Ankarbarn

Det pågår flera charader samtidigt när det gäller de afghaner som hävdat att de är ensamkommande barn för att lättare för uppehållstillstånd. Vissa har visat sig vara under 18, majoriteten har inte det. 

Folk som jobbat med den här gruppen har länge sagt att barnen till största del är ankare – de skickas iväg av föräldrar som är ekonomiska migranter och därför inte får asyl, för att låtsas vara barn, få uppehållstillstånd och sedan ta hit sina föräldrar. 

Jag begärde ut statistik från Migrationsverket, som efter att ha obstruerat i veckor där de påstod att de inte hade uppgifterna, krävde att få ringa mig etc fick jag till slut med hot om JO-anmälan ut uppgifterna. 

Det har sedan 2009 beviljats 33 295 uppehållstillstånd för föräldrar till s k ”ensamkommande”. De flesta fick beviljat direkt, 1423 fick avslag men sedan beviljat i andra instans. 

Som ni ser har summan legat på mellan 3000 och 4000 en lång tid, tills 2019. Eftersom afghanerna nu inte får PUT direkt har också attraktiviteten minskat rejält för att komma hit. 

Gruppen ensamkommande, som klädsamt nog i media inte längre kallas ensamkommande barn då det var en absurd charad att kalla folk som helt uppenbart är vuxna för barn, har sällan handlat om att de är föräldralösa och flytt för sitt liv. 

Notera att detta alltså bara är de beviljade. Antal ansökningar som kommit in är oklart men givetvis är den summan betydligt högre. 

Så länge vi gör det lönsamt för folk att ljuga om sin ålder för att få uppehållstillstånd, med det en massa pengar och rättigheter inklusive rätten att få hit sina föräldrar, kommer familjer fortsätta skicka iväg sina barn oavsett om de är bokstavligt barn, eller som oftast, när de är unga vuxna. 

På tio år har vi tagit emot 33 000 föräldrar till ”ensamkommande”, hitskickade i det enda syftet. Att fixa uppehållstillstånd till sina föräldrar. 

Detta är bara ett sätt att komma runt det faktum att de inte har asylskäl. Enda rimliga systemet är att ensamkommande som söker sig hit får samhällets omvårdnad, om de via medicinsk undersökning visar sig vara just under 18 år, tills de är vuxna. Sedan upphör samhällets ansvar men några föräldrar ska inte ha någon rättighet att runda asylsystemet. 

De unga vuxna som fyllt 18 år som vill återförenas med sina föräldrar får jättegärna göra det. I sina hemländer. 

Så länge att komma som ensam innebär en automatisk rättighet att få hit hela sin familj kommer folk fortsätta skicka sin barn oavsett vilken ålder de har. Det är inte rätt mot någon, varken de barn som tvingas hit eller mot de skattebetalare som ska försörja föräldrarna och ankarbarnen sedan. 

 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!