Död eller inte död

Ni som följer mig har följt bråket jag har Pensionsmyndigheten, som vägrade lämna ut uppgifter om efterlevandepension till barn. Jag har lämnat in överklagandet till Kammarrätten nu, så får vi se var statistikchefen tillika Vänsterpartisten Hanna Linnér svarar och vem som vinner. 

Men det spelar i sak ingen roll. För uppgifterna har jag fått. Jan Ericsson, moderat riksdagsledamot, blev intresserad av ämnet och beställde då ut siffrorna via Riksdagens Utredningstjänst. 

Han och jag publicerar därför detta tillsammans, hans kommentar finns längst ner i inlägget. 

Vi har sedan 2009 betalat ut 9,2 miljarder i efterlevandestöd till barn totalt, infödda som utlandsfödda. 

Det handlar alltså inte om några småpengar. 

När du är utlandsfödd räcker det med tillfälligt uppehållstillstånd och att du har en utsedd vårdnadshavare i Sverige. Detta är varje kommuns socialtjänsts ansvar att ordna för varje individ som säger sig vara ett ensamkommande barn under 18 år. 

Skälet jag ville ha uppgifterna är givetvis att kolla hur gruppen ensamkommande utnyttjat detta bidrag. 

Av de 9,2 miljarderna har 1,35 miljarder , eller 15 %, gått till utlandsfödda barn. I den kategorin ingår även där ingen uppgift finns om hemland.

Observera att 170 miljoner kronor gått till efterlevandepension för barn födda i ett okänt land. 1 185 personer totalt har fått pengar utan att ens ha behövt uppge varifrån de kommer och var föräldrarna bodde när de dog. 

 


Notera att samtliga utlandsfödda finns här, även de som har föräldrar de kommit hit med som flyktingar och de som är adopterade.

Så hela den här summan kan inte härröras till ensamkommande, det är därför ursprungsland är viktigt. 

Om du har PUT och kom med din familj som säg 5-åring och din mamma dör när du är 15 år är det nog få som invänder att du ska ha samma rättigheter som en jämnårig svensk. 

Men ensamkommande, det är något annat. 

För vi vet vilka länder ensamkommande kommer ifrån.  Afghanistan, Somalia, Syrien, Eritrea och Irak. 


Det är så här vi kan singla ut de adopterade utlandsfödda barnen, som ju är svenskar på precis alla andra sätt än just födelse. För vi har i princip inga adoptioner från dessa länder, utan istället är det Chile, Colombia och andra sydamerikanska länder, Etiopien, Korea, Kina, Indien, Sri Lanka som är vanligaste födelseländerna för adopterade i Sverige. 

Till afghanska barn har vi mellan 2009 och 2018 betalat ut 158 285 931 kronor i efterlevandepension. 

 

Det blir väldigt plottrigt att publicera varje lands siffror från dumpar från Excel så här så jag kommer sammanfatta resten i text.

Rapport efterlevandepensioner (klicka på länken så når ni excel-filen och kan räkna själva).

Eritrea: 35 664 821 kronor

Irak: 159 968 744 kronor

Somalia: 162 040 803 kronor

Syrien: 82 791 001 kronor

…….

Sammanfattningsvis så har vi betalat ut 598 miljoner kronor sedan 2009 till barn från de fem största länderna som kommer som ensamkommande. 

Fortfarande ingår de barn som kom med sina föräldrar och föräldern de facto dött i Sverige, det finns ingen möjlighet att singla ut dem från de ensamkommande men man får ändå ett hum om storleken då man jämför siffrorna med de för vuxna från samma land. 

För om en mamma eller pappa har dött har denne lämnat efter sig sin partner (om man inte är skild men utlandsfödda är otroligt mycket mindre skilja är infödda) och då kan den andra vuxna också söka ersättning. 

Samtidigt som afghanska ”barn” fick 158 miljoner kronor fick afghanska vuxna 6,5 miljoner under samma tidsperiod. 

Eritrea; 13,8 Mkr

Irak; 79,5 Mkr

Somalia; 13,9 Mkr

Syrien: 62,5 Mkr

……

Du kan alltså söka efterlevandepension även om du inte bor i Sverige, det enda som krävs är förutom intyg på dödsfall och vigselbevis en ifylld blankett där du intygar på heder och samvete att du gjort rätt. 

