Fridays for Future – en av många stakeholders

Det är löjligt tröttsamt att behöva upprepa sig hela tiden. Men eftersom det inte finns relevant kritik mot mina inlägg hittar folk på och därför får man upprepa sig. Mitt intresse för klimatstrejker och ledargestalten med flätor handlar ingenting alls om henne utan om vilka som tjänar på det och varför. 

”Fridays for future” är inte ett svenskt varumärke Thunberg till trots utan ett tyskt. 

Tyskland har sedan länge en av EU:s starkaste och mest dominanta miljörörelser, det finns många stora organisationer och de är välorganiserade. Tyska Campact har till exempel finansierat den av vissa LO-fackförbund finansierade kampanjen mot frihandelsavtalet TTIP som Skiftet drev, förmodligen med stöd av Putin-pengar som gått via organisationer och in till EU, via Campact och sedan till Skiftet. Enligt en rapport som frihandelstankesmedjan Ecipe gjorde för ett par år sedan. 

Tyvärr får vi ingen rapportering av svensk media om vad som händer i länder nära oss, den enda utlandsrapportering de månar om är den om Trump. Men vissa av mina läsare följer tysk media, antingen på grund av intresse eller för att de bor där. 

I Tyskland av man avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål och varje person får skänka 20 % av sin inkomst till välgörenhet och sedan dra av det. Att vara ett av staten utsett ändamål för detta är alltså attraktivt, och bara de föreningar som får utfärda gåvobevis ger givaren avdragsrätt. 

Tyska Fridays for Future har därför i stora kampanjer påstått att de kan utfärda sådana gåvobevis, för att locka till sig pengar från frivilliga donationer. Problemet är att de hittat på. 

I mars rapporterade svensk media att så många som 20 000 personer (sådana siffror ska dock alltid tas med en nypa salt, de kommer oftast från arrangörerna som har egenintresse i att blåsa upp dem) demonstrerade i Berlin och Thunberg kom dit. 

Men demonstrationen var ingalunda spontant utan noga arrangerad av tyska Fridays for Future.

De har sedan i höstas hävdat att givare till dem erhåller ett gåvcerifikat men i våras blev det klart, efter granskning av bland annat liberalkonservativa Tichys Einblick, att de bara hittat på och de därmed gjorde sig skyldiga till falsk marknadsföring. Fridays for Future har inte själva haft licens men de försökte via Plant-for-the-planet stiftelsen, som har licensen, att via dem få utfärda. Den stiftelsen jobbar i sin tur med naturvård men i miljörörelsen spelar sådana detaljer ingen roll. Det är för övrigt stiftelsen som äger Fridays for future. 

Tack Fredrik Christiansson som hjälpte till med översättningen!

Det funkade alltså inte att använda stiftelsen som en slags bulvan. Fridays for future förbjöds hävda att man fick avdragsrätt av att ge gåvor till dem. 

Då ändrade de taktik. De bildade en ny förening. 

”Organize future! e.V.” (registrerad den 13 juni 2019, Register-Nr VR 6901 vid domstolen i Kiel). Av de sju grundarna är minst tre aktiva i Grön Ungdom, bland dem Jakob Blasel, Regna Diederichs (se här) och Stefan Krischer (se här). Den nya föreningen skall verka för välgörenhet inom områdena ungdomsstöd, miljöskydd och bildning. Föreningens mål skall uppnås genom ”organisering av evenemang som främst skall locka ungdomar”.

Blasel kan man bland annat se här tillsammans med Greta Thunberg, en bild hämtad från hennes eget Insta-konto. 


Jakob Blasel har en bakgrund både i Greenpeace ungdomssektion och i tyska Grön Ungdom i Kiel.

Den andra personen Luisa Neubauer är också en stark profil inom miljörörelsen i Tyskland. 

Hon har av alternativ media beskyllts för att jobba åt deras favorit konspiratör George Soros och hans stiftelse One men det finns inga belägg för det. Däremot jobbar hon åt den mäktiga miljöaktivistorganisationen 350.org, som är amerikansk och tog till exempel äran för att Obama i sin presidentkampanj hade ett klimatprogram. 

De organiserade 2014 den första People’s Climate March i New York .

Även hon har liksom Blasel en bakgrund inom Die Grüne.

Neubauer ses ofta vid Thunbergs sida i media. Potsdam, Bryssel, Berlin, Köpenhamn, Paris.


