Klimatnarrativet goes Amazonas

Den gällande doktrinen ”du skall inga andra gudar hava än klimatkrisen” fortsätter att ta över debatten. Nu senast har fokuset varit Brasilien och Amazonas, som till stora delar råkar ligga just där. 

Det brinner, som ganska ofta, i Amazonas, och nu påstås det att det är rekordmånga bränder och att Amazonas måste räddas för att det är ”jordens lungor”. Här är ett axplock av medier som påstår detta: 

Svenska dagbladet:

Expressen (där lobbyisterna Greenpeace fick stå oemotsagda):

Omni:

Exemplen är många av tidningar som sprider påståendena vidare. 

Jag börjar med det sistnämnda påstående – är Amazonas jordens lungor och står för 20 % av syret?

Nej, så klart inte. Det är en missuppfattning. 

Det stämmer att Amazonas utgör 20 % av världens skogar och vars fotosyntes givetvis bidrar till jordens omvandling av koldioxid till syre. Men att därför hävda att de står för 20 % av syret i världen är helt fel, då har man inte förstått hur planeten fungerar.

Det kommer knappast råda någon syrebrist även om Amazonas hade försvunnit helt då allt syre på planeten i det slutna system som jorden är (annars hade vi inte kunnat bo här då allt försvunnit ut i rymden).

Detta ska inte på något sätt tolkas som att jag vill att Amazonas brinner upp.

Amazon-experten Dan Nepstad, som intervjuades i Forbes, kallar påståendet om lungor för bullshit. 

Så ja, Amazonas producerar en hel del syre men det är inte några lungor. Det mesta försvinner i närmiljön, och tillbaka ner i jorden. 

Jorden består mestadels av vatten, som i sin tur består av just syre och syre frigörs från haven upp i atmosfären. Det mesta av syret som Amazonas omvandlats från koldioxid konsumeras av djur och microorganismer i Amazonas. Enda skälet varför media tar med att Amazonas står för 20 % är att de vill påskina att syret på något magiskt sätt är hotat. 

Är det då så att det är rekordmånga bränder i Amazonas just nu?

Nej, inte det heller. 

Som ni kan se på diagrammet, också från Forbes-artikeln, är det ungefär hälften så många bränder 2019 som  2010 till exempel. 

Vilka styrde då under rekord-brandåren 2002 till och med 2010?

Sossar. 

Som ni kan se var det Lula da Silva som blev president 2002 som drog igång eldandet i Amazonas, och hans efterträdare Dilma Roussef regerade 2010. Båda från Socialdemokraterna. 

 

Så egentligen skulle diagrammet se ut så här: 

 

Märkligt nog har ingen i media nämnt detta utan alla är upptagna med att skylla på Bolsonaro. 

Forskaren Nepstad luftade också en annan teori. Bakom Macron engagemang i bränderna och att skåpa ut Bolsonaro ligger det mäktiga egenintresset – Brasilien exporterar mycket till EU, inte minst mat, och han har franska bönder att göra glada. Han är nämligen inte någon global ledare utan Frankrikes president, vars jobb är att bevaka franska intressen. 

 

Nu visade sig dessutom att bilden Macron använde var fejk – den visar inte alls bränderna idag utan är ett decennier gammalt foto av en fotograf som dog 2003. Amazonas brinner normalt inte alls så där spektakulärt utan dols av de stora trädkronorna, som är otroligt höga. Bränderna sker på marken och syns knappt från luften.

Om Macron får till stånd en bojkott av Brasilianska produkter kommer hans franska väljare, framför allt de som är bönder, bli jätteglada.

Tittar man på EU-statistik ser man att det är ett av våra största importländer på bland annat djurfoder och olika matvaror. 

 

Egenintresset ljuger aldrig. 

Och spinnet om rekordmånga bränder och världens lungor passar klimatalarmrörelsen som handen i handsken men även en rad andra intressen, som alla de politiska partier som använder allt med klimatet som hävstång. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!