Konfessionella skolor är inte problemet

När man precis ledsnat på ”avskaffa friskolor”-debatten övergår den till lika tjatiga ”förbjud konfessionella”-debatten. 

Som många debatter i Sverige är även skoldebatten korkad. Den skjuter över målet hela tiden, av olika intressen. Nu försöker Folkpartiet att plocka poäng i integrationsdebatten genom att gå tillbaka till Lejonkungens strategi 2002 om hårdare tag. 

Men konfessionella skolor generellt är inte problemet, de muslimska är. Vi har ca 70 konfessionella skolor i Sverige, den absoluta majoriteten är kristna, katolska eller judiska skolor. En liten andel är muslimska. 

För många skolor drivs istället som vanliga friskolor, med ”muslimsk inriktning”. 

De som vill förbjuda konfessionella skolor är alltså beredda att stänga igen och förbjuda skolor som har profilen på den statsreligion vi de facto har, och den skyddade minoriteten judar, för att man vill komma åt integrationshaveriet för de stora grupper muslimer som kommit under 30 år. 

Sila mygg och svälja kameler har aldrig varit ett bättre ordspråk. 

Al Azhar-skolan är en av de mest kända, negativt. Det avslöjades bland annat 2016 att de bedrivit könsuppdelad undervisning. 

De ägs av en insynsskyddad stiftelse, bara en sådan sak att man tillåter det från det offentliga. 

Det står svart på vitt att syftet med stiftelsen, och därmed skolorna är att ”skydda och förstärka muslimska barn i identitet för att upprätthålla muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet”. 

 

Om det är integration man vill ha kan man alltså inte låta sådana här skolor få finnas, men det finns istället ett oklart antal skolor just med muslimsk inriktning. Någon lista på alla i landet har jag inte hittat och jag tror inte det finns någon sådan heller.

Enligt Skolverkets egen rapport från 2016 om somalier är just skälet varför man väljer en skola med muslimsk inriktning att de inte vill att barnen ska bli svenskar, de ska till varje pris behålla sin egen kultur skild från vår.

Al Azhar inledde med att just driva en konfessionell skola. Så den i Örebro, som är den första, startades som just detta.

När man startade i Vällingby hade man lärt sig sin läxa så istället startades en vanlig friskola med ”muslimsk profil”. 


700 elever, som genererar skolpeng och som försvinner rätt ner i det stora svarta hål en insynsskyddad stiftelse är. 

Varför tillåter vi andra huvudmän än publika aktiebolag?

Som alla medborgare har rätt att kontrollera via boksluten som är offentliga?

Här har Folkpartiet ett förbud de kan driva – förbud mot andra huvudmän än aktiebolag. Förening låter fint men det är också insynsskyddat. En förening kan äga ett aktiebolag, alltså kan föreningen driva skolan via ett aktiebolag för att transparensen ska vara maximal. 

I december 2018 greps åtta personer i en gryningsräd, samtliga knutna till stiftelsen som driver flera skolor och förskolor. 

 Jag har maskat häkntingsbeslutet men ni kan läsa det i original här. 

Notera att en person är sekretessmärkt. Varför undrar man ju direkt. Samtliga häktade är födda på 60-talet och är alltså i 50-årsåldern. Det handlar inte om någon slags ungdomskriminalitet, tvärtom. 

De misstänktes ha tagit skolpengen och fört över 10 miljoner kronor från sin stiftelse till bolag utomlands för att starta en muslimsk bank. Planen var att få ihop 150 miljoner kronor som det krävs för ett svenskt tillstånd. 

Skolpengar till bankverksamhet.

Huvudmannen dömdes till 4,5 år i fängelse, övriga dömdes till näringsförbud och skadestånd. 


Fyra personer dömdes i somras och Skolverket inledde en kontroll. 

 Totalt har stiftelsen tagit emot 14 miljoner kronor i bidrag. 

Har då Skolverket meddelat att man dragit in tillståndet?

Såklart inte. 

I Sverige är sådana här petitesser, som upprepade överträdelser, bön, könsuppdelning, dömda rektorer och bedrägerier ingenting när det gäller tillståndet att få bedriva skola. 

