Ta bort spårbyten

Inom migration finns begreppet ”spårbyte” vilket kortfattat innebär att en person har rätt att byta skäl varför man vill vara här. En arbetskraftsinvandrare har rätt att söka asyl och en asylsökare som fått nej kan söka arbetstillstånd som arbetskraftsinvandrare. 

Varför vi ens har detta system är lika obegripligt som att arbetskraftsinvandrare kan tjäna 13 000 kronor per månad och inte behöver försörja sin familj. 

Mellan 2009 och 2018 beviljades 276 000 uppehållstillstånd för arbete inklusive anhöriga. 

Från att ha legat runt 22 – 27 000 per år så gick antalet beviljade plötsligt upp till 32 000 år 2017 och 44 800 förra året. Varför då? Det borde någon undersöka. 

Svenska Dagbladet skrev i september att just anhöriga har ökat enormt vad gäller arbetskraft – från 17 % till 42 % av alla beviljade tillstånd. 

Jag fick ut statistik på de vanligaste yrkena.

Över hela perioden var 15 000 bärplockare, det är det vanligaste yrket. På plats nummer två och tre kommer sedan två kvalificerade yrken – systemutvecklare och civilingenjörer. 

Men resten av listan domineras av låg kvalificerad arbetskraft. 

De senaste fem åren har 3 000 personer till snabbmatsrestauranger kommit hit och 1700 personer som är städare/hemtjänst. 986 skogsarbetare, 972 personliga assistenter, 481 vaktmästare, 829 växtodlare, 

Vi har även fått 194 konstnärer och 15 personer beviljades tillstånd för att sälja blommor och mat på torg. 

123 personer de senaste fem åren har kommit hit som sjuksköterskor och 199 läkare. 

Utöver dessa är det alltså flest civilingenjörer, ingenjörer och systemvetare som kan betraktas som högutbildade, ihop med en handfull av diverse chefer, ekonomer etc. 

Det är alltså både så att vi får in personer i bristyrken som IT och ingenjörer, vilket givetvis är jättebra, och en massa folk som är lågutbildade och som gör jobb de många nyanlända borde göra. 

Den ökning av arbetskraftstillstånd som finns återfinns även i spårbyten. 2013 inkom bara 435 ansökningar om spårbyte från asyl till arbetskraft. 

Siffran fem år senare är sju gånger större. Nästan 3 000 personer ansökte om spårbyte förra året.

Nästan 10 000 personer har de senaste fem åren ansökt om spårbyte asyl till arbetskraft. 

Lägger man till de som sökt asyl från arbetskraft blir det 2500 personer till under samma period totalt. 

Men vanligast är att en person som söker asyl och sedan får avslag söker som arbetskraftsinvandrare. Hur lagstiftaren tänkte här är mycket oklart, om man påstår att man flytt från krig och sedan när man får nej för att deras bedömning är att det inte stämmer ska man väl inte vips kunna säga att man vill jobba?

Även här finns det mönster. Som att antalet ansökningar från afghaner plötsligt gått upp från 15 år 2013 till 344 år 2018. Folk som alltså fått avslag och testar en ny väg att stanna. 

Femton gånger fler afghaner sökte tillstånd för arbete efter de fått nej på asyl 2018 än bara två år tidigare. 

De största länderna för spårbyten är förutom Afghanistan Iran, varifrån många afghaner i Sverige dessutom kommer ifrån och Irak. Framför allt Irak sticker ut.

Plötsligt sökte 424 irakier om spårbyte till arbete efter att ha fått avslag. Även denna siffra har ändrat mycket de senaste åren, 2016 var den 92. 

Mongoliet är ett land som vi inte beviljar asyl från, det är inte krig där. Men även här ser ni att vi senaste åren har haft en strid ström av spårbyten, däremot var toppen här 2016 och det har minskat sedan dess. 

Turkiet är också ett land som plötsligt fördubblat sina spårbyten senaste åren. Liksom Ukraina, ett land vi inte heller beviljar särskilt mycket asylsökande tillstånd ifrån. 

Vad gäller det omvända – att gå från arbetskraft till asyl – finns det egentligen bara en enda grupp som utnyttjar det. Syrier. 

Av de totalt 2 549 ansökningarna som kom in mellan 2013 och 2018 stod syrier för 2 116. Hela 83 procent. 

Notera att de flesta ansökningarna kom 2013, 2014 och 2015. Det vill säga syrier började redan innan den stora migrationsvågen att leta sig till just Sverige, här för arbete för att sedan söka asyl. 

När det vällde in syrier som sökte asyl valde dessa person att inte alls söka asyl trots att det var krig i Syrien och det är lättare att söka asyl just för att det automatiskt fick PUT. 

Varför då?

Varför valde dessa personer att inte söka asyl utan valde att först söka som arbetskraft och sedan byta till asyl? Kan det bero på att de inte hade asylskäl för att de inte bodde i Syrien när de åkte hit utan valde Sverige av andra anledningar? Ingen vet och jag tänker inte gissa men som alla kan se så avtog även spårbytena efter 2015. 

Det är bra att det finns en majoritet för att täppa till hålet i regelverket som säger att arbetskraftsinvandare har rätt att hit alla sina anhöriga utan att kunna försörja dem. 

Det enda rätta är att har du asyl ska du söka asyl och vill du ändra dig får du lämna landet och söka på nytt i så fall. Att ändra sig för att en dörr stängs uppmuntrar bara till fusk. 

Stäng all möjlighet att byta spår. De som kommit hit för arbete får i så fall lämna landet och sedan efter X tid kunna söka uppehållstillstånd för asyl. 

Men medan vi försöker laga hålen river C ihop med övriga aktivister i V och MP upp nya hål. 

För från den 1 januari blir det lättare för forskare och doktorander att stanna här utan krav på försörjning. De ska få räkna in ”framtida medel” i sin ansökningar. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!