Pensionsmyndigheten gräver djupare i hålet

Det är alltid roligt när myndighetspersoner självmant ger en mer material, som man inte efterfrågat men tacksamt tar emot. Särskilt när de inte själva är medvetna om att det är det de gör. 

Idag valde Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren att skriva på Jan Ericsons Facebooksida, en helt offentlig profil så kommentarerna är således dessutom offentliga så fort de publiceras.

Han kommenterade mitt inlägg och det pågående bråket jag har med myndigheten och gav mig utan att tänka sig för mig både mer ammunition i min överklagan hos Kammarrätten och det här blogginlägget. 

Bakgrunden är ju att jag i september begärde ut material från dem.

Första begäran skrev jag omedvetet inte specifikt på barn, även om det sedan framgick i följande konversation med myndigheten och jag då korrigerade min begäran. 

I den begärde jag statistik för perioden 2009-2018.

p

Oväntat så avslog de min begäran att få ut helt vanlig statistik om efterlevandepension fördelat på födelseland. De påstod att det inte var en allmän handling. 

Jag testade en vecka senare med en mindre begäran, då barn och 2014-2018. Samma resultat. 

De avslog begäran helt. Utan skäl mer än de inte kunde göra det med ”rutinbetonade åtgärder”. 


De krävde sedan att få 850 kronor i timmen och 4 timmars jobb, så 3 400 kronor för att lämna ut materialet. 

Det är detta jag överklagat. 

När Jan Ericson, moderat riksdagsledamot, läste hur de obstruerade begärde han ut samma uppgifter via Riksdagens utredningstjänst (RUT). 

Det var dessa jag byggde inlägget igår på. 

Men Ericson passade på att inte bara begära ut för barn samt vuxna och åren 2009-2018 och också fördelat per land, jag hade begärt ut född i Sverige, EU och utanför EU bara. 

Ett mer omfattande material än min första begäran och dubbelt så stort som min andra begäran. 

 

Ole Settergren, som jag antar är den vänsterpartistiska statistikchefen Hanna Linnérs chef, kunde inte låta bli att kommentera mitt inlägg.

Han ser ut så här förresten (pressbild från Pensionsmyndigheten).

Ole Settergren. Pressbild Pensionsmyndigheten. Foto Daniel Roos


Ni ska få läsa hela konversationen jag hade med honom idag. 

 


Här underlåter Ole att skriva att de avslog min begäran om offentlig handling och istället ”erbjöd” mig att köpa samtlig information för det facila priset 3 400 kronor. 


En bekräftelse på att kostnaden för RUT var noll kronor. 

 

 

”RWU:s ursprungliga begäran var mer omfattande och bedömdes kräva mer arbete än RUTS. ”

Här börjar alltså Ole Settergren ljuga om begäran, som ni alla vet bara var barn och ungdomar, eftersom det var ensamkommande jag tänkte undersöka och jag begär aldrig ut mer information än jag behöver heller. Varför ens betala 2 kronor per kopia för materialet när jag kan begränsa mig till de gratis 9 sidorna som finns?

Nedan påstår han också att det handlar om en gräns. Som om min begäran alltså accepterades som allmän handling. 

Men hela mitt överklagande bygger på att det inte finns någon ”gräns”. När man begär ut allmänna handlingar finns det en gräns på 10 sidor. Men de accepterade ju inte ens att det var en allmän handling utan krävde betalt från sida ett, eller snarare, det krävde 850 kronor i timmen. 

 

 


Här kommer den kanske mest ofattbara kommentaren av Ole Settergren: 

”Var vänlig och vårda ditt språk och dina tankar”.

En offentligt anställd tjänsteman på en myndighet vars enda simpla uppgift är att ge service till medborgarna, vilket är fallet med alla myndigheter, anstår sig alltså kräva någon slags självcensur av en opinionsbildare som bara vill att allmänheten får kännedom om hur mycket pengar som betalas till barn och ungdomar som är födda utomlands. 

För man kan inte tolka ”vårda dina tankar” på annat sätt. 

 

 

Han vägrar konsekvent att svara på varför RUT fick ett dubbelt så stort material gratis medan han ville ha 3 400 kronor av mig för halva. 

 

Notera sedan att han kräver Jan Ericson om hjälp. Han tycker att kallas lögnare, när han bevisligen ljuger, inte är ”god ton” och kräver att Jan ska kräva rättning i ledet. Oh the irony. 

I sista kommentaren vägrar han fortfarande att backa från det helt orimliga påståendet att en begäran om hälften av materialet ändå skulle ta betydligt längre tid att ta fram än dubbelt så mycket.

Och därför motivera en kostnadsskillnad mellan 0 kr för riksdagen och 3 400 kronor för mig. 


Myndighetsaktivism at it’s best. 

Något annat sätt kan man nämligen inte beskriva hela denna Kafka-liknande affär. 

De vill med priset avskräcka vanliga personer från att ta del av kontroversiell fakta så ni läsare inte ska få veta hur saker är. 

Pensionsmyndigheten vilseleder dessutom aktivt Jan Ericsons läsare på hans öppna Facebook-sida genom att TROTS att jag gett korrekt information vidhålla att min begäran var större än Jan Ericsons och det därför är motiverat att jag betalar 3 400 kronor per än riksdagen för i princip samma material. 

Därutöver tror också denna statlig anställda tjänsteman satt på en servicemyndighet att han har rätt att kräva att jag ”vårdar mina tankar” och springer till Ericson om begäran om stöd för att jag rättmätigt kallar en lögnare för en lögnare. 

Nej, Ole Settergren.

Du har ingen som helst rättighet att kräva något av mig faktiskt. Men jag har som medborgare rätt att kräva saker av dig i ditt jobb. Jag är nämligen inte en skattefinansierad tjänsteman som lyder under offentlighetsprincipen men det är du och din myndighet. 

Det vore klädsamt om någon från Pensionsmyndigheten kan förklara var i hela friden de håller på med. 

Men allt detta har lett till en slutsats – myndighets-Sverige är nerlusade med aktivister av olika slag. 

Och det finns myndigheter som medvetet har obstruerings-strategier för att neka medborgare information, det vet jag efter sex år. 

Här kommer en lista på de vanligaste:

  • De ignorerar den första begäran  per mail i hopp om att man ska glömma bort
  • De missförstår medvetet begäran och lämnar ut andra uppgifter
  • De råkar inte se halva begäran och lämnar bara en del av det du begärt ut
  • De låtsas inte förstå vad du menar och säger att ingen data finns om du inte använder exakt rätt terminologi
  • De sekretessmärker nästan allt och hoppas att du inte begär att få sekretessbeslut eller överklagar
  • De kräver betalt
  • De avslår helt begäran och hävdar att det material du begärt ut, som du vet finns i egenägda databaser och som tar en statistikperson någon timme att knappa fram, inte är allmän handling
  • De hävdar att materialet inte kan delas upp så att de kan ta 50 kr och 2 kronor per sida betalt trots att det du efterfrågar bara t ex är budgeten

Nu efterlyser jag personer som anonymt kan berätta om den myndighet just ni jobbar på uttalat tillämpar en eller flera strategier för att att slippa leverera material till medborgare som kräver det. 

Jag garanterar att ni är anonyma. Jag kommer publicera era historier och bara ange vilken myndighet det gäller. 

Även ni som slutat på myndigheter men vill berätta om hur det var när ni jobbade där är välkomna. 

Märk mailet med ”Tystnad på myndighet” så jag vet vilket inlägg det handlar om. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!