Rånen enligt forskning

Opinionsbildning lönar sig. För tack vare systematisk lobbying från många från framför allt till höger, både politiker från partierna M, KD och SD och från fria aktörer, där samtliga krävt att Brå ska studera brottslighet och födelseland, har nu Brå trots mängden aktivister där som hållit emot tvingats ge upp. 

De har därför meddelat att studier kommer på det men tills dess har de släppt en sammanställning av studier som gjorts tidigare i Sverige och Norden på just kriminalitet och utrikes födda. 

Det Goda Samhället gjorde i våras en studie av just detta ämne som jag skrev om då och som tydligt visade att gruppen som är allra farligast idag är inte utlandsfödda, utan barn till dem. 

Den rapporten hittar ni här. 

Brå refererar också till just den rapporten i sin nya rapport/forskningssammanställning som kom den 17 oktober 2019. 

Jag ska gå igenom den längre ner men tänkte börja med en studie från Lunds Universitet från 2005 om just ungdomar som rånar, som passande nog heter ”Vi krigar mot svenskarna”.

Där tecknas just bilden av ett raseri. Inledningsvis går studien, genom intervjuer med rånarna själva, igenom hur rånen går till. 

De rånar aldrig själv och metoden är att få offrets uppmärksamhet med en vänlig fråga, som vad klockan är eller något annat. Sedan pratar de vänligt för att få offret att slappna av och inte vara på sin vakt, för att sedan råna.

Ska man skydda sina egna barn gäller det alltså att inte bara lära dem att inte prata med vuxna de inte känner utan aldrig ens svara på tilltal av tonåringar de inte känner som står i grupp. Det kan vara skillnaden mellan att bli en pinne i statistiken eller inte. 

Inte sällan använder de en kniv som de trycker mot halsen, och i och med att de är en grupp så blir det svårt för passerande vuxna att egentligen se vad som händer där. Det är en del av taktiken, att genom att omringa offret skyddar man också från insyn. 

Rånen handlar också om vi och dom. Grupptillhörighet. Status. Makt. 

Vi krigar mot svenskarna. 

Så ser de här killarna på det. Och de rånar aldrig i sina egna områden utan på stan eller i särskilt utvalda mer välbeställda områden, som man kan se händer idag där förortskids tar sig till Sollentuna, Nacka eller andra områden bara för att råna ungdomarna och barnen som bor just där. 

Det handlar också mycket om makt och förnedring. Raseriet jag talade om i förra inlägget. De vill förnedra sina offer, de ska ”pussa mina fötter”. Rånargängen ser det som status inom gängen att råna svenskar och kriget och slagfältet de ser handlar om att få makt och att förödmjuka sina offer ger dem både status internt och bryter ner fienden som de ser. 

”Vi vill bara jävlas med svenskarna och sno deras mobiler.”

Jävlas kommer först. Mobil sedan. En lek, något kul, som också ger en bonus i form av en ekonomisk fördel. 

Pengarna de snor behöver de inte för mat och hyra, det handlar om extrapengar till nöjen bara och det är som sagt underordnat. Nöjet att råna, statusen och att förödmjuka svenskar kommer först.  

Skälet varför förortsbarnen gör det här, förnedrar, slår och rånar jämnåriga svenskar för att de just är svenskar, är tragiskt nog att de trots att de är födda i Sverige inte känner sig som svenskar. De kallar jämnåriga som är födda på samma sjukhus för svenskar. 

Raseriet de känner kommer från att de känner att de ”inte är accepterade” och de känner sig själva förödmjukade av de klasskillnader de ser. Att infödda svenskar av svenska föräldrar bor bättre, har bättre ekonomi, deras föräldrar har bra jobb och de själva har ett betydligt mer privilegierat liv. För att majoriteten av deras föräldrar inte jobbar utan lever på bidrag. 

De vill hämnas och tar ut ilskan på helt oskyldiga jämnåriga barn. De krigar. 

Om inte det här beskriver just det etniskt grundade klasskrig jag skrev om igår, och vars utveckling bara en person förutspått i Sverige (Malcom Kyeyune) vet inte jag vad som gör. Och studien är från 2005, det vill säga för 14 år sedan. Redan då pågick alltså detta framför våra ögon utan att det fick någon uppmärksamhet. 

Brå-studien som kom precis bekräftar det som Det Goda Samhället visade i våras – att just svenska barn födda till utländska föräldrar är de som i allra högsta grad i samhället begår brott, och de värsta brotten. 

Samma slutsats som DGS-rapporten så minskar svenskarnas andel av begångna brott rejält och vi står idag inte alls för majoriteten utan 42 %.

Överrisken som tidigare Brå-studier visat för utlandsfödda och de med utländska föräldrar kvarstår men idag är det ungdomar och vuxna födda i Sverige som är värst, de begår brott tre gånger mer än infödda svenskar. Det är så siffran 3,1 ska tolkas. 

Nedan ser ni hur Brå snyggt nog refererar till Patrik Engelaus studie i våras. 

”För utrikes födda finns särskilt höga överrisker för dödligt våld (4,7). Även personer med två utrikes födda föräldrar har höga överrisker just för dödligt våld (5,8). 

Det är nästan sex gånger vanligare att en person född i Sverige till utländska föräldrar dödar någon. 

Ursprungsland är viktigt i sammanhanget för som tidigare studier visade begår till exempel folk från Thailand, Kina och Indien nästan inga brott, faktiskt i vissa avseenden begår de färre än infödda. 

Men särskilt brottsbenägna är folk från MENA, vilket också tidigare studier visat. 

Nordafrika, övriga Afrika exkl Östafrika och Västasien har överrisker på 5 respektive 3,8. 

Om man kollar på rånen på Brå:s hemsida ser man ett annat mönster visa sig. Den senaste Nationella Tryggshetsundersökningen visade det medierapporteringen visat – personrånen har ökat markant. 

Det är också starkt åldersfokuserat. Hela 4,4 % av unga killar angav i NTU att de utsatts för rån. 

Notera den enorma ökningen, sedan 2015 har rånen fördubblats. 

I det sammanhanget är det intressant att kolla anmälningar. Notera att kurvan här är linjär. 

Ungdomar anmäler inte rånen de utsätts för. 

Anledningen är garanterat flera men rädsla för repressalier för att rånarna vet var de går i skolan, var de bor, var de tränar etc är förmodligen en stor bidragande faktor. 

Raseriet som bygger situationen ser jag ingen lösning på, det är en permanent konsekvens av ansvarslös integrations- och migrationspolitik under decennier. 

Symptomen är de vi får hantera. Som att ha mycket högre närvaro av ordningsvakter där ungdomar rör sig, även dagtid, kännbara straff för rånare som rånar unga personer så att de inte går lösa på gatorna, relegering av dem från skolan så att de hålls borta från skolorna och möter nya offer eller gamla offer där och kännbara konsekvenser även för föräldrar till minderåriga som inte sköter sig. Som tvingande samtal där föräldrarna är med annars dras bidragen in. 

I förlängningen måste betydligt fler av dessa kriminella ungdomar antingen låsas in eller tas om hand av Socialtjänst permanent då deras föräldrar inte klarar av att hantera dem. 

Lösningen för oss föräldrar till deras måltavlor har bara ett sätt att hantera det – skjutsa barnen, följa och hämta och se till att de aldrig pratar med tonåringar de inte känner, framför allt inte när de är i grupp. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!