Jag har fler skolor. 

Imanskolan är ett annat exempel på skola med muslimsk inriktning. Där jobbar det bara fyra etniskt svenska lärare, som då kan antas ha svensk lärarexamen. De redovisar inte skolans lärares kompetens på hemsidan tyvärr så det är omöjligt att se vilka av dem som är behöriga eller inte. Så vissa av de med utländska namn kan absolut ha svensk examen.

Hur ska muslimska barn lära sig svenska ordentligt och integreras i det svenska samhället om de flesta de träffar i skolan själva är utlandsfödda eller har den bakgrunden?

Det är svårt att styra elevsammansättning utan att man helt inför planekonomi igen men lärare kan man styra. Varför bestämmer man inte att X procent av lärarkåren ska ha en svensk lärarexamen? Då sållar man automatiskt bort en del utlandsfödda lärare som har validerat examen. 

Jag säger inte att dessa personer inte kan undervisa, det finns garanterat många bra lärare med utländsk examen, men återigen handlar detta inlägg om integration. Och om integrationsaspekten ska råda måste vi ha krav på att alla barn träffar svenska lärare, inte nästan bara utlandsfödda. 

Även Imanskolan har varit i blåsväder tidigare. 2003 ingick de i en granskning som SVT gjorde, de uppfyllde inte en rad krav som ställs på skolor. 

Rektorn dömdes till fängelse 2003 för skattebrott. 


Men ingenting hände såklart, de driver fortfarande skola.

De har fortfarande märkliga inslag i undervisningen också.

Det står uttryckligen på hemsidan att de har koranläsning på schema och bön finns angivet under skolans mål. 

Jag mailade Skolverket och frågade om det här. 

Svaret kan ni knappt läsa så jag kopierar texten nedan. 

 

”Hej Rebecca!

 Tack för din fråga om religiösa inslag i skolan.

”Får skolor ha bön mitt på dagen för de som önskar”?

Fristående skolor får ha exempelvis bön (i skollagen kallas det konfessionella inslag”) om det inte är en del av undervisningen. Det kan handla om raster eller efter skoltid. Det ska vara frivilligt att delta.

Koranläsning som en del av undervisningen?

Det beror helt på. Det kan ju vara inom ramen för ordinarie undervisning exempelvis inom religionsämnet. Men om det handlar om konfessionella inslag, det vill säga att eleverna på något sätt ska bekänna sin tro till en religion, inom ramen för undervisningen, är det inte ok.

Arabiska på schemat?

Återigen beror det helt på. Elever har exempelvis rätt till modersmålsundervisning. Elever kan också välja att läsa arabiska som modernt språk inom ramen för språkvalet. Det ska såklart vara något som eleverna väljer.

Vi vet att vissa skolor uppges ha obligatorisk ”prova-på undervisning” inom flera olika moderna språk inför språket. Det finns inte stöd i skollagen för att göra så. Utgångspunkten är att eleverna ska välja ett språk och sen läsa det, de har rätt att få ett minsta antal timmar i språket enligt timplanen.

Konfessionella inslag i skolan: 1 kap. 6-7 §§ skollagen

Skollagen och förordningar: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar

…….

Redan barn som går i ettan på Imanskolan har arabiska på schemat, barn som inte ens kan läsa svenska än. 

 

Nu är jag av den uppfattningen att modersmål är något som föräldrar själva måste ombesörja oavsett språk. Klarar man inte av det själv får barnen helt enkelt glömma bort det språket, det kan inte vara det offentligas uppgift. Men nu har vi än så länge rätt till det tyvärr. 

Vad gäller bön – hur ska man dessutom kunna bevisa att det verkligen är frivilligt? Om alla andra deltar gör grupptryck av vuxna och barn att man ändå tvingas. 

Enklast vore att vi skriver Skollagen som att bön inte får förekomma i skolans lokaler. Punkt. Be får man göra på sin fritid. 

