Kaffepengar och bluffar

Det främsta sättet att sammanfatta budgeten.

Men problemet när insatserna är höga – Centern och Folkpartiet krossade Alliansen – är att de trots den malliga JÖKen måste hålla god min även om saker begravs i utredningar och de får smulor av budgeten till övrigt på önskelistan. 

Vad C och Fp än får ut av förhandlingarna, framför allt C som grävt djupa skyttegravar mot M och KD på ett sätt Fp inte gjort, måste de precis som Jonas Sjöstedt utmåla varenda krona som en enorm summa pengar och en stor seger. Annars har de tappat ansiktet och förlorat. 

Att det sedan är djupt oansvarigt att tvinga till sig extra-allt-grejer när vi har enorma grundläggande problem i Sverige som måste fixas före allt annat är ett helt annat blogginlägg. 

En sak Centerpartiet haft sedan 2006 är en övertro på arbetsmarknadspolitiska hitte-på-grejer. Trots att de inte funkar. Det var bland annat deras idé att ha ”lotsar” som visade sedan vara helt värdelöst utan bara ytterligare en kran för lycksökande bidragsfuskare. 

Nu är det dags igen för Centerpartiets lattjolajbanlåda full med blaj. 

Utrikes födda kvinnor är sämst på att jobba i Sverige. Så ser statistiken ut. Blott 20 % har sysselsättning (ej jobb) efter sju år. 


Det beror framför allt på att betydligt fler kvinnor än män har låg utbildning, eller ingen utbildning, och därmed är en högre andel av landets analfabeter kvinnor.

Vidare kommer de flesta från kulturer där kvinnor har sämre eller inga rättigheter i princip och de förväntas att vara hemma. Den kulturen tar de och männen med sig, varför de varken studerar eller jobbar i mycket högre utsträckning än utlandsfödda män. 

Är detta något Centerpartiet tagit till sig?

Såklart inte. Redan 2010 kan man läsa på deras stämmobeslut att det inte nämns när det gäller utrikes födda kvinnor. 

”Det kan vara ett uttryck för att kvinnor i lägre grad än män har som mål att etablera sig på arbetsmarknaden eller att det förekommer könsdiskriminering”

Och inte i nuvarande politik heller, dumpen nedan är hämtad från deras hemsida idag. Inte ett ord om att utrikes kvinnor inte jobbar för att de har för låg utbildning, kanske är analfabeter och i hög grad även hindras att jobba och studera på grund av kulturella skäl. De får inte för sina män helt enkelt. 

En av ”nyheterna” i budgeten är en minimal satsning på utlandsfödda kvinnor med 65 miljoner kronor. 


De påstår att intäkterna kan bli 37 miljarder. 

Problemet är att det varken är nytt eller några pengar. Eller fungerar. 

För den 1 september 2017 meddelade Socialdemokraterna att de skulle satsa på utrikes födda kvinnor. Denna gång var det Vänsterpartiet som förhandlade, och det handlade om 135 miljoner kronor. Tipstack till Henrik Sundström.

 

Och även för två år sedan påstod de att intäkterna kan bli….37  miljarder. En summa som alltså bygger på att alla utrikes födda kvinnor jobbar i exakt lika stor utsträckning som svenska kvinnor, vilken är en absurd teori eftersom en del av dessa kvinnor som sagt har låg eller ingen utbildning, vissa kan inte ens läsa. I Sverige är det bara män och kvinnor äldre än 75 år som inte har grundskola, våra egna föräldrar födda på 40-talet gick i folkskola och många gymnasium. 

De lägst utbildade svenskarna har 9 årig grundskola eftersom vi har skolplikt och läsa och skriva kan alla. 

Vad är det regeringen tänkt att 65 miljoner kronor ska göra som inte 135 miljoner kronor från 2017 (gällande budget 2018) gjorde? Var är utvärderingen från den förra satsningen?

Istället S och deras stödpartier nu låtsas som idén är ny och att det handlar om en satsning när 65 Mkr är felräkningspengar i budgeten. 

Och den liksom den förra kommer inte generera några 37 miljarder. Det är en lika relevant summa som 37000 miljarder. 

 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!