Morgan Johansson – fel igen

Som tidigare konstaterats verkar Justitieministern tycka att vad han säger och sanningen inte behöver vara samma sak.

Nedan ser ni en nyligen gjord tweet om migrationen.

Att påstå att hundratusentals invandrare kommer få TUT och PUT kommande år är fel. Även om de folk mest säger är att det kommer att KOMMA flera hundra tusen.

Om man kollar prognosen från Migrationsverket kan man konstatera att de räknar med upp till 28 000 asylsökande per år.

Totalt upp till 100 000 asylsökande till 2022 inkl 2019.

Anhöriga bara för 2019 och 2020 förväntas till 115 000, för ansökningar. Plus de för 2021 och 2022. Det blir flera hundra tusen.

Beviljandegraden har legat på 70 % efter alla instanser historiskt, i snitt.

Det blir 150 000 personer om man räknar med ovan siffror.

Men sedan avviker en hel del. Cirka 20 000 per år vägrar utvisning och ”försvinner”.

Så flera hundra tusen personer kommer att komma och stanna, med eller utan TUT.

Morgan Johansson verkar tro att folk tror på vad han säger och att han därför kan säga vad som helst.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!