Just för att frivilligheten blir en slags gisslansituation. Hur ska en 7-åring kunna hävda frivillighet enligt Skollagen?

Al Salam-skolan är mitt sista exempel. Genom åren har de kritiserats ett otal gånger.

Till exempel fick de ingen sex- och samlevnadsundervisning 2006 och förbjöds lyssna på modern musik. 2011 sa ordföranden för stiftelsen att man inte kan vara homosexuell och muslim.

De finansieras av Saudiarabien, rakt av. Vilket avslöjades 2018. 

Det är solklart att det inte finns någon anledning för oss att tillåta muslimska skolor att existera tycker jag. 

Integrationen, eller brist på, har blivit en överordnad faktor och med hänsyn till den borde alla som pratar om att förbjuda konfessionella skolor tala ur skägget – förbjud muslimska friskolor oavsett om det är konfessionella eller inte. 

Det handlar nämligen framför allt om att barnen måste få en chans att bli svenskar. Deras föräldrar har kommit hit valfritt, av alla länder i världen valde de Sverige trots att det ligger otroligt långt bort från allt. 

Väljer man Sverige väljer man också att själva bli svenskar och att barnen ska bli det.

Det står inte i motsats att också behålla sin egen kultur men integration förutsätter att man är beredd att inkludera det nya landets kultur och språk både vad gäller sig själv och vad gäller barnen. 

Behålla sin egen kultur, språk och religion är man givetvis fri att göra. Men det är dock inget som ska bekostas av det offentliga utan det får man både betala och ombesörja själv. 

Med tanke på att vi har tagit emot långt över en miljon muslimer under 2000-talet är det hög grad att vi börjar fokusera på att integrera just muslimer. 

Katoliker och judar är redan till fullo integrerade i det svenska samhället och kan därför fortsätta driva sina friskolor. 

Sluta kräv förbud mot konfessionella skolor och kräv med hänsyn till det överordnade behovet av integration att inga muslimska skolor får drivas. 

Går det att lösa med befintliga lagar, gör det. Är det omöjligt får man jobba runt det och fatta beslut som leder till samma resultat. 

Europakonventionen att föräldrar har rätt att välja skola efter religion innebär inte rätt till offentligt finansierad friskola efter religion. Då får man starta, och tillåta, helt privata. 

Vi kan rikta en rad nya krav mot skolor för att få bort avarterna.

Som att kräva att man måste bedriva verksamhet i aktiebolag för transparensen, alla föreningar och stiftelser som vill driva skola kan gott starta ett aktiebolag för detta ändamål så att vi andra kan granska var pengarna går. 

Ett krav på X antal procent lärare med svensk lärarexamen vore också ett bra krav i integrationens namn, så att vi kan garantera att alla barn åtminstone träffar svenska vuxna och får den undervisning en svensk lärarexamen ska garantera. 

Förbjud utlandsfinansiering av friskolor. 

Förbjud huvudmän som har dömts och ta in tillståndet direkt om huvudmannen dömts i domstol till brott högre än fortkörning eller liknande.

Inför noga kontroller av alla som bedriver skolor, befintliga och nya, och neka respektive dra in tillstånd till alla skolor som inte uppfyller nya reglerna. Detta kan man säkert lösa genom en ny regel att tillstånden ska sökas om vart X:e år, för att säkerställa att inga nya omständigheter dykt upp som gör att skolans huvudman inte anses lämplig längre. 

Förbud mot alla former av religiösa aktiviteter, som bön och läsning av religiösa böcker, i skolans lokaler. Inte bara om de är ”frivilligt”. Man kan helt uppenbarligen inte garantera frivilligheten. Då borde den inte heller finnas i lagen.

Och börja stänga skolor direkt som inte sköter sig. Konfessionell eller inte. 

Att förbjuda konfessionella skolor kommer bara leda till att alla skolor startar som vanliga friskolor, med inriktning av religion XYZ. Inget förändras. 

Det är resultatet man vill åt, innehållet. Då kan man inte hålla på med populistiska utspel om att förbjuda endera skolformen som inte kommer leda till någonting mer än att man plockar mediala poäng. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!