Pensionsmyndigheten mörkar

Rond två. 

Jag har som ni vet allmänt Pensionsmyndigheten till JO för att de påstod att ett utdrag ur deras databas vad gäller efterlevandepensioner skulle debiteras 850 kronor. 

Jag ser fram emot att JO tittar på fallet och förhoppningsvis tar upp det för att det handlar om huruvida offentlighetsprincipen gäller eller om myndigheten godtyckligt själva får avgöra vad som faller inom det de anser att de måste lämna ut och det de kan vägra. 

Jag testade att begära ut uppgifterna igen. 

Den här gången inte till statistikenheten utan direkt till registrator. Men Hanna Linnér, som jag anmält, valde att ta ärendet igen. Själv. 

Och fortsätter obstruera. 

”Vi beslutar att avslå din begäran. Vår bedömning är att den sammanställning du efterfrågan inte kan göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder och därför är det inte en allmän handling.

Vill du ha ett skriftligt beslut som går att överklaga får du gärna höra av dig”.

Om jag vill. 

Jag begärde givetvis ett skriftlig beslut. Och jag kommer överklaga till Kammarrätten. Det har jag gjort förut, vad gäller en annan obstruerande myndighet som ogärna följer grundlagen – Vinnova. 

Två processer igång alltså. Bara för att Pensionsmyndigheten inte vill att jag ska få veta hur mycket pengar de betalat ut till efterlevandepension för utlandsfödda. 

Nu blir man ju jättenyfiken varför de mörkar. 

En sak lovar jag er. Jag kommer publicera uppgifterna. Jag ska ha dem enligt offentlighetsprincipen. Om mina överklaganden och anmälan inte funkar köper jag uppgifterna. 

Då drar jag igång en liten crowd för att finansiera uttaget på 850 kronor för några papper, så kan ni få vara med och sätta Pensionsmyndigheten på plats. 🙂

……………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!