Tillsynsavgifter – kommunernas kassako

Många livsmedelshandlare inklusive små närbutiker och kiosker har en betydande andel av sina intäkter från tobaksförsäljning. 

Det nya rökförbudet utanför entréer innebar inte bara att handlare måste säga till varje person som råkar ta ett bloss utanför deras entré utan också att de numera måste söka tobakstillstånd. 

En ansökningsavgift måste från och med i år betalas, därefter en årlig tillsynsavgift. 

Säga till tiggare som bosatt sig utanför entrén får de fortsatt inte säga till. Men följer de inte reglerna i tillståndet riskerar de inte bara att bli av med tillståndet utan dessutom fängelse. 


Vi har i Stockholm en skjutning var 3-4 dag och en dödas i skjutningar var 18:e dag. Fem våldtäkter per dag anmäls.

Men säljer du tobak till en person med falskleg kan alltså få fängelse. 

Den sägs ska täcka kostnaderna för minst ett besök per år. Att som tillsynspersonal åka ut och kontrollera att reglerna följs är en standardiserad sak, det skiljer sig inte nämnvärt att göra det i mindre städer som Umeå och Malmö än i Stockholm. 

Är det inte konstigt då att tillsynsavgifterna skiljer sig avsevärt från stad till stad? 

I stora städer krävs mer bilåkning för att nå butikerna än mitt i små städer men å andra sidan har landsortskommuner en hel del affärer utanför tätorterna och de kräver betydligt mer bilåkning. Så priserna borde alltså inte skilja sig särskilt åt. 

Malmö tar till exempel tar 7 000 kronor.

 

Stockholm tar 9 500 kr för att söka tillstånd och sedan 6 000 kronor per år i tillsynsavgift. Men om man säljer kiosken, eller bolaget trots att denne redan sökt och fått tillstånd avkrävs den nya ägaren på 7 500 kronor ändå.


Göteborg har en ansökningsavgift på 9 000 kr som du inte får tillbaka om du nekas tillstånd, och sedan en årlig på 6 500 kr. 

I lilla Strömsund i Jämtland kostar det bara 1200 kr per år i tillsyn men istället krämar kommunen ut allt de kan för tillståndet – 10 000 kronor. 

Däremot har Strömsund policyn att har en butik fått tillstånd följer det med om butiken byter ägare. Generöst ändå, så tänker som sagt inte Stockholm som bara ser en möjlighet att få ytterligare en tillståndsavgift. 

Och detta sätter fingret på vad som är problemet med den nya lagen, och det nya tillståndet. Kommunerna passar på att införa skyhöga avgifter och mångdubbla tillsynsavgifterna på vissa ställen. Allt för att klämma åt företagarna så mycket de kan. 

Men små butiker kommer inte ha råd att betala, och det kanske är idén bakom lagen – att få så många företag som möjligt att sluta sälja tobak.

Problemet är bara att eftersom det är en stor del av omsättningen på mindre orter kommer butikerna helt få lägga ner. 

Vi har alltså gamla Bondeförbundet som ”nästansitter” i regeringen i och med att de är en del av budgetunderlaget. De pratar ofta och gärna om landsbygden. 

Ändå regerar de med partierna som införde den lag som mer än något annat tidigare effektivt kommer utplåna som butiker på landet. 

Och inte en gång har de krävt att lagen ska ändras, till exempel i JÖK-en. En lag kan nämligen både ändras och avskaffas oavsett när den infördes. 

Inte nog med att vi redan riskerar vita fläckar på servicekartan i förorterna på grund av brottsligheten. Landsbygdens bensinmackar och små lanthandlar kommer få stänga igen när tobaksförsäljningen prisats ut av kommunerna. 

…….

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!