Bidrag pga adress

Ju mer jag börjar kolla på hur våra system är uppbyggda desto mer politiskt deprimerad blir jag. 

Vi har enorma kostnader för välfärden i Sverige, som är generellt finansierad. Och det finns ett brett stöd hos svenskar att man vill ha det så, åtminstone mestadels. 

För det här inlägget behövde jag inte begära ut statistik, det räcker med att surfa in på Försäkringskassans hemsida. 

Följande bidrag räcker det om du bor i Sverige.

Ni läste rätt. Det är det som står. 

När jag sedan läste lite mer hittade jag uppgifter om att du behöver ha ett uppehållstillstånd, men det räcker med tillfälligt. Varför kassan inte skriver att bo här inte räcker utan du behöver ha uppehållstillstånd är oklart och jag vet helt ärligt inte vad som gäller men får utgå från att bo alltså är omskrivning för att du ”bor här och har uppehållstillstånd”. 

Notera att det för bidragen krävs ansökan och för vissa, som handikappersättning som idag heter merkostnadsersättning krävs ett intyg från en svensk läkare att du är handikappad på det sätt du hävdar. Medan till exempel föräldrapenning inte kräver mer än att du bor i Sverige. 

Du kan alltså komma och folkbokföra dig här, och sedan direkt söka föräldrapenning för barn du har med dig. 

Vad gäller merkostnadsersättningen, som ju också kräver noll mer från dig än en adress i Sverige, är den max 2 713 kronor skattefritt per månad. Beroende på de merkostnader du säger att du har. 


Man kan ju tro att vi kräver bevis för merkostnaderna men nix, detta är ju Sverige. Det räcker om du fyller i en blankett, den kan ni läsa här. 

2 713 kronor skattefria gratiskronor (max belopp) om du lyckas få ett intyg på någon slags funktionsnedsättning. 

Hur kan vi ens ha det så här?

Hur kan vi har enorma rättigheter för folk som inte avkrävs svenskt personnummer och inbetalda premier via riktiga heltidsjobb först innan de får ta del av välfärden?

Socialförsäkringen är en försäkring, som man betalar in på. När man jobbar. Hur kan så här många bidrag bygga på att du bara folkbokför dig i Sverige? Jag tvivlar på att kassan kollar om du är här legalt eller illegalt, det står ju inte att du avkrävs det. 

Men detta räcker ju inte.

Du kan ansöka om att få behålla bidrag även om du vistas utomlands, det räcker med en blankett.

Det framgår inte om kassan sedan följer upp om du kommit hem och inte helt sonika flyttat men ”glömt” att meddela Skatteverket. Som vabb och sjukskriven till exempel. Så går du på sjukpenning kan du få kassans tillåtelse att resa iväg. 

Wait for it. 

Du kan även söka och få såväl sjukpenning som nuvarande förtidspensionen (sjuk- och aktivitetsersättning) även om du inte bor i Sverige. 

Jag smäller snart av. Hur kan vi ha det här systemet? Hur är det ens möjligt att söka och få beviljat så här stora ersättningar, ja faktiskt någon ersättning, av andra människors pengar utan att ens vistas i landet?

Hur ska kassan kunna kontrollera att uppgifterna är korrekta om hen inte ens är i Sverige?

Varför i hela friden ska vi ha ett system där man kan ansökan utomlands? Svenska förmåner måste rimligtvis vara exklusivt de som de facto bor här och är man på semester får man då vänta att söka förtidspension tills man kommer hem från Kap Verde eller Mallorca. 

Politikerna har en lång resa framför sig om vi ska få ordning på torpet. Bokstavligt. Det regnar nämligen in ordentligt. 

Nedan ser ni budgetunderlaget 2020-2022. Sjukpenningen, som ni vet både kan tas med på resa och ansökas om utomlands, kostar 33 miljarder per år.

T ex föräldrapenningen, som också kostar 32 miljarder per år. 