Killen med mörkt lockigt hår som också finns lite här och där är Louis Motaal, också tysk klimataktivist. 

Av detta kan vi konstatera att tyska Miljöpartiets ungdomsförbund alltså är de drivande krafterna bakom ”den ideella och spontana” rörelsen kring klimatstrejkerna.

Det vill säga, inte alls spontant eller ideellt i den meningen att det inte finns någon som tjänar på det. I detta fallet tyska Die Grüne. 

Så idag marknadsför Fridays for future fortsatt gåvocertifikat, men nu med  hänvisning till ”ett sommarläger” som Plant-for-the-planet ligger bakom. På deras egen hemsida skriver man att inga cerifikat kan ges men sedan kan man klicka på ”sommarläger” och vips, kommer man till en sida där man kan få certifikatet. 

Det är lätt att utgå från att alla pengar som samlas in inte alls kommer att gå till något sommarläger utan ”det som blir över” lär som tidigare gå direkt till Fridays for future, som är en opinionsbildningsorganisation.

Vem mer ligger då bakom den här numera mäktiga miljörörelsen, som vi vet opererar inom flera olika varumärken?

Ingen vet. De vill nämligen inte svara på frågor om det. 

Fridays for Future kontrolleras av stiftelsen Plant for the planet och den nya föreningen Organize Future!, som i sin tur grundats av en rad aktiva medlemmar i tyska Grön Ungdom, ungdomsförbundet för tyska Miljöpartiet Die Grüne.

En av dem, Stefan Krischer, är för övrigt son till en känd Die Grüne-politiker, Oliver Krischer.

Enligt stiftelsens egna utsagor styr stiftelsen Plant for the planet alla utgifter för Fridays for Future. Det är därigenom pengarna kanaliseras.

Grundare och styrelse utgörs bland annat av Frithjof Finkbeiner, och hans son Felix. Finkbeiner är vice ordförande för Club of Romes tyska sektion. 

Vice ordförande för hela Club of Rome är däremot vår egen demokratikritiker Anders Wijkman, som i olika sammanhang anfört att man borde pausa demokratin samt framhållit Kina som ett gott exempel. 

Så sent som i höstas skrev Wijkman på Politico att Club of Rome anser att världens av demokratiska val utvalda inte är kapabla att fatta rätt sorts beslut. En illa dold demokratikritik, precis av det slag som den sedan 70-talet etablerade miljöaktivistiska tankesmedjan Club of Rome länge levererat. 

Detta är syftet med hela klimathot-kampanjerna och den starka opinionsbildningen kring den – att införa en ny världsordning där experter (de själva) har betydligt mer makt i demokratierna och där marknadsekonomi, tillväxt och kapitalism ska bort till förmån för planekonomi och socialism. Men de kallar det inte dessa laddade ord, de är för smarta.

Utan ”ett annat ekonomiskt system” måste till än marknadsekonomin, där stater reglerar utbud och efterfrågan. Tillgång på varor. Med andra ord, planekonomi. 

Wijkman hävdar också att miljarder med människor inte längre litar på sina folkvalda. Varifrån kommer den uppgiften? Vi har 7 miljarder på planeten och miljarder litar inte på parlamenten? 

Plant for the planet äger även varumärket Fridays for future. Eller snarare äger medarbetaren Louis Motaal varumärket för han registrerade det hos tyska Patent-och registreringsverket i april 2019. 

Ni vet, den mörklockige killen på alla bilderna med Thunberg.

Varför då?

Ytterst påstod han att det var för att ”skydda varumärket från kommersiella intressen” men det finns en mängd branscher som tjänar mycket på att klimathotet trissas upp – alla som säljer produkter som ”är klimatvänliga” till exempel. Och de som investerar ”i hållbar finansiering” gör stora pengar för att det är hett och drar enorm medial uppmärksamhet. Alla bolag som säger sig jobba med något ”hållbart” har idag betydligt större chans att få investeringar än någonsin tidigare. 

Och detta förklarar varför Mortaal var en av talarna på en finansieringskonferens av just den här sortens företag.

Handelsplatsen för hållbara investeringar, kallades detta event som ordnades av Qualitates GmbH, ett finanstjänsteinstitut på inriktning just på hållbara investeringar. Som partners till konferensen nämns åtskilliga investmentfonder och förmögenhetsförvaltare. 

Konferensen han talade på hade en diger lista partners, bland andra FNG som jag återkommer till.

