Vad ska en analfabet jobba med?

Redan 2015 när Ylva Johansson och media basunerade ut att nu flödar det in högutbildade, har jag varit smärtsamt medveten om lögnen i det. Jag skrev det i Dagens Industri när jag skrev ledare och jag har återkommit till det flera gånger. 

Dags för en uppföljning på det, med fokus på andra änden av utbildningsskalan – analfabeter och extremt lågutbildade. 

Jag begärde därför ut statistik från Arbetsförmedlingen. Vi befinner oss i slutet på en högkonjuktur och arbetslösheten borde därför vara väldigt låg. EU: lägsta om två år var Löfvens vallöfte 2014. 

591 572 personer är just nu inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

 I den summan finns svenska ungdomar som går i gymnasiet eller högskola och som söker sommarjobb och extrajobb.

Om man då tittar på gruppen utlandsfödda ser man direkt att de utgör en stor grupp givet befolkningen i allmänhet – 41 % av de arbetslösa är utlandsfödda utanför Europa. 

Analfabeter hittar man i gruppen som saknar formell utbildning, andel av personerna som verkligen inte ens kan läsa och skriva och andel som kan det men saknar utbildning framgår inte. Men det är sannolikt att de flesta inom gruppen som saknar utbildning alls inte heller kan läsa och skriva så för enkelhetens skull antar vi att hela gruppen är analfabeter. 

Då handlar det om 15 938 personer. 

Detta är alltså personer som finns i Arbetsförmedlingens system och således fått uppehållstillstånd. Hur många som väntar på att få det är oklart. 

Dessa nästan 16 000 personer har ingen utbildning alls. Och följaktligen är det också bara 707 personer av dem som i dagsläget ens har ett jobb med subvention, förmodligen ett av de stöd som ger 100 % subvention, dvs Arbetsförmedlingen betalar hela summan för lönen, plus inte sällan extra bidrag för handledning.

Av de utomeuropeiska invandrare som fått ett jobb, även om det innebär att staten betalar allt, har 48 % gymnasieutbildning eller högre. Inte alls otippat (totalt 19 661 personer jobbar med stöd i den gruppen).

Men bara 3,6 % i gruppen med ingen utbildning har subventionerade jobb. 

Kollar man andelen totalt inskrivna har 4,4 % av de med ingen utbildning lyckats få ett jobb som har upp till 100 % av staten betald lön. 

Inte ens om staten betalar hela lönen vill folk anställa utomeuropeiska invandrare utan utbildning. 

Förutom analfabeterna/de utan utbildning alls har vi dessutom gruppen förgymnasial utbildning kortare än 9 år. 

Det finns 61 105 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som inte har ens nio års grundskola, det kan alltså handla om 2 år lika gärna och då Koranskola (inte helt ovanligt att lågtutbildade från Mellanöstern gått just detta). 

Bara 9 % i den här gruppen har lyckats få ett jobb där staten betalar upp till 100 % av lönesumman. 

Jag har begärt ut statistik för att hitta en referens till siffrorna och återkommer med historiska data på den här gruppen. 

Men hur har Centerpartiet och övriga partier som öppnar gränserna nu igen tänkt att dessa personer ska få jobb?

Bara att lära dessa personer att läsa är ett jätteprojekt då det handlar om vuxna och inte barn. 

16 000 personer är dessutom långt ifrån alla med den här utbildningsnivån, för sedan tillkommer alla som är föräldralediga samt de som lever på försörjningsstöd. 

Någon statlig myndighet borde verkligen undersöka hur stor gruppen utan utbildning samt analfabeter, är i Sverige, i hela samhället. Samt dela upp dem på ankomstår till Sverige så vi ser utvecklingen. 

För att sätta 16 000 personer i perspektiv – det bor 6 000 personer i Filipstad.

Det är med andra nästan tre fulla Filipstad med i princip analfabeter, eller folk som kan läsa en gatuskylt men har noll utbildning. 

Fokus måste vara att de först får läs- och skrivträning på sina modersmål. Därefter måste de jobba i någon form av statliga beredskapsjobb. Vi kan inte utbilda bort arbetslöshet i en grupp som inte har någon utbildning, det tar decennier. 

Och de är knappast anställningsbara på den privata eller ens den offentliga marknaden då 90 % av dem inte ens kan få ett upp till 100 % subventionerat jobb. 

Staten måste ta ansvar. Alla kan nämligen plocka skräp, sanera klotter, plantera skog och växter, kratta, sopa, städa etc.

Förslagsvis kan statligt ägda Samhall få i uppdrag att skapa beredskapsjobb åt alla dessa, där de för motsvarigheten av försörjningsstöd får jobba. Vägrar de får de inget bidrag, inte heller försörjningsstöd. 

Som för övrigt borde vara en statlig ersättning för alla invandrare men det har jag skrivit om i ett annat inlägg. Fika-bidraget måste upphöra och alla, även de som är oanställningsbara, måste göra rätt för sig för sitt uppehälle. Allt annat är oanständigt. Och orättvist. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!