 

Det är enorma summor pengar som Försäkringskassan får av våra gemensamma resurser, samtliga inbetalade skatt, och vi hedrar detta arbete genom ett system som bygger på den här marshmallow-grunden?

Hur gick det till när vi införde alla dessa rättigheter för folk som inte ens betalar skatt i Sverige? Som aldrig gjort det.

Hur gick det till när våra politiker tyckte att det var en bra idé att man ska kunna söka om förtidspension boende utomlands?

För nej, jag tycker inte infödda svenskar ska kunna göra det heller. Om du lever på bidrag får du pallra dig hem till Sverige för att ansöka. Du ska inte kunna sitta och fisa i en solstol på spanska solkusten och bara skicka in en blankett. 

Socialförsäkring är ett helt fel ord. 

Det antyder att det är ett försäkringssystem nämligen. Att man betalar in en premie och sedan kan plocka ut ersättning när något går åt helvete. 

Detta är något annat. Det är ett rakt av förmånssystem, betalda av andra människors pengar. Jag tycker vi döper om hela systemet till Skatteförmånssystemet. 

Det är förmåner man får av någon annans inbetald skatt. 

Jag tycker följande saker borde vara helt självklart:

 • inga förmåner ur socialförsäkringssystemet utgår så länge du inte har PUT
 • enda undantaget kan vara rehab för att återställa arbetsförmåga vid en olycka som hänt i Sverige och dylikt. Saker som syftar till arbete.
 • när du har PUT måste 12 månaders heltidsförsörjnings på icke subventionerat jobb genomföras innan man kan ansöka ens om förmåner ur systemet
 • ingen föräldrapenning utgår för barn inte födda i Sverige
 • barnbidrag utgår för barn födda utomlands efter 12 månaders inbetalda premier, innan dess är det bara barn födda i Sverige som får barnbidrag
 • avskaffa flerbarnstillägget
 • ingen kan söka någon ersättning boende utomlands
 • läkarintyg på att resan är medicinskt motiverad är enda sättet att få resa utomlands som sjukskriven, som rehab, behandlingar eller tillstånd som blir bättre av sol och värme till exempel (ex vissa lungproblem).
 • vabbar du får du inte resa med barnet
 • alla merkostnader för handikappade ska bevisas genom kvitton på inköpta hjälpmedel

Däremot borde alla utlandsfödda barn gå på dagis. Moderaternas förslag att från 3 års ålder ska alla utlandsfödda barn in på dagis är bra, om vi ska integrera nästa generation ska vi börja tidigt och att ge dem språket och svensk kultur är viktigt.

Därför ska vi samtidigt strama till möjligheterna för etniskt profilerade förskolor genom att kräva språktest av personalen som arbetar där till exempel, och att all undervisning av barn på förskola ska ske på svenska. 

Jag har tidigare framför följande krav:

 • ingen utlandsfödd nyanländ får försörjningsstöd
 • istället har vi ett statligt bidrag etableringsstöd. Staten reglerar migrationen, då måste staten ta fulla ansvaret till människor är självförsörjda.
 • etableringsstödet utbetalas inte till någon som inte stämplar in hos ex servicekontor eller liknande varje vardag 9-17. 
 • du ska avkrävas utbildning eller jobb varje dag, även om jobbet är att plocka skräp eller vika skosnören. Vi måste sluta betala ut fikabidrag. 
 • avviker du från att stämpla in varje dag utan giltigt skäl dras ersättningen in helt.
 • försörjningsstödet är det sista skyddsnätet, för folk som missbrukar eller är hemlösa. Det är inte en permanent försörjning. 

Laga hål är det bästa sättet att få pengarna att såväl räcka som att gå till det de var avsedda för. Och bygga in kontrollmekaninsmer inuti systemen. 

Politikerna har ett stort jobb framför sig men den som lyckas kommer hitta ett enormt stort berg av miljarder att lägga på saker som är vettiga istället för att de rinner ut genom systemen utan anledning. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!