Rebecca – Pensionsmyndigheten: 1-0

Ni som följt bloggen vet att jag under hösten haft en konflikt med Pensionsmyndigheten. 

Det började med en simpel begäran. Jag ville se efterlevandestöd som betalas ut till ensamkommande utan föräldrar i Sverige och begärde ut efterlevandestöd för barn fördelat på utlandsfödda. Eftersom jag då inte visste att det finns en särskild blankett för detta tänkte jag att om jag får det sorterat per land kan jag plocka ut de länder därifrån de ensamkommande kommer ifrån (Afghanistan, Somalia, Eritrea). 

Till min förvåning nekade de min begäran, hävdade att det inte var en offentlig handling och krävde mig på 850 kr/timme, i nivå med ett konsultarvode. 

Jag överklagade. De vägrade. När jag sedan granskade statistikchefen visade sig att hon är aktiv Vänsterpartist i Bagarmossen. Otippat. 

I det läget finns det inget annat sätt än att överklaga till Kammarrätten, det är den rätt du har som medborgare. Du har rätt att överklaga alla beslut dit som myndigheter fattar när det gäller offentlig handling. 

Under tiden fick jag ut uppgifterna av Moderaternas riksdagsledamot Jan Ericsson som fått dem via RUT (Riksdagens utredningstjänst). Men jag överklagade ändå och anledningen är principen.

Jag har kunskapen och tiden och en myndighet ska inte kunna neka medborgare material de bevisligen har i sina databaser men av ideologiska skäl inte vill lämna ut. De ska heller inte godtyckligt kunna sätta enorma överpriser till timkostnad, som inte får vara någon slags marknadspris utan ska motsvara myndighetens faktiska kostnad vad gäller lön och material. 

Om jag överklagar och vinner sådana här mål hjälper jag vanliga väljare att inte få sådana här beslut i framtiden – det handlar om principen. 

Idag kom domen från Kammarrätten, via post. 

Jag vann.

Pensionsmyndigheten försökte å sin sida hävda, såklart, att det var oerhört komplicerat att samköra fyra egenägda databaser och att en ”särskild programkod” tas fram som om detta vore något särskilt för just min begäran. Utgår från att alla som kan programmering nu tar en skrattpaus.

Särskilda programkoder tas alltid fram när man ska köra ut data från databaser, den koden berättar för databaserna vad man vill ha ut och datorer är ju något snabbare än människor så att ta fram data ur hundratals miljoner rader är liksom hela poängen med datorer. Det görs konstant. Internet tar fram data ur enorma mängder rader data. 

Notera också att de medger nedan att de redan har rådata från SCB i sina system, som alltså redan är insamlad. Det är ”bearbetningen” av rådata de anser tar så mycket tid (en annan programkod behövs för det för att samköra den datan med den i deras egna databaser). De lyckas alltså inte bevisa något som motiverar en arbetstid på 3-4 timmar och inte heller att de inte är rutinbetonat. 

”Kammarrätten bedömer mot den angivna bakgrunden att en sammanställning av de efterfrågade uppgifterna kan göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Sammanställningen är därför att anse som förvarad hos Pensionsmyndigiheten och utgör därmed en allmän handling.”

Så nu hoppas jag att Pensionsmyndigheten accepterar detta beslut och inte överklagar det, vilket de har rätt till. Men då tänker jag ifrågasätta hur mycket skattepengar som lagts på detta ärende redan. Helt meningslöst dessutom. 

Jag hoppas även att Pensionsmyndigheten i framtiden låter bli att kränka medborgare deras grundlagsskyddad offentlighetsprincip att ta del av offentliga handlingar. 

Undrar hur länge de skrämts med 850 kronor/timme?

Ps. Jag skickade direkt ett mail till statistikchef Hanna Linnér att inte skicka materialet jag begärde utan spara deras tid och mina skattepengar istället för att skicka material de vet att jag har. Detta handlade om principen. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!