Nåd i onåd


Det har varit mycket skriverier om den ukrainska kvinnan Iryna som var ett av terroroffren på Drottninggatan och blev av med ett ben. 

Hon hade varit i Sverige med dottern ett år när olyckan hände. Varför framgår inte i media men hon fick tillfälligt uppehållstillstånd för att kunna vittna. Sedan sökte hon permanent. 

Gissningsvis åkte ukrainskan hit på turistvisum eller något liknande, och stannade kvar för att få stanna. 

Men som Hanne Kjöller skriver i sin balanserade krönika som är det enda inlägget jag sett för att inte ge nåd – att vara terroroffer är ingen grund för asyl. 

När resten av tyckar-Sverige försöker följa den svenska kultursjälen konsensus och snällism ska vi vara tacksamma att några skribenter, som Kjöller i detta fall, istället tänker själv. 

Vi kan inte ha ett asylsystem som bygger på godtycke. Eller media. Tyvärr blev det så när vi inte hade Migrationsdomstolen att regeringen gång efter gång föll till föga för att ge nåd till de av media utvalda gunstlingar vars fall de valde ut att skriva om bland alla andra som skulle utvsisas. 

Vi kan inte ha ett system byggt på godtycke, skrev jag. Det innebär dock inte att vi inte har det. Den förfärliga och orättvisa afghan-amnestin är ett typ-exempel på när starka lobbygrupper lyckas skapa politiska kostnader och därmed lurade de in Centerpartiet att trycka igenom en av de sämsta lagarna under 2000-talet. Som just är godtycke. 9 000 afghaner fick automatiskt TUT, inga andra unga vuxna. Bara för att de är afghaner och påstått att de var barn när de sökte asyl innan november 2015.

Terroroffret Iryna har inte fler skäl att få asyl idag än hon hade när hon kom hit, innan terrorbrottet. Hon har heller inte på något extra ordinärt sätt bidragit till Sverige, som de afganska tolkat som riskerar livet i Afghanistan åt oss men de vägras ändå asyl.

Hon råkade bara vara på fel plats vid fel tillfälle.

Vi har inte asylgrund för folk från Ukraina som bara vill ha ett bättre liv. Det är lätt att förstå och känna sympati med alla de som söker lyckan i andra länder. Men det ger dem inte rätt att få flyktingstatus för det, eller permanent uppehållstillstånd. 

Ska människor som är här som turister och som ramlar ner på tågspår och förlorar ett ben också få nåd? Folk som Kjöller påtalar, blir ihjälkörda av rattfyllerister? Någon som får en hjärtinfarkt på semester här? Var går då gränsen?

Ett land ska av lag byggas. Det gäller även asyllagar och migrationen. 

Inte att den som får mest medial sympati får gräddfiler. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

0 kommentarer till Nåd i onåd

 1. Nja, fullt så enkelt är det inte. En stat som redan brutit sina egna principer, som Sverige genom “Lagen om afghaners rätt att stanna i Sverige utan anledning” (Lag 2017:353), är det inte moralist försvarbart att handla som man gjort i fallet med det ukrainska terroroffret Iryna Zamanova. Det blir inte bättre av att Morgan Johansson sitter och ljuger i SVT om att regeringen saknar legala möjligheter att agera i ärendet, vilket framgår här:

  12 Kapitlet Regeringsformen

  9 § Nåd

  Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en myndighet.

  Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. [2010:1408]

 2. Sant, men i detta fall var det regeringen som orsakade hennes skada, genom att inte se till att ett utvisningsbeslut verkställdes. Hon ”ramlade” ju inte ner på ett tågspår precis.

 3. ATT VÅGA STÄLLA RELEVANTA FRÅGOR

  Det är svårt att argumentera för regeringens beslut att inte bevilja nåd för de av terrordådet utsatta kvinnorna. Om några skulle få stanna av humanitära skäl är det dessa två.

  Å andra sidan bör man ställa några allmängiltiga frågor om vilka regler som gäller. Det är typiskt för svenska media att inte klargöra vilka regler som gäller utan endast hänge sig åt medlidande.