Om man kollar och jämför siffrorna med utbetalt för barn och för vuxna för samma land kan man notera två länder som sticker ut: Afghanistan och Somalia. De övriga känns ganska sannolika att beloppet för vuxna inte skiljer sig för mycket från barn, givet att många familjer har fler än ett barn ska ju den summan alltid vara ett par gånger större. 

Men som ni ser är det otroligt mycket fler barn från just Somalia och Afghanistan som fått efterlevandepension jämförelsevis. 

Hur söker man då detta och vilka krav finns?

Följande information finns på Pensionsmyndighetens hemsida. 

Om det antas att barnet kommer vistas här mer än ett år får de söka pensionen, TUT eller PUT spelar ingen roll. Men man kan söka först när man fått uppehållstillstånd. 

 


Ensamkommande söker pensionen genom en blankett.  För förälder som aldrig bott i Sverige. 

Så här ser den ut:


Även här handlar det om att du intygar på heder och samvete. Något bevis för att föräldern/föräldrarna är döda behöver du inte lämna in. Pensionsmyndigheten kräver bara att din officiella vårdnadshavare skriver under. 

Jag har frågat dem om de synkar sin data med Migrationsverkets vad gäller ansökningar för att få hit anhöriga så att samma personer som fått pensionen inte sedan tar hit de ”döda” föräldrarna. Jag har inte fått svar än.

För att sätta siffran 600 miljoner kronor i relation till något: 15 % av totalt utbetald efterlevandepension till barn betalades ut till utlandsfödda, övrigt belopp till svenskar. 

Hela summan till utlandsfödda är alltså 1,35 miljarder.

Av dessa har alltså 600 Mkr gått till de fem länderna som flest ensamkommande kommer ifrån och framför allt sticker Afghanistan ut. 

44 % av efterlevandepensionen till utlandsfödda barn har betalats ut till de fem vanligaste länderna för ensamkommande. 

158 miljoner kronor har gått till afghaner, det vill säga 12 % av hela summan till utlandsfödda barns pensioner

2018 fanns det totalt 52 000 personer födda i Afghanistan i Sverige.

Samtidigt står just afghaner för bara 0,5 % av Sveriges befolkning tog afghanska barn emot 1,7 % av stödet för efterlevandepension. Och det är den gruppen som fullständigt dominerar gruppen ensamkommande. 

En annan siffra man kan kolla på är förändringar. Och 2014 hände något. 

 • 2013 fick 238 afghaner 4,6 Mkr totalt. 
 • 2014 var siffran plötsligt 608 personer, som totalt fick 16,2 Mkr. 
 • 2015 var de 1 179 personer som delade på 29,7 Mkr. 
 • 2016 var det 1 525 personer och 33,8 Mkr. 
 • 2017 var det 1 457 personer och 31,2 Mkr
 • 2018 betalades 1 460 personer en summa på 30,8 Mkr. 

Observera att eftersom stöd betalas upp upp till 20 år är det delvis samma personer som får stöd ett antal år.

……

Eftersom du behöver ha TUT eller PUT för att få söka kan inte den stora migrationsvågen, då det totalt kom 35 000 ensamkommande 2015 räknas in i statistiken för 2015. Så varför ökade summan då? Även om det året innan migrationskrisen kom betydligt fler än vi var vara med. 

Jag skulle säga kunskapsöverföring.

Gruppen fick kunskap om pengarna och man spred den kunskapen inom gruppen, kanske visste folk redan när de kom att pengarna kunde sökas för att vänner och bekanta som åkt före berättat det via telefon och mail. 

Somalia visar samma mönster. 2013 var det 177 personer som fick 2,7 Mkr. 

 1. 2014 var det plötsligt 579 personer som tog emot 12,3 Mkr. 
 2. 2015 hade siffran ökat till 1244 personer som fick  28 Mkr.
 3. 2016 steg siffran ytterligare till 1 764 personer och 34,3 Mkr.
 4. 2017 var det 1 909 personer och 36 Mkr. 
 5. 2018 toppade gruppen, hittills, på 1 927 personer och 36 Mkr. 

………

Syrierna uppvisar samma mönster, liksom eritreanerna. De som sticker ut är Irak, där trenden är mindre och mindre pengar. Irak var en stor invandrargrupp sent 1990-tal och fram och tillbaka under 2010-talet, som sedan ökade i migrationskrisen igen. 

Vad hände 2014 som gjorde att det plötsligt var en massa utlandsfödda barn som hade döda föräldrar?

