Evighetsmaskin av medborgarskap

Vi har så många systemfel i Sverige att jag blir mörkrädd. Denna Kling och Klang-mentalitet härrör från en obeskrivligt naiv inställning till människor, att Sverige är ett förlamande kompakt konsensusland där folk inte vågar ifrågasätta ens på den första nivån och att vi har en överdriven självbild som nation att vara så himla snälla och goda. 

Ett nytt hål jag hittat är medborgarskap. 

För det visar sig att alla medborgare, utan undantag, har rätt att föda så många barn de vill utomlands och alla barnen blir automatiskt svenska medborgare.

På Migrationsverkets hemsida kan du läsa att reglerna tydligen ändrades 1 april 2015, det vill säga under sittande regering. 

Innan dess blev barn alltid automatiskt medborgare om mamman var svensk medborgare. 

Efter ändringen räcker det om någon av föräldrarna är medborgare. Reglerna blev alltså ännu mer generösa för fyra år sedan. 

Det krävs bara bara en inskickad blankett från Skatteverket och några bilagor.


Det räcker också med samordningsnummer (!). Jag trodde att alla medborgare fick personnummer? Så hur kommer det sig att Skatteverket inte kräver det ens?

Du behöver inte ens gå till ambassaden för att söka om medborgarskap utan kan skicka med de papper du påstår uppfyller Skatteverkets krav. För hur vet Skatteverket att det du skickar verkligen är ett födelsebevis från just det landet du befinner dig i?

Detta är en av många saker sittande regering lyckats smyga igenom utan en debatt, för att folk helt enkelt inte har tillräckligt bra koll på vad det egentligen är som ändra. Man slutar läsa när man ser att kommuner ska ordna fina medborgarskapsceremonier för att det låter givetvis som en bra idé.

Att man i samma ändring gör det lättare att få medborgarskap om du inte ens bor i Sverige reagerade ingen över, vad jag vet. 

Rättigheten att infödda svenskar, när de emigrerar och föder barn utomlands, ska ha rätt att skaffa även svenskt pass och medborgarskap åt sina barn är helt självklart. Barnen kan ju annars inte själva enkelt flytta hem till Sverige när de till exempel blir vuxna och föräldrarna kan inte ge sina barn den uppväxt och svensk kultur de kanske önskar. Föräldrarna kan heller inte flytta hem enkelt om de fått barn. 

Det är så denna rättighet skapats och den ifrågasätter nog ingen. 

Men varför kommer den inte med några som helst begränsningar? Hur kommer det sig att en person som i vuxen ålder som kommer hit som flykting, aldrig jobbat och sedan ändå får medborgarskap eftersom vi ännu inte uppgraderat detta att omfatta krav på egen försörjning och språkkunskaper också har den rättigheten?

En person som efter de fått medborgarskap och det åtråvärda svenska viseringsfria passet (hur länge det nu består) och som väljer att flytta hem till hemlandet igen har obegränsad rätt att oavsett hur många barn hen föder få medborgarsskap i Sverige för samtliga barn. 

Det krävs inte längre ens att mamman är svensk utan pappan, bara han tar på sig faderskapet, fixar medborgarsskapet. DNA-test krävs givetvis inte. 

Men vet ni, den rättigheten upphör heller inte ens för utlandsfödda barn. 

Ingenstans står det på Skatteverket att barn som blivit medborgare genom att utlandsfödda föräldrar fött dem i hemlandet och skickat in blanketten inte själva har denna rättighet när de i sin tur får barn. 

Det står bara att minst en förälder ska vara medborgare. Om du själv aldrig satt din fot i Sverige för att du är född och uppvuxen i Irak, Syrien, Eritrea ,Somalia eller något annat men en av dina föräldrar blev medborgare och sökte medborgarskap för dig som nyfödd har du själv sedan denna oinskränkta rättighet att söka medborgarskap i Sverige för dina barn och så vidare. 

I all oändlighet. 

För hur kollar Skatteverket att du själv fått ditt medborgarskap genom en blankett? Inte alls. Därför har även du samma rättighet. 

Givetvis ska den här rättigheten vara förbehållen folk som de facto är födda här själva. 

Om en utlandsfödd med medborgarskap föder sitt barn i Sverige ska givetvis barnet bli medborgare. Men om hen flyttat utomlands ska den rättigheten inte finnas. Varför ska barn födda i andra länder av utländska föräldrar, även om de råkar ha stannat tillräckligt länge för att bli medborgare, automatiskt fixa medborgarskap och svenska pass till alla sina utlandsfödda barn? 

