Twitterministern

Morgan Johansson har varit Justitieminister i 1788 dagar.

Ändå har han inte löst ett enda problem med kriminaliteten, det har bara blivit värre.

Två kvinnor skjuts till döds på två dagar. Vad gör då Morgan Johansson?

Twittrar.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!