Ännu en myndighet JO-anmäld

Jag ville kolla hur mycket efterlevandepension vi betalar ut till utlandsfödda, där gruppen ensamkommande dominerar enligt tidigare känd statistik då många uppgivit döda föräldrar.

Och begärde därför ut statistik 2009-2019 på utbetald efterlevandepension till barn fördelat på född i Sverige, i Europa och utanför Europa. 

Statistik som Pensionsmyndigheten har i sina databaser. Det är ingen onormalt eller konstig förfrågan utan jag vill veta något som inte publiceras på deras Statistik-hemsida. 

Döm av min förvåning när jag fick det här svaret. 

”För utlämnande av statistik som kräver bearbetning från vår sida debiterar vi 850 kronor exkl moms. Den förfrågan du gör beräknar jag tar 3-4 timmar för oss att svara på.”


Jag har aldrig i all min kontakt med offentliga Sverige stött på en som inte bara vägrar att leverera de första nio sidorna gratis utan som dessutom uttryckligen debiterar på tid. Och en så hög summa som 850 kronor. 

Vad säger lagen då?

Här finns en sammanfattning Ekonomistyrningsverket gjort. 

”Kostnad för den tid som går åt för att ta fram uppgifterna ska inte täckas.”


Här är det alltså solklart att Pensionsmyndigheten gjort fel. Vad gäller kostnaden är reglerna följande:

Man får generellt 9 sidor kostnadsfritt, övriga debiteras 50 kronor plus 2 kronor per sida för att täcka administration. 


Man får i princip bara ta avgift när det är saker ”när det är särskilt föreskrivet”. 

Avgifter för allmän handling får bara tas ut om man som myndighet beslutat om det och det finns särskilda skäl. 

Annars gäller nio fria sidor. 


När jag upplyste handläggaren om detta fick jag ett beslut från henne, som hänvisar till §4 i Avgiftsförordningen, som skäl varför hon på en vanlig begäran skulle få ta 850 kronor. 


Vad står det i då den paragrafen?

Tja, den reglerar inte allmän handling för det första utan när myndigheter får tillhandahålla saker, som tidningar, konferenser, lokaler etc. 

Helt fel alltså. 

 


Om jag kommer få någon statistik vad vi betalar till ensamkommande i efterlevandepensioner återstår att se. 

Men så här tycker jag inte myndigheter får bete sig så jag JO-anmälde dem. 


Man kommer tyvärr ingenstans om man inte bråkar. 

Enligt mig har de begått två fel. Dels har de försökt ta betalt för arbetstid, vilket de inte får. Dels har de hävdat en stor summa utan att presentera ett beslut fattat av särskilda skäl utan hänvisar istället till en helt annan paragraf i Avgiftsförordningen. 

Jag hoppas att JO fäller dem.

Obstruerande myndigheter ska alltid anmälas när de kränker våra grundlagsskyddade rättigheter, som offentlighetsprincipen när. 

Pensionsmyndigheter ska inte få välja vilken information medborgarna har rätt att ta del av. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!