En helig ko i skolan

Det var länge sedan vi debatterade skolans innehåll så mycket som just nu tack vare Skolverkets aktivister som kräver mer genusflum och politik och mindre bildning i sina nya förslag på skolplan. 

Varför Anna Ekström lyser med sin frånvaro här och inte sätter ner foten är oklart, hon som ju spenderat så mycket tid i media innan, Men det är väl inte roligt om man inte får hacka på privata företag utan kritisera en myndighets totala tondövhet och kompetens. 

Men tillfället är ypperligt för att försöka dra fram en helig ko i rampljuset – det kompensatoriska uppdraget. 

Är det något som definierat svensk skolpolitik sedan många långa decennier är det just detta. Att skolan avkrävs att kompensera alla skillnader mellan elever. 

Skolan hade även detta uppdrag under min egen skolgång i DDR-Sverige på 1980-talet, jag började ettan 1982. Då handlade det om att skolan skulle utjämna skillnader mellan olika framför allt svenskfödda barn som antingen var barn till arbetare eller till akademiskt utbildade, och få fler arbetarbarn att börja plugga på högskola. 

Man hör ibland att detta lyckades genom att fler arbetarbarn idag just pluggar på högskola. Utan att samtidigt nämna sossarnas regionala reform i syfte att få lojala kommuner – man gav dem högskolor och gjorde om högskolor till universitet. När jag började plugga var bara Linköping, Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå universitetsstäder. Resten hade högskolor. De få ställen som hade det.

Man ökade antal utbildningplatser enormt, kraven sänktes och vips! så studerade fler arbetarbarn. 

Detta ger man sedan ”skolan kompensatoriska uppdrag” cred för trots att det bara handlade om sänkta krav, inte att skolan lyckades kompensera särskilt bra. 

Men skolan lyckades åtminstone lite grann att få barn till arbetarklassen att plugga vidare, när vi var ett homogent samhälle. 

Att kritisera det kompensatoriska uppdraget är inte lätt, det är som sagt en helig ko för framför allt vänster, som så gärna vill tuta i folk att det fungerar. Gustav Fridolin tog direkt tillfället i akt när en forskare gjorde det att kräva att friskolereformen avskaffas mer eller mindre. 


För idag var det länge sedan skillnaderna i skolan bara handlade om svenskfödda barn till arbetarklass och svenskfödda barn till akademiker.

Istället har vi även följande kategorier: svenskfödda barn till utlandsfödda med låg utbildning, svenskfödda barn till utlandsfödda akademiker, utlandsfödda barn till utlandsfödda med låg utbildning och utlandsfödda barn till utlandsfödda akademiker. 

Det handlar heller inte längre om arbetarklass eller inte utan i den lågutbildade gruppen har vi allt från analfabeter och folk som gått 2-3 år i skolan, till bara grundskola och upp till och med något slags gymnasium. 

Ett kompensatoriskt uppdrag som lyckades mycket lite när vi var ett homogent samhälle låtsas fortfarande politiker idag fungerar. 

Detta självbedrägeri skapar bara ett helt omöjligt uppdrag för skolorna och dess duktiga personal lärare och rektorer. För att sätta ett omöjligt mål skapar bara stress och besvikelse hos både de som bestämmer och de som ska utföra det. 

Det är dags att vi börjar ta ner denna heliga ko och erkänna att skolan aldrig kan kompensera de skillnader som barn har genom födseln, genom sina familjeförhållanden. Det kunde den inte förut och definitivt inte nu. 

Skolan kan inte kompensera mer än marginellt.

Inte när det gäller så stora skillnader som det är mellan en utlandsfödd elev till lågt utbildade utlandsfödda föräldrar och en svenskfödd till svenska akademiker. 

Skolan borde istället ha ett uppdrag att utefter de förutsättningar som finns kompensera så mycket det är möjligt, genom de stöd som finns att tillgå. 

Och systemet måste ändras. 

Ett sätt är att återinföra 2-åriga gymnasielinjer, med stort fokus på yrket.

Man behöver inte avskaffa de högskoleförberedande yrkesutbildningarna för de som vill ha extra matte, svenska etc men det måste finnas alternativ för tonåringar som inte klarar teoretiska ämnen. 

De som vill skaffa sig ett jobb efter nian borde kunna söka och gå en 2-årig yrkeslinje. Samhället skriker efter alla sådana jobb idag, som undersköterska, barnsköterska, elektriker, snickare, byggare, rörmokare, plåtslagare etc. Bra hederliga yrken för folk utan vilja eller faktiskt förmåga att läsa teoretiska ämnen. 

Man borde också i högre utsträckning inte låta utlandsfödda med för dåliga kunskaper gå i vanliga klasser utan en ännu längre tid ha den gruppen i specialklasser så att de kan komma upp i tillräckligt hög nivå först. 

Att skynda in dem i vanliga klasser innan de faktiskt är redo att tillgodogöra sig undervisningen är dålig både för dem och för alla andra elever, vars undervisningsnivå ofrånkomligen dras ner av att det finns för många elever som inte förstår. 

För tittar man på Skolverkets egen statistik (ex rapporten Likvärdig skola från 2012) ser man tydligt att den grupp som drar ner hela skolans resultat är just de utlandsfödda eleverna. De svenskfödda till utlandsföddas resultat har tvärtom blivit bättre gentemot de svenskföddas under 2000-talet. 

Att tvinga duktiga fattiga elever som råkar bo i dåliga områden att gå i närmaste skolan istället för i friskolan i stan är inte lösningen, tvärtom. Det kommer bara leda till att ännu fler elever misslyckas. Ändå är det detta som är vänsterns enda lösning på det här problemet. 

Skolan kan inte kompensera för att en elev har föräldrar som inte ens kan läsa. Som själv kanske kom till Sverige från krig vid 13 års ålder. Det är omöjligt. 

En rejäl debatt om orealistiska målsättningar om vad skolan faktiskt i verkligheten kan kompensera med de medel som står till buds borde inledas. 

 Vi måste sluta låtsas som om lärare och rektorer är trollkarlar.

………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!