Förbränningsskatt förstör miljön

Miljöpopulisterna C och MP har inte bara babblat om delfiner för att få igenom en meningslös skatt på plastpåsar – de har även fått igenom en meningslös skatt på att bränna upp plast. 
 
 
De påsar du idag köper, och sedan använder som soppåsar, hamnar till slut i en ugn för att förbrännas till fjärrvärme. Man utvinner alltså energi ur skräpet, inklusive plasten, och på det sättet neutraliserar man ju också den energi det tog att producera påsen, åtminstone reducerar. 
 
Men även denna gång har remissinstanserna sagt nej, trots detta körde man på för vad är väl en skön och god symbol att sätta på den ekologiska tygkassen så att alla ser mot verklig miljönytta?
 
Även utredaren konstaterade att en avfallsförbränningsskatt skulle bli fiskal, det vill säga bara bli en intäkt och inte generera ett enda dugg annat. Noll miljönytta. 
 
 
I Sverige värms många hus upp av just fjärrvärme och den produceras framför allt av att vi bränner sopor. 
 
En expert på energifrågor jag tillfrågat säger så här om skatten:
 
”Den konkreta effekten är att mindre plast kommer att sorteras ur avfallet eftersom skatten är på vikt, inte energivärde. Och plast har mycket högre energivärde = mindre vikt.
 
Idén att avfallsmängden skulle minska om en skatt påförs i sista ledet är helt befängd och plastpåseskatten är även den märklig. Men såväl MP som C har ett starkt motstånd mot avfallsförbränning och tror på riktigt att cirkulärekonomi betyder att inga fraktioner alls uppstår.”
 
Såväl Energiföretagen som Svenskt Avfall har skrivit bra om detta, Fortum hade en artikel i Di på temat som var för någon vecka sedan (med Per Langer). I princip samtliga remissinstanser var emot – inklusive utredaren själv.
 
Det är milt uttryckt hål i huvudet. Det man behöver göra är att titta på produktionsledet, ”designed to be reused/repaired/recycled”. Där uppstår den önskade effekten.
 
Nu är det klimatpopulism i kombination med att visa upp segrar (ffa grön skatteväxling) i JÖKen.”
 
 
Hål i huvudet alltså. 
 
 
Plasten tar olika vägar. Den plast vi källsorterar och den som finns i sopor. Delar av den som källsorteras återvinns men andra energiåtervinns. Plast som brinner har också högt energivärde, så till exempel cementtillverkning, som behöver bränslen med detta, använder plasten i sin tillverkning. 
 
Men en skatt motverkar ju direkt återvinning trots att det är återvinning Bolund och Lööf säger sig vilja åt genom skatten. 
 
 
Energiföretagen är, som många andra, också emot skatten av precis denna anledning. 
 
 
 
En fiskal konsumtionsskatt på fjärrvärme. 
 
Samma sak säger IKEM.
 
 
”Förslaget är ett hafsverk som helt saknar konsekvensanalys och kommer att leda till en ökad miljöpåverkan eftersom den ger mindre återvinning av plast, ökad användning av förpackningar, ökad resursförbrukning och ökade koldioxidutsläpp”
 
 
 
 
Men jag hoppas att miljöpopulisterna tycker att det är värt att några enhörningar och kattungar dör nu för att de hellre bryr sig om sin egen plakatpolitik än miljön. 
 
………
 
Edit 7 oktober:
 
Även Lagrådet säger nej. Av precis samma skäl. 
 

……….

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!