Vilka svenskar skrev under Musse Pigg-petitionen?

Ja, för så måste den ju numera kallas. Det är omöjligt att inte göra det. 

Jag kollade redan i onsdags förmiddags vilka svenskar som skrivit på och jag hittade 62 stycken, jag kan ha missat något. Det var ändå 11 000 namn, minus Musse Pigg, professor Dumbledoore och Rob rob, sexologen från Bangladesh. 

Noterade ni att ingen av de svenska profilerade klimatforskarna hade skrivit under? Inte ens agronom Mikael Karlsson eller Johan Rockström. Varför inte då, om nu uppropet är så seriöst, borde varje mediekonsument fråga sig. 

För på listan hittar man…..ingen klimatforskare alls. 

Daniel Camsund är forskar i genteknik. 

Romain Carré är också doktorand på ekologiskt och bevarande av pollinatörer. 

Bethany Carney Almroth forskar såklart inte heller på klimatet utan på plast i fiskar. 

Aravin Chakravarti har doktorerat, på bin 2017. Enligt LinkedIN är han säljare och turistguide i Malmö. 

Mehdi Cherif är åtminstone inte doktorand utan universitslektor, i ekologi. Marin ekologi. 

Maria Cortazar är också forskare, på evolutionsbiologiskt centrum. 

Patricia Dérér är biolog. Hon är med i projekt som forskar på överpopulation, precis som artikeln fokuserade på – Overpopulation Projekt. 

Flora Draveng skrev under som biolog, utan institution och det förklaras av att hon inte forskar. Hon håller just nu på med trädgårdar. 

Maertha Eriksson forskar som doktorand på dagfjärilars doftsinne. 

Mats Eriksson är projektassistent i arkeologi. 

Ola Eriksson Norman är universitetslektor och fokuserar på livscykelsanalys inom transporter och byggande. 

Martin Eriksson är också doktorand i marina vetenskaper. 

Ben Feit är lantbruksekolog på SLU.

Frank Götmark är den första professorns som dyker upp, men inte heller han i klimatforskning utan zoologi. Men även han är engagerad i samma överbefolkningsprojekt som Patricia Dérér.

Jag skulle inte bli förvånad om fler personer från överpopulationsprojektet dyker upp här. 


Götmark är också som synes en aktiv debattör, just i populationsfrågan. 

En annan Götmark skrev också under listan, Elin Götmark. Hon forskar i matematik. Hans dotter kanske?

Ytterligare en junior, Leon Green, som också doktorerar i biologi. 

Julia Griese är forskarassistent inom molekylärbiologi i Uppsala. 

Där är även Robert Gustafsson, som doktorerat klart och fortsatt forska. 

Emil Gustavsson är forskningsingenjör, också molekylärbiologi i Göteborg.

Eva Gustavsson är universitetslektor i kulturvård i Göteborg. 

Katerina Guschanski är lektor och jobbar på Uppsala Universitet med biologiskt mångfald. 

Thomas Hahn är ytterligare en debattör, och agronom, som engagerat sig i klimatdebatten precis som Mikael Karlsson men inte heller han är alltså klimatexpert. Han undervisar bland annat i Ekologisk ekonomi, 7,5 p.   Han är vid Stockholm Resilience Center, som dyker upp i debatten regelbundet.

Så varför skrev inte deras mest kända debattör under – Johan Rockström?

Istället skrev en doktorand, Zuzana Harmackowa, under.  

Ytterligare en doktorand i ekologi, Demian Hauptmann var också en av de få svenskar som skrev under. 

Ida-Maja Hassellöv är inte doktorand längre men forskar inte heller på klimatet utan på sjöfart. 

Elisabeth Jakobsson i Uppsala forskar om läran om inlandsvatten – limnologi. 

Johan Jansson i Lund forskar i marknadsföring, en docent i mitt eget ämne företagsekonomi alltså. 

Hans Källander är pensionerad forskare i ekologi, från Lunds Universitet. 

Björn Källström är marinbiolog och uttalade sig tidigare i år om klängmaneten. 

Jonas Knape i biostatistiker och har jobbat med tulkörten, bland annat. 

Stefan Knight forskar också om molekylär biologi. 

Shanturo Kuizumo är ytterligare en av alla ekologer på listan. 

Och ytterligare en marinbiologi är Sara Königson. 

Anna Krook-Riekkola forskar i energiteknik. 

Maria Ljunggren Söderman, forskare i miljöanalys på Chalmers. 

Anna Olovsdotter Lööv är genusvetare, vars sida på universitetet verkar vara låst. 

Mathew Low är en i raden av ekologer, även han jobbar på SLU. 

Även Magnus Lundgren är biolog, det var otroligt stor övervikt av just biologer och ekologer på Musse Pigg-listan. 

Det verkar som om halva institutionen för molekylär biologi i Uppsala skrivit på för även Dirk Maurer jobbar där. 

Ekologen Yvonne Meyer-Lucht skrev även hon på listan. 

Även Carl Nettelblad forskar i molekylär biologi vid Uppsala. 

Ytterligare en person från Uppsala är Ehsan Pashay Ali som forskar inom biologi. 

Don Pierson, en av alla dessa ekologer som skrev under. Även han i Uppsala. 

Naturgeograf och doktorand Mayra Rulli likaså. 

Karin Rafie forskar i medicinsk kemi och biofysik i Umeå. 

Carmen Romeralo forskar på svampsjukdomar på träd. 

Molekylär metabolism forskar doktoranden Diana Rubalcava Garcia på Karolinska om. 

Gustav Sandin däremot är en forskare på RISE, som är just ett sådant opinionsbildningprojekt om klimatet. Det är ett ”forum för miljösmart konsumtion” finansierat av Konsumentverket så han kan betraktas som opinionsbildare snarare än forskare. 

Neil Sang är dataspecialist vid Stockholms Universitet och forskar om datavetenskap. 

En till genusvetare hittar vi i Rebecca Selberg. 

Uppsala Universitets Per Sjödin forskare även han inom biologi. 

Sebastian Sobek, en till limnolog från Uppsala. 

Jörg Stephan vid SLU är vid artdatabanken där. 

Magdalena Svanström på Chalmers forskar på miljösystemanalys. 

Fysikern Majrolein Thunnissen är vid Lunds Universitet. 

Arnaud Tognetti forskar inte heller han inom klimatet utan i psykologi. 

Den tredje limnologen från Uppsala är Lars Tranvik. 

Marine Vandewalle-Capo är ytterligare en i raden marinbiologer. 

……..

Ett mönster utkristalliserar sig – att vissa universitet dominerar den svenska delen av Musse Pigg-listan. Det är Uppsala, Lund och Chalmers som har flest forskare/doktorander. 

Ett annat mönster som jag redan tidigare sett är ju den totala avsaknaden av verkliga klimatforskare, inte ens de främsta svenska har skrivit under. Istället är den en rad helt okända, inte framstående och inte inom klimat som skrivit under, med några få undantag på delen om okänd. 

Och det där överpopulationsprojektet har hela två av listans underskrifter. 

Det är helt enkelt juniora och perifera forskare som tyckte det var en kanonidé att kräva färre människor och ingen kapitalism. 

Så här i efterhand kan man ju tycka att alla seriösa forskare såg hur oseriös artikeln var. 

En annan sak att notera – 11 000 personer i 153 länder låter ju jättemycket. 

Men det är i snitt 72 personer per land. Forskare. Ur den totala populationen forskare inklusive samtliga landets doktorander. 

Då framstår det plötsligt som inte särskilt imponerande längre. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!