubbla sina skördar, och detta har skett minst i 75 år.

  Kina, Indien, Ryssland och några till har fattat situationen och bygger ut sin kolkraft (med partikelrenade rökgaser) enormt, där en viktig (inofficiell) biprodukt är just CO2. Det är också HÄR som den satellitmätta förgröningen av naturen är som kraftigast. Med bonuset i välfärd för befolkningen, minskande skogsskövling etc.

  1. Att skördarna ökat sedan 1800-talet beror på att vi har lärt oss att komplettera med konstgödning. Haber-Boshmetoden gavs Nobelpriset eftersom man då kunde tillverka ammoniumkväve. Detta har gjort att vi kan skörda stora mängder proteinrikt gräs, att fodra djuren med. Vi har fått oändligt mycket mer protein tillgängligt.
   Om CO2 hade varit det näringsämne som växtligheten står och faller med, hade vi inte haft något i atmosfären. Det är andra ämnen som tryter innan. Att de använder CO2 i växthus, är för att det är ett slutet rum men väldig växtkraft i, med hjälp av näringsämnen. Man höjer CO2 halten vissa tider, som i gryningen, när alla bladen börjar med sin fotosyntes igen. Dessa tider ges mer näring i cirkulerande vatten till rötterna också. Endast ett ämne gör det inte grönare, då kan nog värmen vara viktigare, som på våra breddgrader.
   Att de har en korkad klimatpolitik, är inte samma som att inga klimatförändringar finns.

 4. Jag får alltid en liten fundering, när man ställer olika sätt att bruka jorden mot varandra. Just detta du skriver i din sista rad om hållbart resp. inte hållbart som jag själv tycker är en betydligt bättre än konventionell (eller som min man brukar säga kommersiell) och ekologisk, av den enkla anledningen att inget av sätten är ju “syntetiskt”.

  Jag bor i Norrbotten och har en liten gård med lite självhushållning och så här ser jag på hållbart jordbruk.

  Här uppe i Norrbotten är säsongen kort och intensiv.
  Jag upplever det som att det finns mest ekologiska jordbruk här även om inte alla brytt sig om att bli certifierade. Säljer du dina varor lokalt till bra pris, så finns det ingen anledning att betala några tusenlappar för en märkning. De flesta skadeinsekter och sjukdomar hinner sällan etablera sig på den korta säsongen, så besprutning är i regel mest slöseri med pengarna. Vi fick exempelvis ett frågeformulär från jordbruksverket i en undersökning om getterna och fårens hälsa där det fanns frågor om sjukdomar som jag aldrig hört att någon fått här. Dessutom hade de en massa frågor om 2018 års “usla” säsong, som för oss var en rätt bra säsong förutom att det var lite torrt. Förutsättningarna här gör att förutom någon enstaka större bonde är alla bönder i längst i Norr förhållandevis små jämfört med mellersta och södra Sverige. Det beror exempelvis på att vi i bästa fall kan få två vallskördar, men vanligtvis är det en som gäller. Stalltiden vintertid för djuren är dessutom betydligt längre så vi behöver mer vinterfoder.

  Min slutsats är alltså inte så svart och vitt vad som är bäst i detta fall. Utan att på en del platser är det mest hållbara sättet att bruka jorden det som idag klassas som ekologiskt.

  Sveriges självhushållning är å andra sidan usel och ännu sämre häruppe i Norr. Så det krävs mycket för att kunna mätta befolkningen i händelse av att importen stryps, men det är en annan fråga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap