Greta Thunberg har rätto


Hon säger att politikerna bara pratar och inte gör något. Det har hon alldeles rätt i. Personligen tycker jag att det är löjeväckande att politiker tävlar i att säga att de håller med henne och att hennes budskap är så viktiga, när det är de som hon riktar sitt anklagande finger mot. 

Nu är just detta att politikerna inte gjort något essensen i varje tal hon håller, kanske det enda. 

Men varför gör då inte politiker något av det som klimatalarmisterna säger måste göras? 

För att kostnaden för detta, både finansiellt men även mänskliga kostnader, inte är några kostnader någon politiker för något land har tänkt sig att ta. Inte av något skäl. De kan nicka och hålla med att det är ju förskräckligt att jorden går under, men något mer kommer de inte göra. 

Så fort man diskuterar klimatet blir man beskylld för att vara någon slags klimatförnekare, 2019 års version av kättare. Jag förnekar inte vetenskapen som säger att jorden har blivit varmare. Varför skulle jag förneka fakta?

Men när man konstaterat problemet finns det sedan en vetenskaplig diskussion som är pågående, där ingalunda något slags konsensus råder, hur mycket varmare det kan komma att bli och vad detta exakt beror på. Eller om det ens är ett problem. Och är det ett problem måste man även diskutera om det är ett problem som det är värt att försöka göra något åt eller inte. 

Många osäkra faktorer alltså. Men att det har blivit varmare och att mänskligheten påverkat är alltså inte två av de osäkra faktorerna, detta är fakta. 

Professor Björn Lomborg har länge varit en av de sundaste rösterna i klimatdebatten. I en artikel i The Australian för en vecka sedan går han igen exakt detta. 

Varje klimatmöte sedan Rio de Janeiro 1992 har politiker träffats och lovat luft. Löftena på pappret har ignorerats innan bläcket torkat, för att ingen politiker är sugen på att sätta sitt lands hela ekonomi i pant för att infria dem. Det är nämligen priset. 

I Rio stod förnybara energikällor för 13,1 % av världens energibehov, idag står de för 14,2 %. En ökning på 1,1 %-enheter på 27 år.

Thunberg har helt rätt att politikerna inte gör något.

Men hon har fel i att det beror på att politikerna struntar i klimatet. Politiker har sedan decennier brytt sig men kostnaderna är helt enkelt omöjliga att hantera. 

Björn Lomborg skriver:

”This means the Paris treaty is likely to cost between one trillion dollars and two trillion dollars a year.”

Det vill säga, en till två biljoner dollar per år (en till två tusen miljarder dollar).

Trillion = svenska biljon

Men trots denna enorma kostnad skulle Parisavtalet, om detta genomfördes, bara kapa utsläppen med en procent av vad politikerna lovat. 

FN menar att om samtliga löften i Paris-avtalet infrias kommer detta reducera CO2-utsläppen med 60 miljarder ton. Men för att kommer ner till 2 gradersmålet krävs 6000 miljarder ton. 

Sett i detta perspektivet förstår man hur absurda alla löften om CO2-neutrala länder är, som vissa miljöpopulistiska politiker, även svenska, håller på och utlovar. Centerpartiet och Miljöpartiet i Sverige till exempel. Helt verklighetsfrånvänt och medvetna lögner för de vet att detta aldrig kommer att hända. 

Enligt Lomborg har Nya Zeelands regering lovat att vara noll CO2-land 2050. Kostnaden? Mer än landets hela årliga budget. 

Enligt FN kommer att göra absolut ingenting åt klimatförändringarna kosta oss en reduktion i inkomst på 0,2 % och 2 % om fem decennier. Det vill säga 2069 kommer inkomsten sjunkit dit. 

En annan beräkning har gjorts av Nobelprisstagare Willian Nordhaus baserat på FN och han konstaterar att kostnaden att inte göra något alls kommer bli ca 3 % av BNP kommande decennier. Allvarligt men knappast en undergång. 

Man kan heller inte säga att till exempel extrema väder som orkaner orsakas av klimatförändringar. FN:s klimatexperter säger att det är mycket låg sannolikhet att människan påverkat förekomsten av orkaner, och kostnaden för dessa extrema stormar, som cykloner och orkaner, ligger stadigt på 0,04 % av globalt BNP. 

Det spelar heller ingen roll om du blir vegan. Om du går all in resten av livet för veganismen kan du reducera dina egna CO2-utsläpp med 2 %. 

Flyget spelar heller ingen roll. Om så alla 4,5 miljarder flighter varje år stoppades varje år till 2100 skulle ändå temperaturen bara reduceras med 0,03 grader Celsius.

Elbilar är inte heller lösningen. 

Idag finns endast 5 miljoner elbilar globalt. Även om de skulle bli 130 miljoner på 11 år har International Energy Agency konstaterat att CO2-utsläppen bara skulle reduceras 0,4 % globalt. 

Lösningen till klimatkrisen finns inte att finna i personliga val hos medelklassen i rika länder. 

Det enda detta leder till är att ni känner er duktiga och era vänner tycker ni är duktiga. Någon effekt finns inte. 

Problemet finns nämligen inte hos de rika länderna. Om alla rika länder skulle sluta äta kött, sluta åka bil, sluta flyga, sluta värma upp hus och konsumera el från kol och olja, inte gödsla med konstgödsel etc skulle skillnaden 2100 i temperatur bara bli 0,048 %.

Fattar ni nu?

Problemet är hos fattiga länder och de fokuserar på att lyfta sin befolkning från just fattigdom och har inte lust eller möjlighet att fokusera på något annat. Att vi i västvärlden inte flyger till Mallis gör som sagt noll och ingenting för klimatet. Utan Indien, Kina och utvecklingsländer måste förmås att ändra sitt fokus. Och hur kan man tycka något annat än att människor först måste lyftas ur fattigdom? 

Hur gör man då det? Hur löser vi klimatkrisen bäst?

Lomborgs Copenhagen Consensus Centre frågade 27 av världens topp klimat ekonomer att undersöka detta och de kom fram till grön energi genom forskning och utveckling är svaret. För varje satsad dollar får man 11 tillbaka. 

Frihandel är en annan nyckel.

Forskning visar att en framgångsrik Doha-runda kan öka de fattigaste ländernas inkomst per person med 1000 dollar 2030. 

Tillväxt är inte problemet som sagt utan lösningen.

Med mindre fattigdom och mer innovationer inom grön energi, som framför allt Kina, Indien och utvecklingsländerna får ta del av, har vi lösningen på klimatkrisen. 

…..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Copy link
Powered by Social Snap