Bara sedan 2010 har 420 494 personer beviljats medborgarskap, fram till 2018 alltså. 

Sedan tillkommer alla som fått det beviljat 2019. Januari till september blev 45 981 personer till beviljade medborgarskap.

Så 467 000 personer ungefär har fått den här rättigheten sedan 2010 – att alla barn de föder även i sina hemländer, eller om de flyttar till ett annat EU-land till exempel, automatiskt blir medborgare, om de ansöker. 

 Som ni kan se dominerar de stora flyktingländerna givetvis medborgarstatistiken.

Dessa personer kan nu, om de vill, flytta hem och bara en blankett och några kopior på födelseattester etc senare fixa så att alla barn som föds där blir medborgare. Sedan söker de om svenskt pass för barnen på en ambassad och voliá! Så är barnen svenskar för evigt. Med alla rättigheter svenska medborgare har. 

Men med medborgarskapet kommer även fördelar för föräldrarna. För så fort detta är fixat så har föräldrarna rätt till barnbidrag tills barnet är 18 år. Det slog nämligen en dom i Regeringssrätten 2008 fast. 

Det är inga småsummor vi talar om för i många länder kommer du oerhört långt med några tusen svenska kronor per månad. Totalt handlar det om oerhörda summor under 18 år. 

Tydligen tolkar inte Försäkringskassan domen ändå så att alla utlandsfödda medborgare har rätt till barnbidrag, däremot finns det ingen regelmässig kontroll av att mottagare av barnbidrag verkligen bor kvar i Sverige. Jag har kontaktat Försäkringskassan för att reda ut det här.

Men detta räcker inte heller. 

Av de 460 000 som fått medborgarskap sedan 2010 ingår barn som inte är födda här men som är under 18 år när föräldrarna får det. 

Lek med tanken att bara 10 % av dessa nya medborgare inom några år flyttar hem igen, eller till något annat land. 46 000 personer. Dessa får alla två barn utomlands. Då är vi uppe i 90 000 personer. 

Söker samtliga medborgarskap får samtliga medborgarskap. 90 000 personer som aldrig satt sin fot i Sverige har när de blir vuxna alla rättigheter de vill. Vi pratar om en medelsvensk stor stad, födda utomlands, som alla blir svenska medborgare.

De kan flytta hit, visa det svenska passet och bara bosätta sig här. De behöver inte ha något giltigt skäl, inte om de är medborgare redan. De folkbokför sig och vips får de alla rättigheter alla andra medborgare har. Gratis universitetsstudier, CNS-lån, sjukpenning (om de inte jobbat i Sverige har de dock noll kr i SGI också), försörjningsstöd, bostadsbidrag, föräldrapenning. You name it. 

Det räcker med att de tar ett flyg hit och folkbokför sig här. Faktum är att vissa rättigheter, som barnbidrag, till synes inte ens kräver folkbokföring. Så när de som medborgare får barn kan de söka barnbidrag i Sverige. 

I framtiden ger den här rättigheten Sverige en överhängande risk av en stor inflyttning av folk födda utomlands som i vuxen ålder bara flyttar hit. För att de kan. Och vi kan inte göra någonting åt det. De har samma rättigheter som alla andra medborgare. 

Så här kan vi inte ha det. 

Ska en utlandsföddas barn bli medborgare ska barnet födas i Sverige på ett svenskt sjukhus.

Det är bara att införa den begränsningen – har du fått ditt medborgarskap som vuxen och inte fötts i Sverige har du ingen möjlighet att söka medborgarskap för barn födda utomlands. Varför ska vi bevilja det? 

Skatteverket har den datan, det är bara att införa regeln att alla ansökningar automatiskt ska checkas mot när medborgarskapet beviljades och ge avslag om ansökan kommer från en person som själva inte fötts i Sverige. 

Ändra lagen omedelbart. 

För försvinner den här rättigheten försvinner rätten till bidrag med den och vi kan stoppa ett av alla de hål systemen har. 

Jag har begärt ut från Skatteverket hur många som skickat in den där anmälan sedan 2008. Vi får se om jag får ut den uppgiften. 

Sedan skulle man ju vilja veta hur många pass som utfärdats till barn födda utomlands och hur mycket barnbidrag som betalats ut. 

 

Edit kl. 17.33:

Enligt en läsare tolkar inte Försäkringskassan domen så att utlandsfödda har rätt till automatiskt barnbidrag, jag har kontaktat dem för att få detta bekräftat. Därför har jag raderat två meningar. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!