  1 På vilka grunder kom kvinnorna in i Sverige, lagligt eller olagligt?

  2 Skulle kvinnorna fått stanna med livstids försörjning om de inte råkat ut för terrorattentatet?

  3 Vad gäller för personer som vistas tillfälligt i ett annat land?
  Om de råkar ut för en olycka antar jag att alla välutvecklade länder erbjuder en första hjälp, men utlovar något land att den drabbade får stanna på grund av olyckan restan av livet och bli försörjd?

  4 Är det inte så att den som reser till ett annat land bör ha försäkring som täcker vårdkostnader och hemtransport, levande eller död?

  5 Är det en oskriven lag att utlänningar i Sverige skall få gratis vård och livstids uppehälle om de drabbas av olycka och deras hemland har sämre socialt skyddsnät än det svenska?

 4. Jag håller med till 99%. Men inte när det gäller Iryna. Hennes olycka kunde hända för att staten inte sett till att verkligen utvisa Akilov, vilken fått sitt utvisningsbeslut flera år innan. Det är en underlåtenhet, och naturligtvis en livsfarlig sådan, att låta dessa människor vara kvar i landet. Har man fått ett slutgiltigt utvisningsbeslut blir väl resultatet bara 2 alternativ — depression eller bitterhet. I vilket fall så är incitamentet för att vara en skötsam ”medborgare” i Sverige förstås helt borta! Bitterhet & aggression & besvikelse är naturligare, och det är förstås rent oförlåtligt att låta sådana krutdurkar gå runt bland vanligt folk — år efter år utan att verkställa utvisningar.
  Det är klart staten har ansvar för offren — och för att det över huvud taget BLIVIT offer!!!

 5. Det som stöter gräsrötterna för närvarande är att här har vi en skötsam människa som vad jag förstår jobbat (till skillnad mot massor av lycksökare). Allmänheten har också mött massor av invandrare med erhållet uppehållstillstånd, som faktiskt jobbar i icke skattefinansierade verksamheter, där LO specialgrupp sedan luskar ut att någon arbetsgivare – inte sällan staten – har gjort fel med några 100-lappar, och anmäler “brottet” till Migrationsverket”. Anmälan leder till utvisning. Gräsrötterna upplever att skötsamma invandrare – även muslimer – men ofta kristna invandrare förföljs, medan kreti och pleti dysfunktionella invandrare får stanna oavsett brottslighet eller ej.
  Ur detta perspektiv borde kvinnan få stanna med uppehållstillstånd. Hellere henne än blivande våldtäktsmän, eviga bidragstagare, eller skjutande personer.

  Så jag håller inte med dig i din bedömning om lag och rätt – längre – då det sedan åratal råder fullkomligt godtycke inom invandringspolitiken. Om Regeringen publikt tillkännager att hittills har Sverige misskött beslut om uppehållstillstånd och att nu skall bestämmelserna följas framgent, med början i att kvinnan nekas uppehållstillstånd – skulle jakg kunna tänka mig att din sunpukt skulle vara OK.

  Men nu är det viktigare att ALLA invandrare som synbarligen är villiga att anpassa sig och assimileras får stanna, än att redan de facto ändrade regler skall drivas i enstaka undantagsfall.

  Skall jag gissa att denna kommentar aldrig publiceras?

 6. Bara ett litet påpekande: människor som blir ihjälkörda av rattfyllerister (eller av någon annan) lär inte kunna lämna in en asylansökan.

  I övrigt håller jag med dig: vi har en uppsättning regler/lagar som reglerar vem som skall få asyl. Dessa lagar skall, liksom alla andra lagar, följas så långt det bara går, annars faller landet snart ner i ett träsk dr ingen vet vad som gäller.

 7. Det är väldigt bra du tar upp bakgrunden till att vi har denna ordning. Jag hade samma resonemang när jag svarade på ett inlägg på FB; “Jag stämmer inte in i “gråtkören” i detta fall. Läsa gärna Hanne Kjöllers ledare i DN och hennes resonemang. Jag känner stor empati för det lidande hon o alla terroroffer lidit o lider. För det första, regeringens möjlighet till att bevlja nåd gäller vid brott, i detta fall har ansökan om nåd lämnats in för uppehållstillstånd (PUT). Här har vi myndigheter som fattar beslut, det föreligger inte fara för hennes liv i Ukraina inget skyddsbehov =asylskäl. Vi har inte ministerstyre i Sverige utan det är myndigheter o domstolar som fattar beslut enligt de lagar som fattats av Riksdagen . Om man i ett enskilt fall ska göra avsteg från lagstiftning, då blir det ju väldigt godtyckligt och vill vi ha det så? Beslut fattas på grundval av vad enskild tjänsteman tycker o känner? Det finns ju många tänkbara scenarion här; person som befinner sig olagligt i Sverige o blir påkörd av rattfyllerist o smitare. Ska den personen oxå ha rätt till PUT och livslång försörjning? Kanske ngn som t om ber någon köra på dem med vilje = livslång försörjning o assistansersättning osv. Rättssäkerheten skulle urholkas. Det kommer alltid finnas “ömmande” skäl för att människor ska beviljas asyl… Var sätter vi gränsen? När det gäller amnesti för 9000 Afganer så tycker jag det var helt felaktigt o rättsosäkert, troligen böjde de sig för opinionen = de högljudda o känslostyrda.
  Vad beträffar kvinnan från Ukraina, hennes turistvisa hade gått ut, hon var kvar olagligt, hon hade lämnat sina barn m mormor, tydligen har hon make där. Dottern kom till Sverige några månader efter attentatet. Sonen kvar i Ukraina.”

 8. Pågår det inte ett krig i Ukraina? Tänker då på kriget mellan Ukraina och Ryssland i Krimregionen. När har vi börjat utvisa folk till länder i krig?

 9. Några tokigheter i det du skriver. Irina var här illegalt efter att ha varit illegalt i Polen. Kanske var hon tvungen att lämna för att Polens inre gränskontroll är effektiv? Enkelt smyga in i Sverige? Hon skulle alltså vara här lika litet som Glöm detta med turistvisum. Irina söker inte heller asyl, har inga skyddsskäl utan ville bara bo här. Dottern hämtade hon hit efter terrordådet. Son, bror och föräldrar är hemma i Ukraina. Irina har fått specialistvård, 5 benproteser, advokathjälp, socialbidrag och skolgång till dottern och naturligtvis skadestånd för olyckan. Allt som hon ska få. Men nu är hon färdigbehandlad enligt läkarna. Allt detta enligt domen. Varför i hela friden ska hon få nåd och stanna här. Det finns så många andra som jag hellre skulle vilja ge nåd. De som tycker det har inte läst den offentliga domen UM 12100-18. Man lär sig mycket av den. Hämta gärna hem den! Du är ju duktig på att gräva i dokument.
  Detta skriver jagform att jag tycker att du alltid håller dig på rätt sida i politiken,

 10. Gränsen går där samhället helt har misslyckats med att utvisa de som inte skall vara här, illegala skall ut härifrån omedelbart. Eftersom skadorna på offret är orsaken av ett uppsåt att skada och så genomförts därför att samhället inte klarar av att upprätthålla lagen i första läget anser jag att det svenska samhället har ett ansvar. Att jämföra med de som pga olycksfall blir skadade är bara löjligt. Att sedan politikerna bröstar upp sig med intetsägande formuleringar som ‘allas lika värde’ och liknande floskler och skall ta in folk och ge dem försörjning och vård trots att de aldrig satt sin fot här eller aldrig bidragit med ett öre till de resurser som de skall få ta del av pga ‘ömmande skäl’ kan ju få en att undra om de flosklerna är konsistenta. Samtidigt undrar jag om inte Ukrainskan på något sätt försörjde sig här? Vi behöver ju tydligen fler invandrare till detta land, sådana som jobbar och den vanan har faktiskt öst-europeer. Kan man ändra en lag för 9000 så kan man ändra en lag för de som blir skadade av ansvarslös politik som svenska staten ansvarar för, men det svider säkert för vissa då de måste erkänna att de inte klarar av att upprätthålla lag och ordning, hellre skylla ifrån sig och sopa problemen under mattan. Ja, jag blir arg när jag läser om detta samtidigt som det gör ont i själ och hjärta.

 11. Det är väl kontrasten mellan de ljugande Afghanerna och de som påstår sig komma från Syrien, som får folk att reagera. Om det vore så att dessa behandlades som Ukrainskan så tro jag inte att så många skulle protestera. Nu jämför man med den vansinniga invandringen från muslimska länder och då framstår behandlingen av Irina som obarmhärtig.