För att kunna få fram ett exakt belopp som betalats ut till barn med föräldrar som aldrig bott i Sverige måste RUT nog beställas igen, chansen att jag ska få ut den siffran från en obstruerande myndighet som inte vill rätta sig efter offentlighetsprincipen är liten. 

Men det material jag fått visar hur mycket pengar som går till pensioner till utlandsfödda barn, och framför allt, att ensamkommande utnyttjar systemet. Med obefintlig kontroll om föräldrarna är döda är det gratis pengar och med en obefintlig ålderstest kunde ”ensamkommande” tack vare en liknande debatt som apatibarnen obekymrat säga vilken ålder de ville och det blev den åldern i pappren.

Fram till 2018 kunde ”barnen” få ut två år retroaktivt, detta stoppades 2018 då bara sex månader betalas retroaktiv. 

Nu har vissa dörrar stängts men vi har fullt med hål att stoppa. 

66 miljoner kronor bara förra året gick till 3 300 individer med afghanskt och somaliskt ursprung som sagt att deras föräldrar är döda. 

Varför betalas ens ut stöd till barn vars föräldrar aldrig bott i Sverige?

Enda rättvisa är att helt avskaffa den möjligheten. 

Efterlevandepensionen är tänkt att ge barn som blivit föräldralösa, i Sverige, viss ekonomisk kompensation tills de är 20 år. 

Inte vara en bidragskran för hela världens asylflyktingar som bara behöver skriva under en blankett.

Nu skulle det vara kul att veta om någon politiker tar bollen att kräva att Migrationsverket och Pensionsmyndigheten byter information med varandra när ensamkommande söker anhörigasyl för föräldrar, för att kolla om man ljugit om döda föräldrar tidigare. 

 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

…………………………

Kommentar Jan Ericsson, moderat riksdagsledamot:

 

Att de svenska bidragssystemen är mycket generösa mot nyanlända är ingen hemlighet, och det är inte heller en hemlighet att det är mycket svårt att styrka att en ensamkommande ung människa mist sina föräldrar i hemlandet, och ännu svårare att bevisa att det inte skett. Moderaterna vill se stegvis kvalificering till våra trygghetssystem, och efterlevandepensionerna är något som jag tycker man borde granska närmare.

När jag hörde att Rebecca Weidmo Uvell försökt få ut uppgifter från Pensionsmyndigheten om utbetalda efterlevandepensioner till utrikes födda barn blev jag nyfiken. Och när jag hörde att hon inte lyckats få ut uppgifterna blev jag faktiskt upprörd – det hade varit intressant information. Jag bestämde mig då för att i stället ställa egna frågor om saken via Riksdagens Utredningstjänst som jag har tillgång till som riksdagsledamot. Och det tog inte lång tid innan jag fick ett utförligt svar.

Totalt har över 15 miljarder betalats ut i efterlevandepension till utrikes födda under åren 2009-2018.

Under samma period utbetalades 1,3 miljarder i efterlevandepension till utrikes födda barn upp till 20 år. Utbetalningarna har fördubblats från 2013 till 2018, då nära 200 miljoner betalades ut.

Dessutom kom 1.185 från ”ingen uppgift om födelseland”. Hur man kan betala ut efterlevandepension till någon från ”okänt land” för att denne mist sina föräldrar är minst sagt en gåta. Man vet alltså inte från vilket land någon kommer eller var dennes föräldrar bott, men litar ändå på en obekräftad uppgift från en ungdom att föräldrarna är avlidna?

År 2018 betalade samhället ut 160 miljoner kronor i efterlevandepensioner till över 8.000 barn och ungdomar upp till 20 års ålder från de ovan uppräknade länderna. I vilken mån man verkligen kunnat göra en ordentlig utredning av påstådda dödsfall i dessa länder låter jag vara osagt. Men jag begriper i vart fall inte hur det skulle kunna gå till att utreda detta på ett tillförlitligt sätt när det gäller länder i krig och konflikt, utan tillförlitliga myndigheter, utan folkbokföring och utan tillförlitliga rättssystem.

Men att en ung människa kan åka till Sverige och direkt få utbetalt efterlevandepension för påstått avlidna föräldrar i hemlandet är, alldeles oavsett möjligheten till kontroll, givetvis fullständigt orimligt. Detta har självklart aldrig varit syftet med vårt svenska system med efterlevandepensioner.

Självklart kommer jag att lyfta denna fråga i riksdagen.

 

Jan Ericson

Riksdagsledamot (M)

www.ericsoniubbhult.se

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!