Det kan för övrigt vara värt att nämna i sammanhanget att idén med att skolungdomar skulle strejka för klimatet inte är någon ny idé som Thunberg kommit på utan enligt climatstrike.net kläcktes den idén redan 2015 på Global Youth Summit. Att tonåringar skulle kunna skippa skolan och därigenom för mer uppmärksamhet. 

Global Youth Summit har kopplingar till Club of Rome.

Miljörörelsen har sedan länge förstått att ungdomar och strejker är en effektiv PR-väg, och målen delar alla dessa organisationer med sådana som Club of Rome. 

Vilken organisation äger då denna webbadress?

Plant for the planet. Som alltså också äger varumärket Fridays for future.

En av rörelsens viktigaste personer är Felix Finkbeiner, son till styrelseordföranden. Han var bara 10 år när han talade för EU parlamentet och kan sägas vara Greta Thunbergs föregångare när det kommer till barn-klimat-gurus. I höstas fick han bara 21 år gammal en fin utmärkelse i Tyskland för sina miljöinsatser. 

Även Felix Finkbeiner har hjälpt hållbara investeringsföretag. 2012, när han var 14 år, medverkade han till exempel i reklam för Grünes Geld, ett bolag specialiserat på gröna investeringar. 

 

Även pappa Frithjof Finkbeiner har gjort reklam för gröna investeringar, redan 2007 medverkade han som talare på ett reklamjippo och firman  Seeliger & Co har Plant for the planets logga på sin hemsida. 

Det är big business. 

Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) som var en av partnerföretagen till konferensen Louis Motaal pratade på nyligen, har en imponerande deltagarlista. Det är en slags mässa för investerare och aktörer inom ”hållbara investeringar” och gröna pengar. 

En bransch som tidigt förstod nyttan för dem att ”engagera sig” i klimatet är pellets-branschen så i september 2018 bjöd de med Louis Motaal och Felix Finkbeiner till ”Träpellets mot klimatförändringar”, ett slags tyskt pellets-toppmöte. 

Som ni kan läsa i bildtexten nedan var Markus Mann, Lars Schmidt och Eric Vial med på mötet. 

Den 21-åriga man som texten refererar till nedan är Felix Finkbeiner. 

Markus Mann äger en koncern som bland annat omfattar träpelletsproduktion, såg- och pelletsvärmeverk och säljer pelletsuppvärmningssystem. Lars Schmidt är huvudägare i tyska såg- och träindustriförbundet och Eric Vial är ordförande för europeiska träpelletsrådet. Tre av de mäktigaste pelletsmännen i Tyskland och EU alltså, som de unga klimatkämparna Motaal och Finkbeiner utan att blinka gör reklam åt. 

Det är precis det här som är fel med hela klimathots-kampanjen.

Inte att det är ungdomar som är engagerade utan att det finns gott om företag, personer och organisationer som av olika anledningar tjänar på det. 

Och media klappar bara med. I takt. Makalöst dåligt. 

Det finns många mäktiga intressen som har egenintresse i att hotet och debatten överdrivs och att media aldrig slutar skriva eller vinkla till deras fördel. 

All valuta är inte pengar, även om det också handlar om många miljarder i ”gröna pengar” av olika slag. 

En viktig valuta är makt. Politisk makt.

Och bakom tyska Friday for Futures finns alltså tyska Miljöpartiet. 

I Sverige har vi Miljöpartiet men även Centern som tjänar på att hålla debatten vid liv på undergångsnivå, och raden av mäktiga miljörörelser med Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner etc i spetsen. 

Men även i Sverige finns mindre organisationer som ser chansen att få pengar och en rad företag som tänkt tjäna på klimathotet. Alla vill vara med på trenden.

Alla dessa aktörer tjänar på undergångsretoriken och den uppblossade alarmismen. Ett offer i det här är egentligen de ungdomar som inte liksom Basel, Finkbeiner, Mortaal eller Neubauer har tydliga egna intressen i varför de engagerar sig, utan de som utnyttjas i deras politiska kamp. Inte minst Thunberg själv. 

Det yttersta målet med klimatdebatten är att införa olika socialistiska program, det handlar inte om miljön utan om politik, makt och pengar. Som vanligt. 

Tillägg:

…………..

I EP-valet hänvisade Die Grüne till Thunberg och ”Sundays for future”.

De fördubblade sitt stöd.

Hjälpta av det stora engagemang bland andra Fridays for future fixat.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!