 12. Du säger “Lurade in Centerpartiet”.De behövdes inte luras in de var helt på det klara med att vi skulle genomföra lagen allt annat ståhej var bara spel för media..

 13. Denna gång är det mycket lätt att inte hålla med Dig. Även om Du har rätt i att människor som råkar ut för en olycka i Sverige inte automatiskt har rätt till ett uppehållstillstånd. Här rör det sig om en person som genom en allvarlig UNDERLÅTENHETSSYND av den svenska regeringen har förlorat ett ben och blivit svårt traumatiserad. Genom INAKTIVITET och MASSIV INKOMPETENS i det Myndighetssverige regeringen är satt att styra har denna indolenta samling tomburkar utsatt inte bara Iryna utan en mängd människor för fara och allvarlig skada intill död.
  Akilov, detta vidriga islamistmonster, skulle sedan länge ha kastats ut ur landet med huvudet först. Att så inte skedde är en mycket ful o stinkande fläck på Sveriges namn och rykte. Detta har alla i Sverige förstått vid detta laget. Folket väntar ivrigt på att de som skall kastas ut verkligen får sitt respass!
  I ljuset av den massivt misslyckade massinvandringen i landet och som Du nämner, det fullständigt idiotiska, på lögn och bedrägeri baserade afghan-“amnestin”, borde den mikroskopiska gottgörelse genom ett uppehållstillstånd för denna arma kvinnas lidande ha utgjort den absoluta bottennivån av ursäkt för en gravt förfelad politik.
  Ingen, absolut ingen, skall kunna påstå att det inte finns humanitära skäl och spelrum för ett sådant ställningstagande.
  Skam över den svenska regeringen! Skam över landet Sverige!

 14. Att Iryna befunnit sig illegalt i Sverige ett år före olyckan försvårar givetvis hennes sak att få uppehållstillstånd. Om din uppgift är korrekt, vilket jag inte betvivlar (har läst att hon vistats i Sverige före terrorattacken från tio dagar till flera år), har Iryna indirekt medverkat till sin situation idag då hon, om hon efterkommit avslaget på asylansökan, inte skulle ha befunnit sig på Drottninggatan den 7 april 2017.

  Men om man för ett ögonblick bortser från Irynas olagliga vistelse i Sverige före olyckan och tar fasta på konsekvenserna av terrordådet och utgår från att Iryna hade varit en vanlig turist på besök i Sverige menar jag att ställningstagandet till uppehållstillstånd och rehabilitering i Sverige bör vara ett annat än om en turist åsamkas skador i en bilolycka, oavsett om den är självförvållad eller orsakad av en alkoholpåverkad svensk bilist. Även om vederbörande inhandlat spriten på statliga Systembolaget.

  Iryna är otvivelaktigt ansvarig för att hon var en bland de som drabbades av terrordådet då hon, till skillnad mot övriga drabbade, inte hade legitima skäl att befinna sig på platsen, men jag menar att Migrationsverket som uppgivit fel namn på Akilov till gränspolisen, och gränspolisen som inte ombesörjde att Akilov förpassades ur Sverige, eller togs i förvar, trots att hans vistelseort var känd, har ansvar för och är indirekt skyldiga till inte bara Irynas skador, utan också övriga offers. Men varken Migrationsverket eller gränspolisen tar på sig ansvaret för att Akilov gavs möjligheten att genomföra sitt terrordåd.

  Påminner om mordet på Engla som hade levt nu om bara polisen i Dalarna gjort sitt jobb och tagit del av DNA-provet på den person som tidigare mördat Pernilla, och som Englas mamma drev som enskilt åtal mot staten men naturligtvis förlorade i både tingsrätten och hovrätten.

  Att i Sverige driva ett skadeståndsärende mot en myndighet eller staten är dömt att misslyckas på förhand då myndigheten eller staten använder målsägandes skattepengar till att motarbeta denne/denna i rätten och, till skillnad mot målsägaren som får stå för sina och motpartens (myndighetens eller statens) rättegångskostnader, har näst intill obegränsade ekonomiska resurser att ta till. Jag tror det var Jan Guillou som sa att det svenska fogdesamhället aldrig upphört. Och det är väl ovan relaterade händelser ett tydligt bevis på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap